Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 14 - 21, 20.04.2019

Öz

Müzik, insanın kendini ifade etme yeteneğidir. Erken yaşta müzikle ilgilenen çocukların ses, dil, zevk ve estetik duygusunun, müzikle ilgilenmeyen çocukların aksine daha fazla geliştiği görülmüştür. Aynı zamanda müziğin çocukların yaratıcılık ve soyut düşünme üzerinde belirgin katkı sağladığı, motor gelişimi ile ritmik gelişimini olumlu olarak etkilediği, sosyal ve grup ilişkilerinde daha girişken bir tutum kazandırdığı belirlenmiştir.

Her çocuk müzik yeteneğine doğuştan sahiptir. Doğduğu andan itibaren ışığa ve sese karşı tepki gösterir. Anne ve babasının seslerini tanıyıp ayırt edebilir, ayak seslerini dinleyip gelip gittiklerini farkedebilir. Değişik tonlarda çıkardığı seslerle, ağlamalarla karnının acıktığını, mutluluğunu, rahatsızlığını ifade eder. Bu çalışmada erken yaşta müzik eğitiminin, çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri incelenmiş ve çocuğa kazandırdıkları ortaya konulmuştur.


Kaynakça

 • ARSEVEN, Ali, Alan Araştırma Yöntemi, Tekışık Matbaası, 2.Basım, Ankara 1994
 • BACANLI, Hasan, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın-Dağıtım, 4. Basım, Ankara 2001
 • ÇİLDEN, Şeyda, MÜZIK, ÇOCUK GELIŞIMI VE ÖĞRENME, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Ankara, 2001
 • ESKİOĞLU, Itır, MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya 2003
 • ERMAN, Armağan, Suzuki Metodu Felsefesi Ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Basılmamış Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 2000
 • GÖKÇEN, Fatma Çiğdem, İlköğretime Hazırlık: Çocuğum Okula Başlıyor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2003
 • JAKOBSON, Lorna, CUDDY,Lola, KILGOUR, Aeron, Time Tagging: A Key To Musician’s Superior Memory, Vol.20, No.3, 2003
 • NYE, Robert, Music For Elemetary School Children, “Music, Child Development and Learning” , The Center For Applied Research In Education, Inc. New York 1967
 • OKTAY, Ayla, Yaşamın Sihirli Yılları:Okul Öncesi Dönem, Epsilon , İstanbul 1999
 • TUFAN, Selmin, Müzikte Erken Eğitimin Önemi ve Koşulları, 2000” e Doğru Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimimizde Yeni Düşünceler Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı, İstanbul 1992
 • TURLA, Ayşe, Çocuk ve Yaratıcılık:Çocuğum Daha Yaratıcı Olabilir Mi?, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2003
 • UÇAN, Ali, Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1994
 • ÜNALAN, Şükrü, Hayatta Önemli Bir Dönüm Noktası: Meslek Seçimi, İlkadım Dergisi, Ekim 2001
 • YÖNETKEN, Bedii Halil, Türkiye’de Müzik Eğitiminin Önemi, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1993
 • YAVUZER, Haluk, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003

MUSICAL EDUCATION IN PRE-SCHOOL PERIOD

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 14 - 21, 20.04.2019

Öz

Music is the abilty of a human being to express oneself. It has been obsereved that the vocal, tounge, appreciation and aesthetics of the children attending to music have  improved better than unlike that of children that are attending music. Also it has been determined that music contributed significantly to children’s creativity, and abstract thinking , and it infuluences motor and rythmic development positively, it gets children to adopt assertiveness in their social in group  relations.

Every child is endowed with music talent. He/ or she reaccts to light and sound from the moent of birth. He/she recognizes voices of his/her father and and distinguishes them. Realizes that they are leaving or coming by listening to their foot steps. He/she expresses his/her hunger happiness discomfort through voices and cries in different tones. This study investigated the influence of music education  at early age on child’s development and put forward the acquirements of the child.


Kaynakça

 • ARSEVEN, Ali, Alan Araştırma Yöntemi, Tekışık Matbaası, 2.Basım, Ankara 1994
 • BACANLI, Hasan, Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın-Dağıtım, 4. Basım, Ankara 2001
 • ÇİLDEN, Şeyda, MÜZIK, ÇOCUK GELIŞIMI VE ÖĞRENME, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, Ankara, 2001
 • ESKİOĞLU, Itır, MÜZİK EĞİTİMİNİN ÇOCUK GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERi, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu, İnönü Üniversitesi, Malatya 2003
 • ERMAN, Armağan, Suzuki Metodu Felsefesi Ve Keman Eğitiminde Kullanılışı Basılmamış Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara 2000
 • GÖKÇEN, Fatma Çiğdem, İlköğretime Hazırlık: Çocuğum Okula Başlıyor, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2003
 • JAKOBSON, Lorna, CUDDY,Lola, KILGOUR, Aeron, Time Tagging: A Key To Musician’s Superior Memory, Vol.20, No.3, 2003
 • NYE, Robert, Music For Elemetary School Children, “Music, Child Development and Learning” , The Center For Applied Research In Education, Inc. New York 1967
 • OKTAY, Ayla, Yaşamın Sihirli Yılları:Okul Öncesi Dönem, Epsilon , İstanbul 1999
 • TUFAN, Selmin, Müzikte Erken Eğitimin Önemi ve Koşulları, 2000” e Doğru Müzik ve Sahne Sanatları Eğitimimizde Yeni Düşünceler Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı, İstanbul 1992
 • TURLA, Ayşe, Çocuk ve Yaratıcılık:Çocuğum Daha Yaratıcı Olabilir Mi?, Morpa Kültür Yayınları, İstanbul 2003
 • UÇAN, Ali, Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1994
 • ÜNALAN, Şükrü, Hayatta Önemli Bir Dönüm Noktası: Meslek Seçimi, İlkadım Dergisi, Ekim 2001
 • YÖNETKEN, Bedii Halil, Türkiye’de Müzik Eğitiminin Önemi, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 1993
 • YAVUZER, Haluk, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitabevi, İstanbul 2003

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Öner DİNÇ (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 2 Şubat 2019
Kabul Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Dinç, Ş. Ö. (2019). OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE MÜZİK EĞİTİMİ . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 1 (1) , 14-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/46351/583408

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.