İletişim Bilgileri

Başeditör

Zafer AÇAR
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
zafer13acar65@gmail.com

Editör

Dr. Ayetullah KARABEYESER
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
akarabeyeser@bingol.edu.tr
Dergi Yazışma Adresi
Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü, 12100 Bingöl
Telefon: 0426 216 00 42
Faks:     0426 216 00 42
Enstitü e-posta: yasayandillerenst@bingol.edu.tr
Dergi e-posta: bingolyasayandiller@gmail.com