Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 105 - 115 2019-12-31

Information Security and The Concept of “Adapted Truth” In The Process From Digital Confederalism to Technological Singularity: A Theoretical Study
Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma

Cevdet ÖZMEN [1]


Information is always in circulation. Even it undergoes various modifications during the circulation, it continues its flow. In this way, the information is kept alive by renewing and continues to lead. The main purpose of the alterations on information is to keep it up-to-date and maintain its validity through various contributes. On the other hand, by being corrupted or subjected to various manipulations, information is used for certain purposes, interests, political views and so on. This study, in which information flowing on/in the Digital and Industry 4.0 platforms is symbolized as “truth”, in the process of moving from Digital Confederalism to Technological Singularity as an “arrow”, theoratically discusses the reason why “truth” should turn into “adapted truth” and it needs to continue its path in this way. The aim of this study is to consider the effect of parts on the whole, based on the System Approach which is a theoretical exposition of the various risks that could prevent humanity and life in the near future when information (that is explained as “truth” in this study) cannot be properly protected. What these risks might be is limited to the research subject. In this theoretical study which is prepared by literature review and analogy which is based on a design model developed by the researcher, it was concluded that it is important to guide the “truth” as a regulator supported by artificial intelligence. In the case of the adjustment cannot be made with the chain of Quantum Computers, Industry 4.0 and Technological Singularity in the second layer of the developed model, the answer of the question on what will happen to “adapted truth”, is considered and there is a risk that “adapted truth” and so the  “truth” cannot be recycled by Technological Singularity. Artificial intelligence and its componenets have a significant burden to deal with this situation. As a result, in addition to the application of artificial intelligence, especially its regulatory power, the article also suggested that the main platforms (Quantum Computers and Industry 4.0) that make up the system should be operated in a similar frequency range and in a compatible manner in terms of processing speed.

Bilgi her zaman dolaşım içerisindedir ve bu dolaşım esnasında çeşitli modifikasyonlara uğrayarak akışını sürdürür. Bu sayede bilgi yenilenerek canlı kalır ve ilerlemeye devam eder. Bilgi üzerinde yapılan bu değişikliklerdeki asıl amaç; bilginin çeşitli iyileştirmelerle güncel kalmasına ve geçerliliğinin korunmasına katkı sunmaktır. Diğer taraftan ise bilginin bozularak ya da çeşitli manipülasyonlara maruz bırakılarak belirli amaç, çıkar, politik görüş vb. için kullanılması söz konusudur. Dijital ve Endüstri 4.0 platformları üzerinde/içerisinde akış halinde olan bilginin “gerçek” olarak sembolize edildiği bu çalışmada, bilginin Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe doğru bir “ok” gibi yol alması sürecinde, “gerçek”in neden “uyarlanmış gerçek”e dönüşmesi ve yoluna bu şekilde devam etmesi gerektiği kuramsal olarak tartışılmıştır. Sistem Yaklaşımı’ndan hareketle, parçaların bütüne etkisi göz önünde bulundurularak yapılan bu çalışmanın amacı: Bilginin (bu çalışmada “gerçek” olarak ele alınmıştır) dolaşımının sembolik bir şekilde anlatılarak, bilginin yani gerçeğin gerektiği gibi korunamadığında, yakın gelecekte insanlığın önüne çıkabilecek çeşitli risklerin neler olabileceğinin ortaya konulmasıdır. Literatür taraması ve analoji yapılarak oluşturulan bu kuramsal çalışmada, araştırmacı tarafından geliştirilen bir tasarım model üzerinden kurgulanan ve bilgiyi temsil eden “gerçek”e yapay zekâ destekli bir regülatör ile kılavuzluk edilmesinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geliştirilen tasarım modelde ikinci katman olarak belirtilen alanda yer alan Kuantum Bilgisayarlar, Endüstri 4.0 ve Teknolojik Tekillik zincirinde gerekli ayarlamaların yapılamadığında “uyarlanmış gerçek”e ne olacak sorusuna aranan cevapta, “uyarlanmış gerçek”in, dolayısıyla “gerçek”in, Teknolojik Tekillik tarafından yutularak yeniden dolaşıma girememe riskinin var olduğu öngörülmüştür. Bu durumdan kurtulabilmek için yapay zekâ ve bileşenlerine önemli bir yük düşmektedir. Sonuç olarak, yapay zekâ’nın özellikle regülatör gücünden faydalanılmasının yanı sıra, sistemi oluşturan ana platformların (Kuantum Bilgisayarlar ve Endüstri 4.0) ise, işlem hızı yönünden benzer frekans aralığında ve uyumlu bir şekilde çalıştırılmasının sağlanabilmesi gerektiği önerilmektedir.
 • Arpaci, I. (2019). A Hybrid Modeling Approach For Predicting The Educational Use Of Mobile Cloud Computing Services in Higher Education. Computers in Human Behavior, 90, 181-187. Doi: 10.1016/j.chb.2018.09.005
 • Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi. Eskişehir: Dorlion Yayınları.
 • Brake, A. (02 Haziran 2018). What is Truth? Erişim Adresi: https://www.str.org/blog/what-truth
 • Burton, N. (23 Ağustos 2018). What is Truth? An overview of the philosophy truth. Erişim Adresi: https://www.psychologytoday.com/us/blog/hide-and-seek/201808/what-is- truth
 • Copeland (2019). Artificial intelligence. Erişim Adresi: https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence
 • Csikszentmihalyi, M. (2017). Good Business: Liderlik, Akış ve Anlam Yaratma (2. bs). (N. Tümay, Çev.). İstanbul: Okuyanus.
 • Çubukçu, F. (2018). Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi: ISO 27001:2013 uygulama kılavuzu. İstanbul: Pusula.
 • Dinçmen, M. (2010). Bilgi Yönetimine Giriş. M. Dinçmen (Der.), Bilgi Yönetimi ve Uygulamaları içinde (s. 13-27). İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Domingos, P. (2017). Master Algoritma: Yapay Öğrenme Hayatımızı Nasıl Değiştirecek?, (2. bs). (T. Göbekçin, Çev.). İstanbul: Paloma Yayınevi.
 • Gleick, J. (2018). Kaos: Kaosun Başucu Kitabı (3. bs.). (İ. A. Demir, Çev.). İstanbul: Alfa.
 • Goodman, M. (2016). Geleceğin Suçları: Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Gürses, C. (12 Nisan 2018). Nedir bu kuantum bilgisayar? Herkese bilim teknoloji. Erişim Adresi: https://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/nedir-kuantum-bilgisayar
 • Harari, Y. N. (2018). 21. Yüzyıl için 21 ders. (S. Siral, Çev.). İstanbul: Kolektif. Hürriyet Teknoloji (14.03.2019). Hacker'lar sosyal medyayı kullanarak vurgun yapıyor. Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/hackerlar-sosyal-medyayi-kullanarak-vurgun-yapiyor-41148585
 • Kılıç, K. (26 Eylül 2018). Yaklaşmakta Olan Tehlike: teknolojik tekillik. Erişim Adresi: http://beyinsizler.net/yaklasmakta-olan-tehlike-teknolojik-tekillik/
 • Kurzweil, R. (2017). İnsanlık 2.0: Tekilliğe Doğru Biyolojisini Aşan İnsan (2. bs.). (M. Şengül, Çev.). İstanbul: Alfa Bilim.
 • Oxford Dictionaries (2016). Erişim Adresi: https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
 • Özdoğan, O. (2018). Endüstri 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarı (2. bs.). İstanbul: Pusula.
 • Pardi (26 Ocak 2019). What is Truth? Philosophy News. Erişim Adresi: https://www.philosophynews.com/post/2015/01/29/What-is-Truth.aspx
 • Pesen, M. M. (2015). Bilgi Güvenliği Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır? Erişim Adresi: https://www.sibergah.com/genel/bilgi-guvenligi-nedir-ve-nasil-siniflandirilir/
 • Resmi Gazete (6 Temmuz 2019 tarih ve 30823 Sayılı). 2019/12 Sayılı Genelge.
 • Rouse, M. (2019). Social Engineering. Erişim Adresi: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/social-engineering
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy (16 Ağustos 2018). Truth. Erişim Adresi: https://plato.stanford.edu/entries/truth/
 • Suskind, J. (2018). Future Politics: Living Together in a Worls Transformed by Tech (2. bs.). UK: Oxford University Press.
 • Techopedia (2019). Artificial Intelligence (AI). Erişim Adresi: https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai
 • Teknolo (13 Mart 2018). Sanal Gerçeklik Nedir? Erişim Adresi: http://www.teknolo.com/sanal- gerceklik-nedir/
 • Turing, D. (2018). The Story of Computing: From the Abacus to Artificial Intelligence. London: Arcturus Publishing Limited.
 • Weinberger, D. (20 Temmuz 2017). Pointing at the Wrong Villain: Cass Sunstein and Echo
 • Chambers. Los Angeles Review of Books. Erişim Adresi: https://lareviewofbooks.org/article/pointing-at-the-wrong-villain-cass-sunstein- and-echo-chambers/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8820-6032
Yazar: Cevdet ÖZMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { by643861, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {105 - 115}, doi = {10.33721/by.643861}, title = {Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Özmen, Cevdet} }
APA Özmen, C . (2019). Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma . Bilgi Yönetimi , 2 (2) , 105-115 . DOI: 10.33721/by.643861
MLA Özmen, C . "Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma" . Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 105-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/50133/643861>
Chicago Özmen, C . "Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma". Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 105-115
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma AU - Cevdet Özmen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33721/by.643861 DO - 10.33721/by.643861 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 115 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.643861 UR - https://doi.org/10.33721/by.643861 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma %A Cevdet Özmen %T Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma %D 2019 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33721/by.643861 %U 10.33721/by.643861
ISNAD Özmen, Cevdet . "Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma". Bilgi Yönetimi 2 / 2 (Aralık 2020): 105-115 . https://doi.org/10.33721/by.643861
AMA Özmen C . Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma. BY. 2019; 2(2): 105-115.
Vancouver Özmen C . Dijital Konfederalizm’den Teknolojik Tekilliğe Giden Süreçte Bilgi Güvenliği ve “Uyarlanmış Gerçek” Kavramı: Kuramsal Bir Çalışma. Bilgi Yönetimi. 2019; 2(2): 105-115.