Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4, 59 - 69, 01.07.2019

Öz

Karşı cinsle yakın ilişki kurmak ve sürdürebilmek insanın psikososyal gelişim sürecinin bir parçasıdır. Bireylerin tüm diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemli olmakla beraber,  özellikle yakın ilişkilerde duygusal doyumunun önemi daha belirgindir. Bu sebeple çiftlerin birbirleriyle yaşadığı ilişki problemleri psikoloji biliminin konusu olmuştur. 1970’lerden 21.yüzyılın ilk zamanlarına uzanan süre boyunca önemli gelişim katetmiş olan çift terapisi, çiftlerin ilişkilerini daha doyum verici hale getirmek, ilişkide ortaya çıkan çatışma, iletişim sorunları, cinsel, duygusal, entellektüel uyumsuzluk ve sorunları çözmek için gerçekleştirilen bir psikoterapi yöntemidir. Bu makalede ülkemizde de en çok kullanılan çift terapisi ekollerinden olan bilişsel davranışçı çift terapisinin tarihsel gelişimine değindikten sonra, kuramın dayandığı temel ilkelerden bahsedilmektedir. Çiftlerde ilişkide değişim ve sağlıklı iletişim için kuramın sunduğu tedavi metot ve stratejiler ele alınmış, terapistin dikkat etmesi gereken noktalar vurgulanmıştır. Kuramın güçlü ve zayıf yanları tartışılarak,  ilişkide hızlı bir değişim sağlayan ve somut,  anlaşılır, uygulanabilir çözüm yolları sunan zengin teknikleri olan bilişsel davranışçı çift terapisinin, güncel çift terapileri içinde vazgeçilmez bir yerde olacağı ancak çiftler arasındaki duygusal süreçlere odaklanan diğer tedavi yaklaşımlara eklenerek, eklektik yaklaşımla kullanılmasının tedaviyi daha etkili kılacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akdemir, A., Karaoğlan, A., ve Karakaş, G. (2006) Çift terapisi. Türkiye’de Psikiyatri, 8, 122-128.
 • Akdemir, A. ve İlgün, E. (2013). Başlıca Aile terapisi Okulları. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 6(1), 10-20.
 • Dattilio, F. (2012). Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi Atölye Çalışması Metinleri. (M.Arık, Çev.) İstanbul:Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Dattilio, F. (2005). The Critical Component of Cognitive Restructuring in Couples Therapy:A Case Study. ANZJFT Australian and New Zeal and Journal of Family Therapy, 26(2), 73-78.
 • Dattilio, F., ve Van Hout, G. C. M. (2006). The Problem-Solving Component in Cognitive-Behavioral Couples’ Therapy. Journal of Family Psychotherapy, 17, 1-19.
 • Demirbilek, M. (2016). Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği. (Family Counseling: A Pattern of Practice). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 10(2), 109-120.
 • Efe, C. ve Türkçapar, H. (2013). Bilişsel Aile Terapileri. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics, 6(1), 38-43.
 • Erikson, E. (1968). Identity:Youth and Crisis. New York:Norton.
 • Epstein, N., ve Baucom, D. H. (1989). Cognitive-behavioral marital therapy. In A. Freeman (Ed.), Comprehensive handbook of cognitive therapy (pp. 491-513). New York: Plenum Press.
 • Epstein, N. (2007). Evlilik Çatışması. Bilişsel Terapi Uygulamaları. (H.Hacak, M. Macit ve F.Özpilavcı, çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Gladding, S. (2012). Aile Terapisi Tarihi, Kuram ve Uygulamaları. (İ.Yıldırım, Çev.). Ankara: PDR Derneği Yayınları.
 • Kalkan, M. ve Ersanlı, E. (2008). Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının Evli Bireylerin Evlilik Uyumuna Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 8(3),963-986.
 • Korkut, Y. (2004). Türkiyede Aile Terapisi ve Terapistlerinin Durumu:Eğitim Stamdartları,Terapi Yönelimleri,Çalışma Biçimleri ve Eğitim İhtiyaçları Üzerine Bir Çalışma. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 13-30.
 • Leahy, R. 2007). Bilişsel Terapi ve Uygulamaları. (H.Hacak, M. Macit ve F.Özpilavcı, çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Mahler, M. (1971). A study of separation process and its possible application. New York: The Psychoanalitic Study of Child.
 • Masterson, J. F. (1985). The Real Self. A Developmental Self and object relations approach. New York: Brunner/Mazel. Masterson.
 • Masterson, J. F. (2008). Kişilik Bozuklukları. (B.Soylu, Çev.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Nazlı, S. (2013). Aile Danışmanlığı. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Saraçlı, Ö., Atasoy, N., ve Karaahmet, E. (2012). Yakın İlişkilerin Nörobiyolojisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 4(4), 414-427.
 • Stuart, R. B.(1980). Helping couples change. A Social Learning Approach to Marital Therapy. New York:Guilford.
 • Sullivan, K. ve Davila, J. (2014). Eşlerden Biri Öbürünün Değişmesini İsterken Çiftlerle Çalışmak. Psikoterapide Bütünleşme Dergisi, 24, 1-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülten İKİZOĞLU> (Sorumlu Yazar)
SıraDışı Aile Danışma Merkezi

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 4 Nisan 2019
Kabul Tarihi 30 Haziran 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { bpd585420, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2019}, volume = {2}, number = {4}, pages = {59 - 69}, title = {Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi}, key = {cite}, author = {İkizoğlu, Gülten} }
APA İkizoğlu, G. (2019). Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 2 (4) , 59-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/46684/585420
MLA İkizoğlu, G. "Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 (2019 ): 59-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/46684/585420>
Chicago İkizoğlu, G. "Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 (2019 ): 59-69
RIS TY - JOUR T1 - Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi AU - Gültenİkizoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 69 VL - 2 IS - 4 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi %A Gülten İkizoğlu %T Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi %D 2019 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD İkizoğlu, Gülten . "Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 2 / 4 (Temmuz 2019): 59-69 .
AMA İkizoğlu G. Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi. TBPD. 2019; 2(4): 59-69.
Vancouver İkizoğlu G. Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2019; 2(4): 59-69.
IEEE G. İkizoğlu , "Bilişsel Davranışçı Kuramda Çift Terapisi", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 2, sayı. 4, ss. 59-69, Tem. 2019