Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 71 - 78, 01.01.2022

Öz

Son dönem Türk Edebiyatı’nın önemli yazarlarından biri olan Şule Gürbüz eserlerindeki dil ve karakterleri ile dikkat çekmektedir. Şule Gürbüz öykülerine yansıyan karakterlerin içsel konuşmaları, var olmanın getirmiş olduğu kaygıyı yaşayan hikâye kahramanları, yalnız ve insanlarla arasına mesafe koyan hayatı ve ölümü sorgulayan cümleler şizoid kişilikleri akla getirmektedir. Gürbüz’ün, Coşkuyla Ölmek kitabında yer alan Akılsız Adam ve Akılsız Adamın Oğlu Sadullah Efendi öyküleri çalışmamızın temelini oluşturacaktır. Harry Guntrip, Şizoid Görüngü kitabında şizoidin en temel belirleyici özelliğinin içedönüklük olduğunu belirtir. Şizoid kişiliklerin, nesne ilişkilerinde yaşadığı birincil ilişkisel çatışma olan yakınlık ve uzaklık, sevgi ve korku meseleleri ile ilgili olduğu düşünülen Akılsız adamın oğlu Sadullah Efendi’nin içe dönük dünyasından yola çıkılarak şizoid görüngü detaylı olarak ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Birliği, A. P. (2013). DSM-5 tanı ölçütleri başvuru el kitabı. E Köroğlu (Çev.). Ankara: Hekimler Yayın Birliği, 329.
  • Guntrip, H.(2003). Şizoid Görüngü Nesne İlişkileri ve Kendilik. (Babacan, İ. Çev.) Metis Yayınları.
  • Gürbüz, Ş. (2017). Coşkuyla Ölmek. İletişim Yayınları. İstanbul.
  • Klein, R. (2013). Kendilik Bozukluklarının Terapisinde Yeni Ufuklar. Klein, R. Ve Masterson, J.F (Ed). Evrim, Tanım, Gelişimsel Teori, İntrapsişik Yapı (s. 3-58). Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
  • McWilliams, N. Ve Shedler, J. (2020). Psikodinamik Tanı Kılavuzu. Lingiardi, V., & McWilliams, N. (Ed). Kişilik Sendromları Ekseni(s. 13-89). Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
  • Katz, J. S. (2017). Terapistler İçin Kişilik Bozuklukları Rehberi. Lieberman, A. R. Ve Masterson, J.F (Ed). Şizoid Kişilik Bozukluğu (s. 139-172). Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
  • McWilliams, N. (2014). Psikanalitik Tanı: Klinik süreç içinde kişilik yapısını anlamak. (E. Kalem, Çev.) İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Özakkaş, T. (2012). Masterson Yaklaşımına Genel Bakış. Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
  • https://w ww.izdiham.com/sule-gurbuz-ile-roportaj/ et: 25.07.2020
  • http://www.psikoterapi.com/yalnizligin-kalesi-sizoid-kendilik-bozuklugu/ et: 11.09.2020
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Avcı 0000-0002-5501-9564

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 19 Kasım 2020
Kabul Tarihi 13 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Avcı, H. (2022). Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 71-78.
AMA Avcı H. Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü. TBPD. Ocak 2022;5(9):71-78.
Chicago Avcı, Hasan. “Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 71-78.
EndNote Avcı H (01 Ocak 2022) Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 71–78.
IEEE H. Avcı, “Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 71–78, 2022.
ISNAD Avcı, Hasan. “Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 71-78.
JAMA Avcı H. Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü. TBPD. 2022;5:71–78.
MLA Avcı, Hasan. “Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 71-78.
Vancouver Avcı H. Coşkuyla Ölmek: Şule Gürbüz Hikayelerinde Şizoid Görüngü. TBPD. 2022;5(9):71-8.