Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

W.A.MOZART’IN K.315 FLÜT VE PİYANO İÇİN YAZDIĞI ANDANTE VE K.184 RONDO İSİMLİ ESERİNİN İCRA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 31 - 45, 20.04.2019

Öz

Düzenli ve sağlam, sade ve anlaşılır bir yapıda, büyük orkestra eserlerinin çoğalmasıyla beraber, çalgının önemli bir unsuru olduğu göz önünde bulundurularak, çeşitli müzik stillerinin geniş halk kitlelerine ulaştığı döneme Klasik dönem denilmektedir.

Makalenin konusunu oluşturan eserin bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart, Klasik Dönem denilince akla gelen başlıca isimlerdendir.

Bu araştırmanın ilk kısmında, Klasik Dönem müziği,ikinci kısmında Klasik dönem çerçevesinde ele alınan Wolfgang Amadeus Mozart’ın hayatı ve müzikal karakteri anlatılmıştır. Üçüncü kısımda ise makalenin konusunu oluşturan Wolfgang Amadeus Mozart’ın K.315 Flüt ve Piyano için yazdığı Andante ve K.184 Rondo isimli eserinin icra açısından incelenmesi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Akıncı, Çiler, Yan flüt tekniği ve flüt dağarının incelenmesi, (İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi) İzmir 1994
 • Akıncı, Çiler, Peter Lucas Graf ‘’check-up’’ Adlı Flüt Metodunun İncelenmesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Metni), İzmir, 1996
 • Büke, Aydın, MOZART Bir Yaşam Öyküsü. Dünya Kitapları Yayınevi, İstanbul 1998
 • Büke, Aydın, MOZART Bir Yaşam Öyküsü. Dünya Kitapları Yayınevi, İstanbul 2006
 • Boran, İlke, Şenürkmez, Kıvılcım Yıldız, Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007
 • Cangal, Nurhan, Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2004
 • Feridunoğlu, Lale, Müziğe Giden Yol Genç Müzisyenin El Kitabı, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul 2005
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi. İstanbul 2009
 • Kaygısız, Mehmet, Müzik Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2004
 • Kaygısız, Mehmet, Müzik Tarihi. Kaynak Yayınları, İstanbul 2009
 • Mimaroğlu, İlhan, Müzik Tarihi. Varlık Yayınları. 6. Basım, İstanbul 1999
 • Önver Zafer, Çisem, "W.A.Mozart’ın Sol Majör ve Re Majör Flüt Konçertolarına Genel Bir Bakış", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 2016
 • Önver, Tuğba, W.A.Mozart’ın K.315 Flüt ve Piyano İçin Yazdığı Andante ve K.184 Rondo İsimli Eserinin İcra Açısından İncelenmesi ,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2018
 • Pamir, Leyla, Müzikte Geniş Soluklar, Boyut Yayıncılık, İstanbul 1998
 • Say, Ahmet, Müzik Ansiklopedisi. (Cilt-1-2-3) Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2005
 • Say, Ahmet, Mozart. Evrensel Basım Yayın. 1. Basım, İstanbul 2007
 • Say, Ahmet, Müzik Tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2009
 • Selanik Cavidan, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, 1. Baskı, Doruk Yayıncılık, Ankara 1996
 • Saydam, Akif, Ünlü Müzisyenler, ArkadaşYayınevi, 4. Basım, Ankara 1997
 • Üstün, Emre, ‘’Flüt Eğitimde Temel Beceriler ve Dil Teknikleri’’ İdil Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2012
 • Tatu, A. Gülşen, Flüt Metodu, Pan Yayıncılık, İstanbul 2006, 5

W.A.MOZART’S K.315 ANDANTE AND K.184 RONDO FOR THE FLUTE AND THE PIANO OF THE EXECUTION THE TIMBER ITEM

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 31 - 45, 20.04.2019

Öz

Classical period is the period that many music styles had reached many people by the importance of instruments and the publishing of many great orchestra works in a regular, strong, plain and understandable way.

   In the first part of this research, Clasical period’s music and music forms, In the second part; the life of Wolfgang Amadeus Mozart under clasical period, musical character and some of Works. Finally in the third part; K.315 Andante and K.184 Rondo for flute and piano of Wolfgang Amadeus Mozart is examined from the perspective of execution.


Kaynakça

 • Akıncı, Çiler, Yan flüt tekniği ve flüt dağarının incelenmesi, (İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi) İzmir 1994
 • Akıncı, Çiler, Peter Lucas Graf ‘’check-up’’ Adlı Flüt Metodunun İncelenmesi, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlilik Metni), İzmir, 1996
 • Büke, Aydın, MOZART Bir Yaşam Öyküsü. Dünya Kitapları Yayınevi, İstanbul 1998
 • Büke, Aydın, MOZART Bir Yaşam Öyküsü. Dünya Kitapları Yayınevi, İstanbul 2006
 • Boran, İlke, Şenürkmez, Kıvılcım Yıldız, Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007
 • Cangal, Nurhan, Müzik Formları, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2004
 • Feridunoğlu, Lale, Müziğe Giden Yol Genç Müzisyenin El Kitabı, İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş, İstanbul 2005
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi, İstanbul 2000
 • İlyasoğlu, Evin, Zaman İçinde Müzik, Remzi Kitabevi. İstanbul 2009
 • Kaygısız, Mehmet, Müzik Tarihi, Kaynak Yayınları, İstanbul 2004
 • Kaygısız, Mehmet, Müzik Tarihi. Kaynak Yayınları, İstanbul 2009
 • Mimaroğlu, İlhan, Müzik Tarihi. Varlık Yayınları. 6. Basım, İstanbul 1999
 • Önver Zafer, Çisem, "W.A.Mozart’ın Sol Majör ve Re Majör Flüt Konçertolarına Genel Bir Bakış", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık, 2016
 • Önver, Tuğba, W.A.Mozart’ın K.315 Flüt ve Piyano İçin Yazdığı Andante ve K.184 Rondo İsimli Eserinin İcra Açısından İncelenmesi ,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi 2018
 • Pamir, Leyla, Müzikte Geniş Soluklar, Boyut Yayıncılık, İstanbul 1998
 • Say, Ahmet, Müzik Ansiklopedisi. (Cilt-1-2-3) Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2005
 • Say, Ahmet, Mozart. Evrensel Basım Yayın. 1. Basım, İstanbul 2007
 • Say, Ahmet, Müzik Tarihi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara 2009
 • Selanik Cavidan, Müzik Sanatının Tarihsel Serüveni, 1. Baskı, Doruk Yayıncılık, Ankara 1996
 • Saydam, Akif, Ünlü Müzisyenler, ArkadaşYayınevi, 4. Basım, Ankara 1997
 • Üstün, Emre, ‘’Flüt Eğitimde Temel Beceriler ve Dil Teknikleri’’ İdil Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2012
 • Tatu, A. Gülşen, Flüt Metodu, Pan Yayıncılık, İstanbul 2006, 5

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tuğba ÖNVER (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2019
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2019
Kabul Tarihi 19 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Önver, T. (2019). W.A.MOZART’IN K.315 FLÜT VE PİYANO İÇİN YAZDIĞI ANDANTE VE K.184 RONDO İSİMLİ ESERİNİN İCRA AÇISINDAN İNCELENMESİ . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 1 (1) , 31-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/46351/583423

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.