Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 19 - 25, 01.01.2022

Öz

5. sınıf öğrencilerine uygulanan değerler eğitimi odaklı grup rehberliği çalışmasının etkililiğini incelemek amacıyla hazırlanan nicel yaklaşımın deneysel desenlerinden zayıf deneysel tek grup ön test– son test deseni kullanılan bu çalışmada değerler eğitimi odaklı grup rehberliği oturumlarının grup üyeleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 10 kişilik bir deney grubundan oluşan 5. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmada Beldağ, Özdemir ve Nalçacı (2016) tarafından geliştirilen Değerler Eğitimi Ölçeği deney grubuna deney öncesi ve sonrası ön test/son test olarak uygulanmıştır. Değerler Eğitimi Odaklı Grup Rehberliği Programı her bir oturumu 45 dakika süren ve toplam 10 oturumdan oluşan bir programdır. Verilerin analizinde deney grubunun ön test- son testleri arasındaki farkı belirlemek amacıyla, örneklem sayısının düşük olması nedeniyle parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Tek grup ön test-son test modelinde rastgele bir gruba bağımsız değişken uygulaması yapıldıktan sonra bu grubun ölçme aracından aldığı ön test-son test puanlarının aritmetik ortalaması arasında anlamlı bir farklılık bulunursa bu sonucun uygulamanın etkili olduğu anlamına geldiği ifade edilmektedir. Araştırma sonucunda, Değerler Eğitimi Odaklı Grup Rehberliği uygulamasının 5. Sınıf öğrencilerin değer kazanımında etkili olduğu diğer bir ifadeyle deney grubunda olumlu yönde değişimin yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Aran, Ö. C. ve Demirel, Ö. (2013). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri. Electronic Journal Of Social Sciences, 12(46).
  • Balcı, F. A. ve Yanpar Yelken, T. (2013). İlköğretim sosyal bilgiler programında yer alan değerler ve değer eğitimi uygulamaları konusunda öğretmen görüşleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 14(1).
  • Baysal, N. (2013). Ortaokul sosyal bilgiler derslerinde değerler eğitimi uygulamalarının öğretmenler yönüyle değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
  • Beldağ, A., Özdemir, Ü. ve Nalçacı, A. (2016). Yedinci sınıf sosyal bilgiler dersindeki değerlerin kazanılma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1185-1199.
  • Boynueğri, S. T. (2017). Değerler, otomatik düşünceler ve fonksiyonel olmayan tutumlar arasındaki yordayıcı ilişkiler. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve Çalık 0000-0003-1054-3124

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 5 Nisan 2021
Kabul Tarihi 17 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Çalık, M. (2022). 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 19-25.
AMA Çalık M. 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. TBPD. Ocak 2022;5(9):19-25.
Chicago Çalık, Merve. “5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 19-25.
EndNote Çalık M (01 Ocak 2022) 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 19–25.
IEEE M. Çalık, “5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 19–25, 2022.
ISNAD Çalık, Merve. “5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 19-25.
JAMA Çalık M. 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. TBPD. 2022;5:19–25.
MLA Çalık, Merve. “5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 19-25.
Vancouver Çalık M. 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE UYGULANAN DEĞERLER EĞİTİMİ ODAKLI GRUP REHBERLİĞİ ÇALIŞMASININ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. TBPD. 2022;5(9):19-25.