ISSN: 2667-5439
e-ISSN: 2687-2064
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

2024 yılı nisan sayısı için makale kabulümüz sonlanmıştır.
Ekim sayısı için makale gönderim süreci devam etmektedir.


Balkan Müzik ve Sanat Dergisi

Yayın Tipi: Uluslararası Hakemli Akademik Dergi
Yayıncı URL: https://bmsd.trakya.edu.tr/
Yayın Sıklığı: Yılda iki kez (Nisan ve Ekim)
e-mail: bmsd@trakya.edu.tr

scandokmeci@trakya.edu.tr

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organıdır ve uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat dallarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlaması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermeyi amaçlamaktadır.
2023 - Cilt: 5 Sayı: 2

Konferans Bildirisi

4. FİKİRDEN EYLEME: MUAMMER SUN

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.