Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 3 - 8 2019-03-26

ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture

Yüksel Uğur YARADILMIŞ [1] , Mustafa Caner OKKAOĞLU [2] , Hakan ŞEŞEN [3] , Ahmet Safa TARĞAL [4] , Ahmet ATEŞ [5] , Murat ALTAY [6]


ÖZET
Amaç: Omuz ağrıları, kas iskelet sisteminde bel ve diz ağrılarından sonra en sık görülen üçüncü ağrı nedenidir.
Omuz ağrıları yapan hastalıklar arasında en sık neden rotator manşet patolojileridir. Hastaların yaşam
kalitesini ileri düzeyde etkileyecek ağrı ve fonksiyon kaybı olmakta ve sıklıkla cerrahi tedavi gerekmektedir.
İdeal rotator manşet tamiri ise tartışmalı ve gelişime açıktır. Biz çalışmamızda son zamanlarda geliştirilen
hızlı transosseous tamiri sıklıkla kullanılan çift sıra çapa tedavisi ile karşılaştırdık .
Materyal ve Metod: Kliniğimizde 2014-2016 yılları arasında rotator manşet tamiri yapılan 36 hasta retrospektif
olarak incelendi. Hastaların 17 üne transosseous tamir (Grup 1) 19 una çift sıra dikiş çapa tamiri (Grup
2) yapıldı. Hastaların demografik verileri kaydedildi. Gruplar ameliyat öncesi ve sonrası eklem hareket açıklıkları,
görsel analog skorları (VAS) ve Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahisi (ASES) skorlama değerleri, cerrahi
süre ve komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Eklem hareket açıklığı, VAS ve ASES puanlama değerlerinde değişim her iki grupta da tatmin ediciydi
ve iki grup arasında istatistiksel olarak (sırasıyla p:0.822, p:0.517, p:0.416,) anlamlı fark bulunamadı.
Cerrahi süre ve komplikasyonlar açısından da hızlı transosseous grupta üstünlük gözlenmedi (p:0.723).
Sonuç: Hızlı transooseos tamirle ilgili literaturde az olmakla birlikte artroskopik çalışmalar yapılmış ve çift
sıra ankor ile benzer fonksiyonel sonuçlar bulunmuş. Mini açık olarak ise daha önce çalışma bulunmamaktadır.
Bizim çalışmamızda da hızlı transooseous tamir ile çift sıra dikiş çapa tamiri arasında fonksiyonel sonuçları
ve komplikasyon açısından üstünlük gözlenmedi.
Anahtar Sözcükler: Rotator manşet yırtığı; Hızlı transosseous dikiş; Çift sıra dikiş
ABSTRACT
Purpose: Shoulder pain is the third most common reason of pain after knee and lomber pain . Rotator cuff
pathologies are among most common cause of shoulder pain. This pain usually affects patients quality of life
and decrease their function and as a result patients needs to be operated mostly. Ideal technique for rotator
cuff repair is still unclear. In this study we compared transosseous technique which is a relatively new one,
with double row anchor technique which is a frequentl used one.
Materials and Methods: Data of 36 patients whom is undergone rotator cuff repair surgery in our clinic
between 2014 and 2016 analyzed retrospectively. Transosseous repair is done in 17 patients (group 1) and
double row anchor repair is done in 19 patients (group 2). Demographic data of the patients are recorded.
Comparson is made between groups for preoperative and postoperative range of motion, visual analog
scale (VAS), American Shoulder and Elbow Surgery(ASES) score, operation time and complications.
Results: Range of motion, VAS and ASES scores changes were satisfying for both of the groups and
difference between groups were statistically insinificant (p:0.822, p:0.517, p:0.416 respectively). : There is
no superiority of fast transosseous repair in terms of operation time and complications (p:0.723).
Conclusion: Literature about fast transosseous repair is limited. Arthroscopic studies that compare fast
transosseous repair and double row repair couldn’t find any functional difference between them. There is
no study about mini open surgery. In this study we coudn’t find any difference between functional results
of double row and transosseous repair.
Keywords: Rotator cuff ruptur; Fast transosseous suture; Double row suture
ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture
  • 1. Bunker T:Rotator cuff disease.Current Ortopaedics 2002,16:223-33 2. Matsen FA, Arntz CT, Lippitt SB. Rotator cuff. In: Rockwood CA, Matsen FA eds. The shoulder. Vol. 2,2nd ed. Philadelphia, WB. Saunders; 1998: 755-839. 3. Romeo A, Hang D, Bach B, Short S. Repair of fullthickness rotator cuff tears. Clin Orthop and RelatedResearch 1999; 367:243-255. 4. Codman EA. Complete rupture of the supraspinatus tendon. Operative treatment with report of two successful cases. Boston Med Surg J. 1911;164:708–10. 5. Nho SJ, Shindle MK, Sherman SL, Freedman KB , Systematic review of arthroscopic rotator cuff repair and mini-open rotator cuffrepair JBJS, 2007 89:129-136 6. Xu C, Zhao J, Li D. Meta-analysis comparing single-row anddouble-row repair techniques in the arthroscopic treatment of rotator cuff tears. J Shoulder Elbow Surg. 2014 Feb;23(2):182-8. 7. Mascarenhas R, Chalmers PN, Sayegh ET, Bhandari M, Verma NN, Cole BJ, Romeo AA. Is double-row rotator cuff repair clinically superior to single-row rotator cuff repair: a systematic review of overlapping meta-analyses. Arthroscopy. 2014 Sep;30(9):1156-65. 8. Kuroda S , Ishige N , Mikasa VM . Reply to the letter to the editor: Advantages of arthroscopic transosseous suture repair of the rotator cuff without the use of anchors. Clin Orthop Relat Res. 2014; 471(11):3514-22. doi: 10.1007/s11999-013-3148-7 9. Kilcoyne KG, Guillaume SG, Hannan CV, Langdale ER, Belkoff SM, Srikumaran U. Anchored Transosseous-Equivalent Versus Anchorless Transosseous Rotator Cuff Repair: A Biomechanical Analysis in a Cadaveric Model.Am J Sports Med. 2017 Aug;45(10):2364-2371. 10. Bisson LJ, Manohar LM. . A biomechanical comparison of transosseous-suture anchor and suture bridge rotator cuff repairs in cadavers.Am J Sports Med. 2009 Oct;37(10):1991-5.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Yüksel Uğur YARADILMIŞ

Yazar: Mustafa Caner OKKAOĞLU

Yazar: Hakan ŞEŞEN

Yazar: Ahmet Safa TARĞAL

Yazar: Ahmet ATEŞ

Yazar: Murat ALTAY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544784, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {3 - 8}, doi = {}, title = {ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture}, key = {cite}, author = {YARADILMIŞ, Yüksel Uğur and OKKAOĞLU, Mustafa Caner and ŞEŞEN, Hakan and TARĞAL, Ahmet Safa and ATEŞ, Ahmet and ALTAY, Murat} }
APA YARADILMIŞ, Y , OKKAOĞLU, M , ŞEŞEN, H , TARĞAL, A , ATEŞ, A , ALTAY, M . (2019). ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 3-8 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544784
MLA YARADILMIŞ, Y , OKKAOĞLU, M , ŞEŞEN, H , TARĞAL, A , ATEŞ, A , ALTAY, M . "ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 3-8 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544784>
Chicago YARADILMIŞ, Y , OKKAOĞLU, M , ŞEŞEN, H , TARĞAL, A , ATEŞ, A , ALTAY, M . "ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 3-8
RIS TY - JOUR T1 - ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture AU - Yüksel Uğur YARADILMIŞ , Mustafa Caner OKKAOĞLU , Hakan ŞEŞEN , Ahmet Safa TARĞAL , Ahmet ATEŞ , Murat ALTAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 8 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture %A Yüksel Uğur YARADILMIŞ , Mustafa Caner OKKAOĞLU , Hakan ŞEŞEN , Ahmet Safa TARĞAL , Ahmet ATEŞ , Murat ALTAY %T ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD YARADILMIŞ, Yüksel Uğur , OKKAOĞLU, Mustafa Caner , ŞEŞEN, Hakan , TARĞAL, Ahmet Safa , ATEŞ, Ahmet , ALTAY, Murat . "ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 3-8 .
AMA YARADILMIŞ Y , OKKAOĞLU M , ŞEŞEN H , TARĞAL A , ATEŞ A , ALTAY M . ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 3-8.
Vancouver YARADILMIŞ Y , OKKAOĞLU M , ŞEŞEN H , TARĞAL A , ATEŞ A , ALTAY M . ROTATOR MANŞET TAMİRİNDE HIZLI TRANSOSSEOZ TAMİR İLE ÇİFT SIRA DİKİŞ ÇAPA TAMİRİNDE KLİNİK SONUÇLARDA FARK YOKTUR There Is No Difference in Between Clinical Results of Fast Transosseos Repair and Double Row Suture Anchor Technique for Repair of Rotator Cuff Rupture. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 8-3.