Başeditör
Ad: Yrd. Doç. Dr. Ramazan YILMAZ
E-posta: ryilmaz@bartin.edu.tr
Telefon: +90 378 501 10 00 / 1066
Adres:

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Eğitim Fakültesi
Bartın Üniversitesi 
TÜRKİYE
Tel:+90 0378 501 10 00 / 1066

 

Department of Computer Education and Instructional Technology 
Faculty of Education
Bartın University
TURKEY
Office Phone: +90 0378 501 10 00 / 1066


Dergi İletişim
Ad: Bartın University Journal of Faculty of Education / Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
E-posta: buefad@bartin.edu.tr
Adres:

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Eğitim Fakültesi
Bartın Üniversitesi 
Bartın / TÜRKİYE
Tel:+90 0378 501 10 00 / 1066

 

Bartın University Journal of Faculty of Education 
Faculty of Education
Bartın University
Bartın / TURKEY
Office Phone: +90 0378 501 10 00 / 1066