Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 100 - 107 2019-03-26

TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients

Bora KAYA [1] , Erkman SANRI [2] , Haldun AKOĞLU [3] , Özlem GÜNEYSEL [4]


ÖZET
Giriş ve amaç: Künt servikal travma hastalarında klinik olarak anlamlı yaralanmaları tanımlamak için
geliştirilen ilk karar kuralı National Emergency X-Radiography (NEXUS). NEXUS çalışmasında, negatif prediktif
değer(NPV)% 99,8 olarak belirlenmiştir. Kanada Servikal Omurga Kurallarının (KSOK) duyarlılığı % 99.4,
özgüllük % 45.1 ve NPV % 100 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, servikal yaralanma riski olan Türk
hasta popülasyonu için NEXUS ve KSOK’'nın güvenilirliğini ve yararlılığını belirlemektir.
Gereç ve yöntem: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya, 1 Ocak 2012 - 1 Nisan 2012 tarihleri arasında, akut
travma geçiren ve ambulansla ya da kendi imkanlarıyla hastaneye başvuran, servikal travmaya yol açabilecek
bir mekanizma ile yaralanan 16 yaşın üzerindeki, gebe olmayan, stabil, bilinçli hastaları kapsayan 225 hasta
dahil edilmiştir. Bu hastalar daha sonra NEXUS ve CCR geçerliliği için değerlendirildi. Veriler güncel istatistik
programında analiz edildi.
Bulgular: 225 hastanın 7’sinde servikal patoloji tespit edilmiştir. Patolojik görüntüleme bulgusu varlığını
belirleme açısından NEXUS’un duyarlılığı %93(%95 GA 83-97) ve özgüllüğü %1,3(%95 GA 0,2-5,1) olarak
bulunurken, KSOK’nin duyarlılığı %100 (%95 GA %56-100) ve özgüllüğü %3,2 (%95 GA %1,4-6,7) olarak tespit
edildi.
Sonuç: KSOK ve NEXUS düşük risk kriterlerinin acil serviste servikal patolojilerin dışlanmasında faydalı
olduğu, KSOK’nın, NEXUS düşük risk kriterleri ile karşılaştırıldığında daha güvenilir ve yararlı olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: NEXUS; Kanada servikal omurga kuralları; Servikal travma
ABSTRACT
Background: The first decision rule developed to identify clinically significant injuries in blunt cervical
trauma patients is National Emergency X-Radiography Utilisation Study (NEXUS). In the NEXUS study, the
negative predictive value (NPV) has been determined as 99.8%. Sensitivity of Canadian Cervical Spine Rules
(CCR) was reported as 99.4%, specificity as 45.1% and NPV was reported as 100%. The objective of this study
is to determine the reliability and utility of NEXUS and CCR for Turkish patient population that has a risk of
cervical injury.
Methods: This prospective observational study included 225 patients, all stable, conscious patients over 16
years of age who had acute trauma and were brought to the hospital with ambulances or using their own
means and who had been injured by a mechanism that may cause cervical trauma, and without exclusion
criteria. The patients included in the study were then evaluated for NEXUS and CCR validity.
Results: When CCR was evaluated as a whole, it was determined that all pathological cases were identified
using these rules. In terms of identifying the presence of pathological imaging finding the sensitivity of CCR
was 100% (95% CI % 56-100) and specificity was 3.2% (95% CI 1.4-6.7%). NEXUS's sensitivity was calculated
as 93% (95% CI 83-97) and specificity as 1.3%(95% CI 0.2-5.1).
Conclusion: CCR and the NEXUS were determined to be useful in the emergency department for the
exclusion of cervical pathologies. CCR were more reliable and useful when compared with the NEXUS.
Keywords: NEXUS; Canadian rules; Cervical trauma
TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients
  • 1. Spinal Cord Injury Facts and Figures at a Glance. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2014;37(4):479-480. 2. Goodnight TJ, Helmer SD, Dort JM, Nold RJ, Smith RS. A comparison of flexion and extension radiographs with computed tomography of the cervical spine in blunt trauma. Am Surg. 2008;74(9):855-857. 3. Sala F, Dvorak J, Faccioli F. Cost effectiveness of multimodal intraoperative monitoring during spine surgery. Eur Spine J. 2007;16(Suppl 2):S229–S231. 4. Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB, Todd KH, Zucker MI. Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. National Emergency X-Radiography Utilization Study Group. N Engl J M ed. 2000;343(2):94-99. 5. Stiell IG, Wells GA, Vandemheen KL, et al. The Canadian C-spine rule for radiography in alert and stable trauma patients. JAMA. 2001;286(15):1841-1848. 6. Stiell IG, Clement CM, McKnight RD, et al. The Canadian C-spine rule versus the NEXUS low-risk criteria in patients with trauma. N Engl J Med. 2003;349(26):2510-2518. 7. Stiell IG, Clement CM, Grimshaw J, et al. Implementation of the Canadian C-Spine Rule: prospective 12 centre cluster randomised trial. BMJ. 2009;339:b4146. 8. Stiell IG, Clement CM, O’Connor A, et al. Multicentre prospective validation of use of the Canadian C-Spine Rule by triage nurses in the emergency department. CMAJ. 2010;182(11):1173-1179. 9. Yealy DM, Auble TE. Choosing between clinical prediction rules. N Engl J Med. 2003;349(26):2553-2555. 10. Ackland HM, Cameron PA, Varma DK, et al. Cervical spine magnetic resonance imaging in alert, neurologically intact trauma patients with persistent midline tenderness and negative computed tomography results. Ann Emerg Med. 2011;58(6):521-530.
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Bora KAYA

Yazar: Erkman SANRI

Yazar: Haldun AKOĞLU

Yazar: Özlem GÜNEYSEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip544857, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {100 - 107}, doi = {}, title = {TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients}, key = {cite}, author = {KAYA, Bora and SANRI, Erkman and AKOĞLU, Haldun and GÜNEYSEL, Özlem} }
APA KAYA, B , SANRI, E , AKOĞLU, H , GÜNEYSEL, Ö . (2019). TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients. Bozok Tıp Dergisi , 9 (1) , 100-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544857
MLA KAYA, B , SANRI, E , AKOĞLU, H , GÜNEYSEL, Ö . "TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 100-107 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/44160/544857>
Chicago KAYA, B , SANRI, E , AKOĞLU, H , GÜNEYSEL, Ö . "TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 100-107
RIS TY - JOUR T1 - TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients AU - Bora KAYA , Erkman SANRI , Haldun AKOĞLU , Özlem GÜNEYSEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 107 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients %A Bora KAYA , Erkman SANRI , Haldun AKOĞLU , Özlem GÜNEYSEL %T TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Bora , SANRI, Erkman , AKOĞLU, Haldun , GÜNEYSEL, Özlem . "TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 / 1 (Mart 2019): 100-107 .
AMA KAYA B , SANRI E , AKOĞLU H , GÜNEYSEL Ö . TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 100-107.
Vancouver KAYA B , SANRI E , AKOĞLU H , GÜNEYSEL Ö . TRAVMALI HASTALARDA KANADA SERVİKAL OMURGA KURALLARI VE NEXUS DÜŞÜK RİSK KRİTERLERİNİN GEÇERLİLİĞİ The Validity of Canadian Cervical Spine Rules and the Nexus Low Risk Criteria in Trauma Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 107-100.