Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 46 - 57 2019-08-02

DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Tutku Üstün [1]


Denetim faaliyetlerinde denetçi ile denetlenen arasındaki iletişimin başarısı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi toplama ve raporlamada büyük önem taşımaktadır. Gerek üst yönetimle gerekse çalışanlarla yürütülen etkin iletişim, bu sürecin başarıyla yürütülmesini ve sonlandırılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, nitel bir araştırmanın da bulgularını ortaya koymakta olup denetçilerin sahip olmaları gereken iletişim becerilerini, iletişimde dikkat edilmesi gereken konuları açıklamaktadır. Araştırma bulgularına göre, denetçiler yüz yüze iletişimi birinci sırada tercih etmekte; bilgi almak için iletişimi sosyal çerçevede de yürütmenin önemli olduğunu belirtmektedirler. Beden dilini kullanma ve anlama, yazılı iletişimde sözcükleri dikkatli kullanma, iletişimde zamanı verimli kullanma gibi hususların denetim süreçlerinde önem taşıdığı araştırma bulgularınca ortaya konmuştur.

Denetim, iletişim, iç denetim
 • Doan, M.A., McKie, David, (2017), “Financial Investigations: Auditing Research Accounts of Communication in Business, Investor Relations, and Public Relations (1994-2016)”, Public Relations Review, 43, s.306-313.
 • Dökmen, Üstün, (1994), İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul.
 • Goodson, Steve, (2016), “Denetçiler Gibi Davranmayı Bırakın!”, Uluslararası Akademik Forum 2016, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayın No:12, İstanbul.
 • Güney, Cengiz, (2017), “Muhasebe Meslek Elemanı Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Araştırma: Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Örneği”, Mali Çözüm, İSMMMO, Temmuz-Ağustos 2017, s.65-87.
 • Lim, Yet-Mee, Lee, Teck Heang, Yap, Ching Seng, Ling, Chui Ching, (2016), “Employability skills, personal qualities, and early employment problems of entry-level auditors: Perspectives from employers, lecturers, auditors, and students”, Journal Of Educatıon For Busıness, Vol. 91, No. 4, 185–192.
 • Oskay, Ünsal (2001), İletişimin ABC’si, 3.Basım, Der Yayınları, İstanbul.
 • Özoğlu, Bülent, Mercan, Ceyhan, Çakıroğlu, Sabri (2010). Bir Güvence ve Danışmanlık Hizmeti İç Denetim, İstanbul, İ.B.B İç Denetim Birim Başkanlığı Yayınları No. 1.
 • Plant, Kato ve Slippers, Jana (2015), “Improving the business communication skills of postgraduate internal audit students: A South African teaching innovation”, Innovations in Education and Teaching International, Vol. 52, No. 3, 310–321.
 • Sabuncu, Birsel (2017), İşletmelerde İç Denetim Ve İç Kontrol İlişkisi, C.Ü. İktisadi İdari Bilimler Dergisi Cilt 18, Sayı 2.
 • Saiewitz, A., Kida T., (2017), Accounting, Organizations and Society, http://dx.doi.org/10.1016/j.aos.2017.10.002
 • TİDE, (2010), Uluslararası İç Denetim Standartları, Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ), TİDE Yayını.
 • www.kgk.gov.tr/DynamicContentDetail/5164/Standartlar-ve-İlke-Kararları; Erişim Tarihi: 24.10.2018.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tutku Üstün (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bujss485037, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {46 - 57}, doi = {10.18221/bujss.485037}, title = {DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Üstün, Tutku} }
APA Üstün, T . (2019). DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 46-57 . DOI: 10.18221/bujss.485037
MLA Üstün, T . "DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 46-57 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/46305/485037>
Chicago Üstün, T . "DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 46-57
RIS TY - JOUR T1 - DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA AU - Tutku Üstün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18221/bujss.485037 DO - 10.18221/bujss.485037 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 57 VL - 12 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.485037 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.485037 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %A Tutku Üstün %T DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.485037 %U 10.18221/bujss.485037
ISNAD Üstün, Tutku . "DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Ağustos 2019): 46-57 . https://doi.org/10.18221/bujss.485037
AMA Üstün T . DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 46-57.
Vancouver Üstün T . DENETÇİLERİN İLETİŞİM BİÇİMLERİ VE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 46-57.