Yıl 2019, Cilt 9 , Sayı 3, Sayfalar 21 - 25 2019-09-16

İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients

Mehmet COŞKUN [1]


ÖZET
Amaç: İntravitreal enjeksiyon yapılan hastalarda kullanılan blefarosta (göz spekulumu) tipinin göz içi basıncına
etkisinin incelenmesidir.
Gereç-Yöntem: İntravitreal ranibizumab (IVR) 0,5 mg / 0,05 ml uygulanan 30 hastada kirpik korumasız (açık)
blefarosta kullanılmış (Grup 1), 30 hastada kirpik korumalı (kapalı) blefarosta kullanılmıştır (Grup 2). İntravitreal
aflibercept (IVA) 2 mg/0.05 ml uygulanan 40 hastada açık blefarosta kullanılmış (Grup 3), 40 hastada
kapalı blefarosta kullanılmıştır (Grup 4) ve toplam 140 hasta değerlendirmeye alınmıştır. Blefarosta takılmadan
önce göz içi basıncı (ÖGİB), takıldıktan sonra göz içi basıncı (BGİB) ve enjeksiyon sonrası göz içi basıncı
(EGİB) kontakt el tonometresi ile ölçüldü. Gruplardaki ÖGİB, BGİB, EGİB değerleri ve aralarındaki farklar
istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). ÖGİB ve BGİB değerleri
farkı hem grup 2 de hem de grup 4 de grup 3 e göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p değerleri
sırasıyla 0.028, 0.01). Grup 2 de bu fark grup 1 ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olmasa da
yüksekti (p=0.15). ÖGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup1 hem de grup 4 den anlamlı derecede
yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.003, 0.028). BGİB ve EGİB değerleri farkı grup 2 de hem grup 1 hem de grup
4 den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p değerleri 0.015,0.022). Bu değerler açısından diğer gruplar arasında
farklılık yoktu.
Sonuç: ÖGİB-BGİB fark değerleri kapalı blefarosta kullanılanlarda açık olanlara göre artmıştır. EGİB değerleri
ÖGİB ve BGİB ile karşılaştırıldığında en yüksek artış IVR ve kapalı blefarosta grubundadır. İntravitreal enjeksiyon
yapılan hastalarda bu durumun göz önüne alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: İntravitreal enjeksiyon; Göz spekulumu; Göz içi basıncı; Ranibizumab; Aflibercept
ABSTRACT
Aim: Evaluation of the effect of eye speculum type used in patients with intravitreal injections on intraocular
pressure
Material-Methods: Thirty patients with intravitreal ranibizumab (IVR) 0.5 mg / 0.05 ml were treated with
open eye speculum (Group 1) and 30 patients with closed eye speculum (Group 2). Intravitreal aflibercept
(IVA) was used in open eye speculum in 40 patients (Group 3) and in 40 patients in closed eye speculum
(Group 4). A total of 140 patients were evaluated. The intraocular pressure was measured before insertion
of the eye speculum, after insertion and after intravitreal injection with a contact hand tonometry. The differences
between the values of the BIOP, AIOP and IIOP in the groups were statistically compared
Results: There was no significant difference between the groups in terms of age and gender (p> 0.05). The
difference in the values of BIOP and AIOP was statistically significantly higher in group 2 and group 4 than
in group 3 (p values 0.028, 0.01, respectively). In group 2 this difference was not statistically significant (p =
0.15). The difference between the values of BIOP and IIOP was significantly higher in group 2 than in group 1
and group 4 (p values 0.003, 0.028 respectively). The difference in AIOP and IIOP values was higher in group
2 than in group 1 and group 4 (p values 0.015, 0.022 respectively). There was no difference between these
groups in terms of these values.
Conclusion: The difference in BIOP-AIOP values compared to open ones in closed eye speculum. The highest
increase in IIOP values compared to BIOP and AIOP is in IVR and closed eye speculum group. We think that
this condition should be considered in patients who are receiving intravitreal injections
Key words: Intravitreal injection: Eye speculum; Intraocular pressure; Ranibizumab, aflibercept
İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients
  • 1. Brand CS. Management of retinal vascular diseases: a patient-centric approach. Eye (Lond) 2012;26:1-16. 2. Alakuş MF, Taş M, Öner V, İşcan Y, Türkçü FM, Şimşek A, et al. Diabetik Maküla Ödeminde İntravitreal Bevacizumab Etkinliğininin Değerlendirilmesi. Retina Vitreus 2012;1:35-40 3. Bakri SJ, Pulido JS, McCannel CA, Hodge DO, Diehl N, Hillemeier J. Immediate intraocular pressure changes following intravitreal injections of triamcinolone, pegaptanib, and bevacizumab. Eye 2009;23:181-185. 4. Sharei V, Höhn F, Köhler T, Hattenbach LO, Mirshahi A. Course of intraocular pressure after intravitreal injection of 0.05 mL ranibizumab (Lucentis). Eur J Ophthalmol 2010;20:174- 179. 5. Kotliar K, Maier M, Bauer S, Feucht N, Lohmann C, Lanzl . Effect of intravitreal injections and volume changes on intraocular pressure: clinical results and biomechanical model. Acta Ophthalmol Scand 2007;85:777-781. 6. Gismondi M, Salati C, Salvetat ML, Zeppieri M, Brusini P. Short term effect of intravitreal injection of Ranibizumab (Lucentis) on intraocular pressure. J Glaucoma 2009;18:658- 661. 7. Höhn F, Mirshahi A. Impact of injection techniques on intraocular pressure (IOP) increase after intravitreal ranibizumab application. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2010;248:1371-1375. 8. Shingleton BJ, Pasternack JJ, Hung JW, O’Donoghue MW. Three- and five year changes in intraocular pressures after clear corneal phacoemulsification in open angle glaucoma patients, glaucoma suspects, and normal patients. J Glaucoma 2006;15:494-498. 9. Poley BJ, Lindstrom RL, Samuelson TW. Long term effects of phacoemulsification with intraocular lens implantation in normotensive and ocular hypertensive eyes. J Cataract Refract Surg 2008;34:735-742. 10. Meyer CH, Holz FG. Preclinical aspects of anti-VEGF agents for the treatment of wet AMD: ranibizumab and bevacizumab. Eye (Lond) 2011;25:661-72
Birincil Dil tr
Bölüm Orjinal Çalışma
Yazarlar

Yazar: Mehmet COŞKUN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bozoktip620611, journal = {Bozok Tıp Dergisi}, issn = {2146-4006}, eissn = {2148-2438}, address = {}, publisher = {Bozok Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {21 - 25}, doi = {}, title = {İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients}, key = {cite}, author = {COŞKUN, Mehmet} }
APA COŞKUN, M . (2019). İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients. Bozok Tıp Dergisi , 9 (3) , 21-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/620611
MLA COŞKUN, M . "İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 21-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozoktip/issue/48757/620611>
Chicago COŞKUN, M . "İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 (2019 ): 21-25
RIS TY - JOUR T1 - İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients AU - Mehmet COŞKUN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bozok Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 25 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-4006-2148-2438 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bozok Tıp Dergisi İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients %A Mehmet COŞKUN %T İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients %D 2019 %J Bozok Tıp Dergisi %P 2146-4006-2148-2438 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD COŞKUN, Mehmet . "İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients". Bozok Tıp Dergisi 9 / 3 (Eylül 2019): 21-25 .
AMA COŞKUN M . İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 21-25.
Vancouver COŞKUN M . İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON HASTALARINDA BLEFAROSTA TİPİNİN GÖZİÇİ BASINCINA ETKİSİ The Effect of Eye Speculum Type on the Intraocular Pressure in Intravitreal Injection Patients. Bozok Tıp Dergisi. 2019; 9(3): 25-21.