Cilt: 9 - Sayı: 4, 27.12.2019

Yıl: 2019

Derleme

Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

2. HEMŞİRELERİN OPİOİD KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI Nurses Attitudes Toward Opioid Using

Olgu Sunumu

12. ENTERAL BESLENME AMAÇLI PERKUTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ UYGULAMALARIMIZ Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Applications For Enteral Nutrition

Araştırma Makalesi

16. DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation of Sleep Quality of Caregivers of Dementia Patients

Editöre Mektup

Copyright © BOZOK Üniversitesi - Tıp Fakültesi