Amaç ve Kapsam

Balkan Müzik ve Sanat Dergisi ile müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmaktadır

Kapsam

  1. Uluslararası hakemli bir dergidir.
  2. Yılda iki kez olmak üzere (20 Nisan - 22 Ekim) yayın yapar.
  3. Dergimizde müzik ve tüm sanat dalları ile ilgili tartışmalar, derlemeler, araştırma yazıları, makaleler, eleştiri ve yeni oluşumlar değerlendirilmektedir. İnterdisipliner alanlarda araştırma notu, tez tanıtımları, sempozyum etkinliği değerlendirmeleri vb. çalışmalara da yer verilmektedir.
  4. Yazarlar ad ve soyadları ile birlikte unvanları ve görev yaptıkları yeri, isteğe bağlı ise ORCID id'lerini belirtirler.
  5. Bir yazarın yıl içerisinde 2 adet makalesi kabul edilebilmektedir.
  6. Her makalede hem Türkçe hem de İngilizce başlık, öz (150-250 kelime) ve anahtar kelimeler (5-7 kelime) verilmelidir.
  7. Yazılarda Dil ve imla kılavuzu makaler yollama esnasında döküman olarak verilmektedir.
  8. Yayımlanan yazıların her türlü yayın ve telif hakkı Balkan Müzik ve Sanat Dergisi'ne. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.
  9. Yazılar, çeviriler orijinal metinleriyle olmak üzere, Dergipark sistemi üzerinden editörlere ulaştırılır.


Yayımlanma Ayları
Nisan Ekim

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.