Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 61 - 68, 01.01.2022

Öz

İnsan, evrimsel yolculuk sürecinde kendiyle beraber canlı ve cansız birçok yapının evrimleşmesine de aracılık etmiştir. Tarih öncesi çağlarda başlayan bu süreç insanın keşif ve merak güdüsüyle inanç, felsefe ve bilim sistemleri geliştirmesine sebep olmuş ve kendisiyle birlikte sistemlerin de evrimleşmesiyle sonuçlanmıştır. Sürece doğa felsefesi olarak başlayan fizik zamanla felsefenin düşünsel yapısından ayrışarak bir bilim dalı halini almıştır. Günümüzde ise fizik deneysel bulgu sonuçlarıyla tüm düşünce sistemlerini etkileyen ve yön veren konuma gelmiştir. Psikoterapi kuramları da fizik biliminin etki ettiği disiplinler arasında yer almaktadır. Bu sebeple fizik biliminin evrimsel sürecinin bilinmesi evrenin olduğu kadar insanın çözümlenmesi içinde önemlidir.

Bu çalışmada tarih öncesi çağdan başlayarak fizik biliminin evrimsel süreci ele alınmış ve fiziğin, psikoterapi kuramlarının oluşum ve gelişim süreçlerindeki etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu manada fizik bilimindeki gelişmelerin düşünce sistemlerine etkileri ile bunun sonucunda ortaya çıkan psikoterapi kuramları ve çağdaş temsilcileri değerlendirilmiştir. Çalışmada disiplinler arası etkileşimlerin ortaya konması amaçlanmış ve özellikle kuantum fiziğindeki gelişimlerin aktarılmasıyla psikoterapi kuramlarına yeni bakış açıları ve farklı boyutlar kazandırılması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Aristoteles, (2013). Gökyüzü Üzerine (çev. S. Babür). İstanbul: Bilgesu Yayıncılık.
 • Aristoteles, (2018). Ruh Üzerine (çev. Ö. Aygün ve Y. Gurur Sev). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Aristoteles, (2019). Fizik (çev. S. Babür). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Cankoçak, K. (2021). 50 Soruda Maddenin Evrimi. İstanbul: Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
 • Dürüşken, Ç. (2020). Antikçağ Felsefesi. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gökberk, M. (2019). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Gribben, J. (2013). Derin Basitlik (çev. A. Barişta ve A. Kızıltuğ). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gribben, J. (2015). Evren, Bir Biyografi (çev. K. Kaynar). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gribben, J. (2020). Erwin Schrödinger ve Kuantum Devrimi (çev. B. M. Baysal). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hawking, S. (2009). Ceviz Kabuğundaki Evren (ed. M. Köpüşoğlu). İstanbul: Say Yayınları.
 • Hawking, S. (2018). Zamanın Kısa Tarihi (çev. B. Gönülşen). İstanbul: Say Yayınları.
 • Koçak, Ş. (1994). Kaos ya da Doğurgan Bir Düzensizlik. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 325, s.6-13.
 • Özakkaş, T. (2018). Alan Kuramının Diğer Psikanalitik Kuramlarla İlişkisi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), s.1-28.
 • Russell, B. (2019). Batı Felsefesi Tarihi - Katolik Felsefesi (çev. A. Fethi). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Russell, B. (2020). Batı Felsefesi Tarihi - İlk Çağ Felsefesi (çev. A. Fethi). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Stolorow, R. D. ve Atwood, G. E. (2013). Varoluşun Bağlamları; Ruhsal Yaşamın Öznelerarası Temelleri (çev. B. Helvacıoğlu). Darıca: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Usta, S. (2020a). Dünyayı Değiştiren Düşünürler I. İstanbul: Kafka Kitap.
 • Usta, S. (2020b). Dünyayı Değiştiren Düşünürler V. İstanbul: Kafka Kitap.
 • Uzel, İ. (1996). Galen ve Deneysel Tıp. Erdem İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9(25), s.435-442.
 • Yıldırım, C. (1995). Bilimin Öncüleri. Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Derleme Makalesi
Yazarlar

Cüneyt Okcu 0000-0002-0739-3076

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 7 Ocak 2022
Kabul Tarihi 1 Şubat 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Okcu, C. (2022). FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 61-68.
AMA Okcu C. FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları. TBPD. Ocak 2022;5(9):61-68.
Chicago Okcu, Cüneyt. “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton Ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 61-68.
EndNote Okcu C (01 Ocak 2022) FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 61–68.
IEEE C. Okcu, “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 61–68, 2022.
ISNAD Okcu, Cüneyt. “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton Ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 61-68.
JAMA Okcu C. FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları. TBPD. 2022;5:61–68.
MLA Okcu, Cüneyt. “FİZİĞİN EVRİMİ: Newton Ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 61-68.
Vancouver Okcu C. FİZİĞİN EVRİMİ: Newton ve Kuantum Fiziğinin Psikoterapi Kuramlarındaki Yansımaları. TBPD. 2022;5(9):61-8.