Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 46 - 58, 01.07.2019

Öz

1901 yılında doğan Jacques Lacan kuramını yeniden yaptığı Freud okumaları ile birlikte "Freud'a dönüş hareketi" olarak ifade eder. Felsefi bakış açısının diğer psikanalitik kuramcılara göre çok daha fazla olması ile dikkati çeken Lacan aynı zamanda dilbilimi çalışmaları ile de psikanalizin daha net anlaşılır olması ve bilimsel olarak da psikanalizin daha incelenebilir olmasını amaçlamıştır. Lacan'ın kuramında, insanın gelişim süreçlerini ifade eden temel üç dönem mevcuttur. Bunlardan ilki; psikoza karşılık gelen ve gerçek (real) (R) olarak ifade edilen dönem, nevroza karşılık gelen imgesel (I) olarak ifade edilen dönem ve bireyin toplumsal süreçler ile ilişkisi dahilinde şekillendiğini ifade edebileceğimiz simgesel (S) dönem olarak ifade edebiliriz. Tüm psikoterapi ekolleri kişilerin yaşamsal alanlarında şekillenen ilişki örüntüleri ve algıları dahilindeki konular ile ilgilenmektedir. Yaşamın kurgulandığı ve psikoterapilerin konusu olan bahsettiğimiz bu örüntüler Lacan'ın kuramında ifade ettiği bu üç dönem ile de ilişkilidir. Fakat Lacanyen anlamda gerçek, bizi çevreleyen dış dünyanın eş anlamlısı değildir. Gerçek, ruhsal dünyada konumlanan bir yapıdır. Gerçek, Lacan'a göre dilin de dışında olandır ve her çeşit sembolleştirmeye karşı koymaktadır. Lacan gerçeği imkânsız olarak tarifler ve de simgesel düzen ile simgesel düzene dahil edilemez olarak ifade eder. Lacan'nın kuramında“Gerçek”, yaşam kurgusunun da karşılığı olarak görebileceğimiz gerçeklikten farklı bir olgudur.

Rüyalar ise günlük yaşamdaki birçok konunun ve çatışmanın yansıdığı, terapi seanslarında serbest çağrışım ile de ortaya çıkabilen bilinçdışı materyali içeren nöro-psiko-fizyolojik bir olaydır. Rüyaların bilimsel olarak incelenmesi ve oluş mekanizmalarının ortaya konması ilk kez 1900'lü yıllar itibari ile Freud'un yaptığı çalışmalarla ortaya konmuştur. Ve hala rüya analizi psikanalitik psikoterapilerde önemli bir terapi tekniği olarak kullanılmaktadır. Gün içerisinde yaşanan ve bastırma savunma mekanizması bağlamında bilinçdışına itilen yaşam an ve anılarının, bir çeşit bastırlanın geri dönüşü olarak da yorumlanabilecek olan rüyalar yolu ile bilince çıktığı söylenebilir. Bu durum çoğunlukla bilinçli bilen özne olduğu iddiasında olan insanın rüyalar, dil sürçmeleri ve sakarlıklar sayesinde aslında bilinçte var olmayan bir bilgiye ve bilinçdışına sahip olduğunu göstermektedir. Freudyen teoriden yola çıkan ve bilinçdışının dil ve yaşamsal olaylar ile ilişkisini inceleyen Lacan kuramında insanın anlamlandırma çabasını dilbilimsel anlamda tanımlanan gösteren ve gösterilen arasında kurulan ilişki üzerinden incelemektedir. Bu anlatılanlar ışığında Lacanyen anlamda, gerçek ve gerçeklik arasındaki bağlantının anlam, yaşamın kurgulanışı ve rüyalar ile ilişkisi bu makalede incelenmiştir.

Kaynakça

 • Appignanesi, R., Garratt, C., Sardar, Z., ve Curry, P. (2007). Herkes için postmodernizm.
 • Balkaya, D. (2013). Özerk Dil Dizgesinden Lacan’ın Simgesel Düzenine. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Bernstein, W. B. (2015). Jacques Lacan. G. O. Gabbard, B. E. Litowitz ve P. Williams. (Editörler). Psikanaliz Temel Kitabı. Birinci Baskı. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü. Fenichel, O. (1974). Nevrozların psikoanalitik teorisi (çev) Tuncer S. Ege Ün matbaası, Bornova, İzmir, 234-236.
 • Fosshage, J. L. (2007). Rüyaların örgütleyici işlevleri: Rüyaları anlamak ve kullanmak için hayati konular.
 • Homer, S., (2013), Jacques Lacan, Phoneix Yayınevi:Ankara.
 • İzmir, M. (2013), Öznenin Diyalektiği, Hegel, Sartre ve Lacan. (1. Baskı). İmge Kitapevi Yayınları. Ankara.
 • İzmir, M. (2015). Simgenin İmgesel Halleri. Libido İki Aylık Psikanaliz Dergisi,17, 8-16.
 • Lacan, J. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı Seminer 11. Kitap (çev. Nilüfer Erdem). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Leader D., ve Groves J. (2014). Yeni Başlayanlar için Lacan. İstanbul: Milliyet Yayınları. Nasio, J. D. (2006). Psikanalizin Yedi Temel Kavramı. (çev. Erşen, Ö. ve Erşen, M.) İmge Kitabevi, Ankara. Nasio, J. D. (2007). Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders. (çev. Erşen, Ö. ve Erşen, M.) İmge Kitabevi, Ankara.
 • Nasio, J. D. (2009). “Jacques Lacan Kuramının Genel Kavramları” (çev. Abdurrahman Aydın), Monokl Dergisi Lacan Özel Sayısı (ed. Yeşim Keskin), Sayı VI-VII, İstanbul, içinde, s.s. 48-53.
 • Öztürk, M. O. (2008). Psikanaliz ve Psikoterapi. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
 • Soysal, Ö. (2009). Başlangıçta Zevk Vardı…. MonoKL Lacan Özel Sayısı, 606-610.
 • Soysal, Ö. (2016). ODTÜ Klinik Psikoloji Lacan Semineri, Lacanyen Eğitim Programı (A.L.I), "Psikanalizin Dört Temel Kavramı" adlı Psikanalitik Eğitim programı, ODTÜ Klinik Psikoloji, Ankara.
 • Tükel, R. (2000). Düşlerin Yorumu Üzerine. Psikanaliz Yazıları-Yüzyıl Sonra Düş ve Düşlerin Yorumu. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil TUZGÖL> (Sorumlu Yazar)
Dr. Kâmil TUZGÖL Özel Muayenehanesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 30 Haziran 2019
Kabul Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { bpd585419, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {46 - 58}, title = {Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi}, key = {cite}, author = {Tuzgöl, Kamil} }
APA Tuzgöl, K. (2019). Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 2 (4) , 46-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/46684/585419
MLA Tuzgöl, K. "Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 (2019 ): 46-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/46684/585419>
Chicago Tuzgöl, K. "Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 (2019 ): 46-58
RIS TY - JOUR T1 - Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi AU - KamilTuzgöl Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 58 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi %A Kamil Tuzgöl %T Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi %D 2019 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD Tuzgöl, Kamil . "Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 / 4 (Temmuz 2019): 46-58 .
AMA Tuzgöl K. Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi. TBPD. 2019; 2(4): 46-58.
Vancouver Tuzgöl K. Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2019; 2(4): 46-58.
IEEE K. Tuzgöl , "Lacanyen Gerçek ve Gerçekliğin Rüyalarla İlişkisi", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 46-58, Tem. 2019