Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal Medyada Aile: Instagramda Paylaşılan Aile Fotoğrafları

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 27 - 39, 10.05.2023

Öz

Bu araştırmada bireylerin aileleri hakkında instagram platformunda paylaştıkları fotoğraflar konu edinilmiş ve bu fotoğraflarda ailenin nasıl temsil edildiğini belirlemek amaçlanmıştır. İçerik analizi yöntemi ile yapılan araştırmanın analiz birimi, görsel paylaşımlar olan fotoğraflardır. Veriler, #ailefotoğrafları etiketiyle herkese açık gönderi olarak yapılan paylaşımlar içinden seçilmiş ve analiz için 7 bağımsız kategori belirlenmiştir. Ölçme sonuçlarının güvenirliği için değerlendiriciler arası tutarlılık yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından birisi fotoğrafların en az 3 kişi içermesidir. Aile olmak konusunda çocuk sahibi olmaya atfedilen değere işaret eden bu sonuç çocuk sisteme dâhil olduğunda fotoğrafın bir aile fotoğrafı olarak paylaşıldığını göstermektedir. Araştırma çekirdek ailenin etrafında belirgin bir sınır olduğunu ve ikinci bir sınırın da kimi geniş aile üyelerini kapsayan bir alanı içine aldığını ortaya koymuştur. Araştırmanın diğer sonuçları paylaşılan aile fotoğraflarının duygusunun pozitif duygular olduğu, planlanmış ve çekim anında planlanmış fotoğraflardan oluştuğu, yoğun olarak kutlamalara ait olduğu ve ailenin gündelik yaşamına ait fotoğrafların paylaşımlarda çok daha az yer bulduğudur.

Kaynakça

 • Bajac, Q. (2005). Karanlık Odanın Sırları Fotoğrafın İcadı. (2. Baskı). (Ali Berktay, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barbour, K., Lee, K., & Moore, C. (2017). Online persona research: An Instagram case study. Persona Studies, 3(2), 1-12. https://doi.org/10.21153/ps2017vol3no2art710
 • Barnwell, A., Neves, B. B., & Ravn, S. (2021). Captured and captioned: Representing family life on Instagram. New Media & Society, 14614448211012791. https://doi.org/10.1177/14614448211012791
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duyan, V. (2003). Aileye Yönelik Planlı Müdahale Sürecinin Aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(1), 41-61. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsh/issue/48446/613687
 • Ertan, G. (2009). Dünden Bugüne Fotoğraf. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • Karataş, K. (2001). Toplumsal Değişme ve Aile. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(2), 89-98. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48488/616790
 • Rubin, A., Babbie, E. (2014). Research Methods for Social Work. (8. Baskı). Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
 • Tuncer, S. (2017). Fotoğrafın gör dediği: Aile fotoğrafları üzerine bir analiz denemesi. Fe Dergi, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000173
 • Walsh, F. (2017). Yeni Normal: 21. Yüzyıl Ailelerinin Çeşitliliği ve Karmaşıklığı. (M. Kaya, Çev.) F. Walsh (Der.). Normal Aile Süreçleri. Büyüyen Çeşitlilik ve Karmaşıklık (4. Baskıdan Çeviri) içinde (ss.3-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • We are Social (2022). Digital 2022 Global Overview Report. The Essential Guide to the World’s Connected Behaviours. https://www.wearesocial.com
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. (D. B. Çiftci Çev.Ed.). (2.Basım). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Zastrow, C., & Kırst-Ashman K.K. (2014). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre. (D. B. Çiftci Çev.Ed.). Ankara: Nika Yayınevi.

Family on Social Media: Family Photos Shared on Instagram

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 1, 27 - 39, 10.05.2023

Öz

In this research, the photos shared by individuals about their families on the Instagram platform are discussed and it is aimed to determine how the family is represented in these photos. The analysis unit of the research conducted with the content analysis method is the photographs, which are visual shares. The data were selected from the posts made as a public post with the hashtag #familyphotos and 7 independent categories were determined for analysis. Inter-rater reliability measures method was used for the reliability of the measurement results. One of the most striking results of the research is that the photographs contain at least 3 people. This result, which points to the value attributed to having a child in terms of being a family, shows that when the child is included in the system, the photo is shared as a family photo. The research revealed that there is a clear boundary around the nuclear family and a second boundary encompasses some extended family members. Other results of the research are that the feeling of family photos shared are positive emotions, they consist of planned, planned photos at the time of shooting, they mostly belong to celebrations, and the photos of the daily life of the family find much less space in the shares.

Kaynakça

 • Bajac, Q. (2005). Karanlık Odanın Sırları Fotoğrafın İcadı. (2. Baskı). (Ali Berktay, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barbour, K., Lee, K., & Moore, C. (2017). Online persona research: An Instagram case study. Persona Studies, 3(2), 1-12. https://doi.org/10.21153/ps2017vol3no2art710
 • Barnwell, A., Neves, B. B., & Ravn, S. (2021). Captured and captioned: Representing family life on Instagram. New Media & Society, 14614448211012791. https://doi.org/10.1177/14614448211012791
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.A., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Duyan, V. (2003). Aileye Yönelik Planlı Müdahale Sürecinin Aşamaları. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(1), 41-61. https://dergipark.org.tr/en/pub/tsh/issue/48446/613687
 • Ertan, G. (2009). Dünden Bugüne Fotoğraf. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları.
 • Karataş, K. (2001). Toplumsal Değişme ve Aile. Toplum ve Sosyal Hizmet, 12(2), 89-98. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48488/616790
 • Rubin, A., Babbie, E. (2014). Research Methods for Social Work. (8. Baskı). Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing Co.
 • Tuncer, S. (2017). Fotoğrafın gör dediği: Aile fotoğrafları üzerine bir analiz denemesi. Fe Dergi, 9(1), 1-11. https://doi.org/10.1501/Fe0001_0000000173
 • Walsh, F. (2017). Yeni Normal: 21. Yüzyıl Ailelerinin Çeşitliliği ve Karmaşıklığı. (M. Kaya, Çev.) F. Walsh (Der.). Normal Aile Süreçleri. Büyüyen Çeşitlilik ve Karmaşıklık (4. Baskıdan Çeviri) içinde (ss.3-30). Ankara: Pegem Akademi.
 • We are Social (2022). Digital 2022 Global Overview Report. The Essential Guide to the World’s Connected Behaviours. https://www.wearesocial.com
 • Zastrow, C. (2015). Sosyal Hizmete Giriş. (D. B. Çiftci Çev.Ed.). (2.Basım). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Zastrow, C., & Kırst-Ashman K.K. (2014). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre. (D. B. Çiftci Çev.Ed.). Ankara: Nika Yayınevi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Cilt 1, Sayı 1
Yazarlar

Gül KARAHAN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
0000-0002-0323-3876
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Nisan 2023
Yayımlanma Tarihi 10 Mayıs 2023
Gönderilme Tarihi 14 Nisan 2023
Kabul Tarihi 24 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karahan, G. (2023). Sosyal Medyada Aile: Instagramda Paylaşılan Aile Fotoğrafları . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 27-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bseusbfd/issue/76586/1283590

Dergide aşağıdaki alanlara giren nitelikli çalışmalar yayımlanabilir;

Sağlık yönetimi, hemşirelik, sosyal hizmet, ebelik, çocuk gelişimi, ergoterapi, ortez ve protez, dil ve konuşma terapisi, odyoloji,
fizyoterapi ve rehabilitasyon, beslenme ve diyetetik, sağlık bilimlerini kapsayan diğer multidisipliner çalışmalar.

CC BY-NC 4.0

88x31.png