Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 12 - 14, 20.04.2020

Öz

Bel canto İtalyanca’da güzel şarkı söyleme anlamına gelmektedir. “Altın Çağ” ile birlikte başlayan Bel canto dönemi, şarkı söylemede kastrat şarkıcıların sanatı olarak da o döneme damgasını vurmuştur. Şarkıcı, ses eğitimcisi ve müzikolog James Stark, bu kitapta 17. yüzyılın başlarından vokal pedagoji tarihini, çağdaş vokal yöntemlere kadar olan bu süreci fizyolojik ve akustik bilimin ışığında, bilimsel araştırmaların ve belgelerin desteğiyle beraberinde sunmuştur. Kitap öncelik bakımından vokal öğrencileri ve öğretmenleri için tasarlanmıştır. Bilimsel bir yol haritası niteliğinde olan "Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy " isimli bu kitap, hem şarkıcılar hem de şarkı söylemeye ilgisi olanlar için rehber niteliğinde olup, detaylı şekilde incelenmiştir.

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 12 - 14, 20.04.2020

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Müzik
Bölüm Kitap İncelemesi
Yazarlar

Sibel ÇELİK
Dicle Üniversitesi
0000-0002-8177-9946
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2020
Gönderilme Tarihi 25 Mart 2020
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çelik, S. (2020). Bel Canto: A History of Vocal Pedagogy . Balkan Müzik ve Sanat Dergisi , 2 (1) , 12-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bmsd/issue/54328/708924

Creative Commons Lisansı
Balkan Müzik ve Sanat Dergisi  Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.