Amaç

Black Sea Journal of Agriculture (BSJ Agri.) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanmaktadır. BSJ Agri., açık erişimli ve ücretsiz olarak yayın yapan bir e-dergidir. BSJ Agri.'nin genel amacı, tüm dünyada tarım bilimleri ile ilgili bilim insanlarının ve ilgili araştırmacıların araştırma bulgularını yayınlayacak bir platform sağlamak, mesleki gelişimlerini teşvik etmek ve daha ileri araştırmalar için yeni bakış açıları sağlamaktır. BSJ Agri., Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak ve Bitki Besleme ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal faaliyetler ile ilgili alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal araştırma makaleleri, konferans bildirileri, derleme, vaka taktimi veya teknik notları yayınlamaktadır. BSJ Agri., elektronik ortamda yayınlanmakta olup, bütün makaleler okuyuculara ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kapsam

Black Sea Journal of Agriculture (BSJ Agri.) Ocak 2018'den bu yana Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yılda 4 kez, elektronik olarak yayınlanan, açık erişimli uluslararası hakemli bir dergidir. BSJ Agri., tarım ekonomisi, ziraat mühendisliği, hayvancılık, bitki bilimi, teorik üretim ekolojisi, bahçecilik, bitki yetiştirme, bitki koruma, toprak bilimi, su ürünleri yetiştiriciliği, biyolojik mühendislik, genetik mühendisliği, mikrobiyoloji, ormancılık, tarım ve ormancılığın çevresel etkileri, gıda bilimi, sulama ve su yönetimi, arazi kullanımı, atık yönetimi vb. gibi tarım bilimlerinin çeşitli yönleri hakkında bilim insanları tarafından hazırlanan orijinal araştırma makalelerini, konferans bildirilerini, derlemeleri, vaka taktimi veya teknik notları Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlamaktadır.