Amaç ve Kapsam

Zazaca ve Kürtçe akademik çalışmaları arttırmak ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sunmak.

Zazaca ve Kürtçe alanlarında hazırlanan bilimsel özgün akademik çalışmalara yer verilmektedir.