Temel İletişim
Ad: Bartın University Journal of Faculty of Education
E-posta: buefad@bartin.edu.tr
Başeditör
Ad: Burcu Şentürk
E-posta: bsenturk@bartin.edu.tr
Dergi İletişim
Ad: Bartın University Journal of Faculty of Education / Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
E-posta: buefad@bartin.edu.tr
Telefon: +90 0378 501 10 00
Adres:

Faculty of Education

Bartın University
Bartın / TURKEY


Teknik İletişim
Ad: BUEFAD
E-posta: buefad@bartin.edu.tr
Yazar Destek
Ad: BUEFAD
E-posta: buefad@bartin.edu.tr
Dergi Verileri (2019)

Kabul Oranı: 0,482


SOBIAD Etki Değeri: 0,579


Google Scholar h5-index:12