Balkan Müzik ve Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-5439 | e-ISSN 2687-2064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://bmsd.trakya.edu.tr/


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: https://bmsd.trakya.edu.tr/

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

e-mail: bmsd@trakya.edu.tr - scandokmeci@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.


Dergimizin Nisan 2021 sayısı için makale kabulü tamamlanmıştır. Ekim 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir.


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

ISSN 2667-5439 | e-ISSN 2687-2064 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Trakya Üniversitesi | https://bmsd.trakya.edu.tr/
Kapak Resmi


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Yayıncı URL: https://bmsd.trakya.edu.tr/

Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)

e-mail: bmsd@trakya.edu.tr - scandokmeci@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.


Dergimizin Nisan 2021 sayısı için makale kabulü tamamlanmıştır. Ekim 2021 sayısı için makale kabulü devam etmektedir.