Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 225 - 230 2019-12-31

Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği

Özlem YILMAZ [1]


Türk mutfağı, Türkiye’nin kültürel ve turistik değerlerinden biri olup köklü bir geçmişe sahiptir. Dünyanın en zengin mutfakları arasında gösterilen Türk mutfağının zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunmasında yöresel yemeklerin tanıtımının ve sürdürülebilirliğinin yeri oldukça önemlidir. Bu çalışma kapsamında, Bayburt ilinde yöresel yemeklerin yerel restoranlarda sunulma düzeyleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında, Bayburt tavanın yöresel yemekler arasında restoranlarda en çok sunulan yemek olduğu, bunun dışında yer alan yemeklerin yerel restoranlarda sunulma düzeylerinin çok düşük olduğu ve yöresel mutfak kültürünün restoranlarda yeterince yaşatılamadığı sonuçlarına varılmıştır. 
Yöresel yemekler, Yerel restoran, Mutfak kültürü, Bayburt
 • [1] G. Richards, “Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and consumption” Tourism and gastronomy, vol. 11, pp. 2-20, 2002.
 • [2] G. Hughes, “Food, tourism and Scottish heritage,” Food, tourism and Scottish heritage, pp. 109-120, 1995.
 • [3] S. Güler, "Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları," Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 26, pp. 24-30, 2010.
 • [4] O. Közleme, “Türk mutfak kültürü ve din”, Marmara Üniversitesi, Doktora tezi, 2012.
 • [5] Y. Ertaş, and M. Gezmen-Karadağ, “Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri,” Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 117-136, 2013.
 • [6] M. Kesici, “Kırsal turizme olan talepte yöresel yiyecek ve içecek kültürünün rolü,” Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol. 2, pp. 33-37, 2012.
 • [7] S. Şengül, and O. Türkay, “Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 4, no. 1, pp. 86-99, 2016.
 • [8] M. Cömert, and E. Özata, “Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri Ve Karadeniz Mutfağı Örneği,” Journal of International Social Research, vol. 9, no. 42, pp. 1963-1973, 2016.
 • [9] M. Cömert, “Turizm pazarlamasında yöresel mutfakların önemi ve Hatay mutfağı örneği,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 2, no. 1, pp. 64-70, 2014.
 • [10] N. Serçeoğlu, “Yöre halkının mutfak kültürünü tanıma durumunun tespit edilmesi: Erzurum ili,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 2, no. 4, pp. 36-46, 2014.
 • [11] Ş. Kargiglioğlu, and S. Ayyıldız, “Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliği Bakımından Yöresel Yiyeceklerin Menülerde Yer Alma Düzeyi: Sinop Ölçeğinde Bir Araştırma,” The Journal of Academic Social Science, vol. 86, pp. 346-355, 2018.
 • [12] Ü. Sormaz, “Yöresel Mutfak Tanıtımında Yerel Restoranların Etkisi: Konya Örneği,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 5, no. 2, pp. 160-173, 2017.
 • [13] Z. Aslan, E. Güneren, and G. Çoban, “Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği,” Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol. 2, no. 4, pp. 3-13, 2014.
 • [14] N. Şen, and Y. Silahşör, “Gastronomi Turizmi Kapsamında Erzincan İli Yiyecek İçecek İşletmelerinde Sunulan Yöresel Yemekler Üzerine Bir Araştırma,” Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol. 2, pp. 414-429, 2018.
 • [15] M. Mason, "Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews." Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research. vol. 11, no. 3, pp. 1-13, 2010.
 • [16] T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019. [Online]. Available: https:// https://bayburt.ktb.gov.tr. [Accessed: 08-Nov-2019].
 • [17] T.C. Bayburt Valiliği, 2019. [Online]. Available: http://www.bayburt.gov.tr/bayburt-yemekleri. [Accessed: 18-Nov-2019].
 • [18] Ö. Yılmaz, G. Kaban, and M. Kaya, “Tarhun ve kişniş tohumunun uçucu yağ bileşenleri,” Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 2, no. 1, pp. 26-33, 2019.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7113-8574
Yazar: Özlem YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bufbd651005, journal = {Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-579X}, address = {Demirözü Yolu cad. Baberti Külliyesi Fenbilimleri Enstitüsü Merkez/BAYBURT}, publisher = {Bayburt Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {225 - 230}, doi = {}, title = {Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Özlem} }
APA Yılmaz, Ö . (2019). Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 225-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/651005
MLA Yılmaz, Ö . "Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği" . Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 225-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bufbd/issue/50962/651005>
Chicago Yılmaz, Ö . "Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2019 ): 225-230
RIS TY - JOUR T1 - Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği AU - Özlem Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 230 VL - 2 IS - 2 SN - 2667-579X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği %A Özlem Yılmaz %T Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği %D 2019 %J Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2667-579X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Yılmaz, Özlem . "Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği". Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 225-230 .
AMA Yılmaz Ö . Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 225-230.
Vancouver Yılmaz Ö . Yöresel Yemeklerin Yerel Restoranlarda Sunulma Düzeyi: Bayburt Örneği. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 225-230.