Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Technology Forecasting

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 65 - 70, 31.12.2019

Öz

Technology forecasting is an attempt to predetermine future technological changes and their benefits. The need for forecasting arises from the need of management for planning activities. There are three main objectives where forecasting results are used: planning, control and communication. Numerous techniques have been developed for technology forecasting. These forecasting methods have been classified by the researchers in various ways. The quality of the estimation depends largely on the application of suitable techniques and making the right choices. The forecasting process should be managed correctly to achieve the most accurate results as possible. Forecasting are the outcome of the planning and decision-making process. The forecasting provides guidance on what the details under the problem are, planning requires the use of forecasting. Technology forecasting tries to identify future developments in the technological field in the light of current data. Technology forecasting acknowledges the existence of a single future that is unlikely to be influenced, while technology foresight implies different future options that may vary with various dynamics and effects.

Kaynakça

 • Referans1 AYRES, R.U. (1989), The Future of Technological Forecasting, Technological Forecasting and Social Change, 36(1-2), 49-60.
 • Referans2 BAILS, D., PEPPERS, L. C. (1993), Business Fluctuations: Forecasting Techniques and Applications, Prentice Hall.
 • Referans3 BARUTÇUGİL, İ. S. (1981), Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yöntemi, Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
 • Referans4 CUHLS, K. (2003), From forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight Activities in Germany, Journal of forecasting, 22(2‐3), 93-111.
 • Referans5 GAYNOR, G. H.(Gus) (1996), Handbook of Technology Management, New York: McGraw-Hill.
 • Referans6 HANKE, J. E., REITSCH, A.G. (1998), Business Forecasting, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Referans7 HOLTON, W. J., BARRY, K. (1994), Business forecasting, Irwın.
 • Referans8 MILLETT, S. M., HONTON, E.J. (1991), Manager's Guide to Technology Forecasting and Strategy Analysis Methods, Battelle Press.
 • Referans9 MISHRA, S., DESHMUKH, S. G., ve VRAT, P. (2002), Matching of Technological Forecasting Technique to a Technology, Technological Forecasting and Social Change, 69(1), 1-27.
 • Referans10 PORTER, A. L., ROPER, A. T., MASON, T. W., ROSSINI, F. A., BANKS, J.,
 • Referans11 ŞİMŞEK, M. Ş., AKIN, H. B. (2003), Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Referans12 TÜBİTAK, (2012), 27.01.2012 tarihinde TÜBİTAK Vizyon 2023 Web Sitesi, http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/ teknolojiongorusu/tanim/ adresinden alındı.
 • Referans13 WIEDERHOLT, B.J. (1991), Forecasting and Management of Technology, New York: John Wiley & Sons.

Teknoloji Tahmini

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2, 65 - 70, 31.12.2019

Öz

Teknoloji tahmini, teknolojik açıdan gelecekteki değişikliklerin ve bunun getirilerinin önceden belirlenmeye çalışılmasıdır. Tahmine olan ihtiyaç, yönetimin planlama aktivitelerine olan ihtiyacından ortaya çıkar. Tahmin sonuçlarının kullanıldığı üç temel amaç vardır bunlar: planlama, kontrol ve iletişimdir. Teknoloji tahmini için çok sayıda teknik geliştirilmiştir. Bu tahmin yöntemleri araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde sınıflandırılmışlardır.  Tahminlerin kalitesi büyük ölçüde uygun tekniklerin uygulanması ve doğru seçimlerin yapılmasına bağlıdır. Olabildiğince isabetli sonuçlara  ulaşmak için tahmin sürecini doğru yönetmek gerekir. Tahminler, planlama ve karar alma sürecinin bir çıktısıdır. Tahmin, sorunun altındaki ayrıntıların ne olduğu konusunda yol gösterir planlama ise tahmini kullanmayı gerektirir. Teknoloji tahmini, mevcut verilerin projeksiyonu ile gelecekteki teknolojik gelişmeleri saptamaya çalışır. Dolayısıyla tek bir gelecek varsayımına dayanır ve geleceğe karşı pasif bir tavır söz konusudur. Teknoloji öngörüsü ise farklı eğilimler ve tercihler sonucu ortaya çıkacak farklı gelecek seçeneklerini tanımlar.  Gelecek  bilinmezliğini daima koruyacaktır tahmin sadece gelecek hakkında işletmelere ip uçları sunar.

Kaynakça

 • Referans1 AYRES, R.U. (1989), The Future of Technological Forecasting, Technological Forecasting and Social Change, 36(1-2), 49-60.
 • Referans2 BAILS, D., PEPPERS, L. C. (1993), Business Fluctuations: Forecasting Techniques and Applications, Prentice Hall.
 • Referans3 BARUTÇUGİL, İ. S. (1981), Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yöntemi, Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
 • Referans4 CUHLS, K. (2003), From forecasting to Foresight Processes—New Participative Foresight Activities in Germany, Journal of forecasting, 22(2‐3), 93-111.
 • Referans5 GAYNOR, G. H.(Gus) (1996), Handbook of Technology Management, New York: McGraw-Hill.
 • Referans6 HANKE, J. E., REITSCH, A.G. (1998), Business Forecasting, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Referans7 HOLTON, W. J., BARRY, K. (1994), Business forecasting, Irwın.
 • Referans8 MILLETT, S. M., HONTON, E.J. (1991), Manager's Guide to Technology Forecasting and Strategy Analysis Methods, Battelle Press.
 • Referans9 MISHRA, S., DESHMUKH, S. G., ve VRAT, P. (2002), Matching of Technological Forecasting Technique to a Technology, Technological Forecasting and Social Change, 69(1), 1-27.
 • Referans10 PORTER, A. L., ROPER, A. T., MASON, T. W., ROSSINI, F. A., BANKS, J.,
 • Referans11 ŞİMŞEK, M. Ş., AKIN, H. B. (2003), Teknoloji Yönetimi ve Örgütsel Değişim, İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Referans12 TÜBİTAK, (2012), 27.01.2012 tarihinde TÜBİTAK Vizyon 2023 Web Sitesi, http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/ teknolojiongorusu/tanim/ adresinden alındı.
 • Referans13 WIEDERHOLT, B.J. (1991), Forecasting and Management of Technology, New York: John Wiley & Sons.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Kerim KABATAŞ> (Sorumlu Yazar)
GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY
0000-0002-1976-0646
Türkiye


Ali Ekber AKGÜN Bu kişi benim
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kabataş, K. & Akgün, A. E. (2019). Teknoloji Tahmini . Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (2) , 65-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/busad/issue/51552/609646