Tez Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 89 - 97, 01.01.2022

Öz

Araştırmanın amacı 18-60 yaş arası şiddet gören kadınlarda hedoni kapasitisinin belirlenmesi ve cinsel işlevle ilişkisinin ortaya koyulmasıdır. Araştırma kapsamında şiddet gören 41 kadından oluşan deney ve yine 41 katılımcıdan oluşan şiddet görmeyen kontrol grubuna Snaith-Hamilton Hoşnutluk Ölçeği ve Arizona Ölçeği uygulanmıştır.Araştırma bulgularına göre aile içi şiddete maruz kalan kadınların hedoni puanları kontrol grubundan düşük, cinsel işlev puanları ise yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte, deney grubunda yaş ile cinsel işlev puanı arasında doğrusal ve güçlü bir ilişki bulunurken, hedoni kapasitesi ile herhangi anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Kontrol grubunda ise yaş ile hedoni ve cinsel işlev puanları arasında ters yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. Temel insan haklarını ve özgürlüklerini ihlal eden şiddet, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir sorundur. Kadına yönelik şiddet; toplumsal sınıfa, kültüre, ekonomik duruma göre değişmekle birlikte, dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak görülmektedir. Kadınların düşük toplumsal statüye sahip olması, ekonomik, psikolojik ve sosyal güç dengesizliklerine neden olmakta şiddete maruz kalması için uygun zemin yaratmaktadır. 18-60 yaş arası şiddet gören kadınlarda hedoni kapasitesinin belirlenmesi ve cinsel işlev ile ilişkisinin ortaya koyulması amacı doğrultusunda hazırlanan bu çalışma giriş ve sonuç bölümlerden oluşmaktadır. Araştırmanın yöntemi başlığı altında araştırmanın amacı, önemi, modeli ve hipotezleri sunulmuştur. Bununla birlikte araştırma kapsamında gerekli dataların toplanması için kullanılan veri toplama formlarına ilişkin bilgiler sunulmuş, yapılan analiz türlerine yer verilmiştir. Yöntem kısmında sunulan bilgiler ışığında yapılan analizlere ilişkin sonuçların sunulduğu beşinci bölümde ise araştırma grubunun genel özellikleri açıklanmış, hipotezlerin sınaması yapılmıştır.

Kaynakça

  • Bilgili, N., & Vural, G. (2011). Kadina Yönelik Şiddetin En Ağir Biçimi: Namus Cinayetleri. Journal Of Anatolia Nursing And Health Sciences, 14(1).
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nagihan Bilge 0000-0002-8686-9457

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 20 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 24 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Bilge, N. (2022). ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 89-97.
AMA Bilge N. ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ. TBPD. Ocak 2022;5(9):89-97.
Chicago Bilge, Nagihan. “ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 89-97.
EndNote Bilge N (01 Ocak 2022) ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 89–97.
IEEE N. Bilge, “ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 89–97, 2022.
ISNAD Bilge, Nagihan. “ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 89-97.
JAMA Bilge N. ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ. TBPD. 2022;5:89–97.
MLA Bilge, Nagihan. “ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 89-97.
Vancouver Bilge N. ŞİDDET GÖREN KADINLARDA HEDONİ KAPASİTESİ VE CİNSEL İŞLEVLE İLİŞKİSİ. TBPD. 2022;5(9):89-97.