Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 169 - 176 2019-12-31

Establishment of National e-Archive Information System Network and Data Center: Innovative Technologies-Next Generation Archivists-Artificial Intelligence and Beyond ...
Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ...

Fahrettin ÖZDEMİRCİ [1]


Today, business and transaction processes in institutions are realized with information management systems that use innovative information technologies in electronic environments. In this context, applications affecting information management systems such as information management and information security, big data, robotics process automation, machine learning, artificial intelligence, quantum technologies have been among the priorities of institutions and government. Archives have become prominent in every period of history as a symbol of independence of states and societies. In the information age, nations and states need archives more than ever before. Archives are evolving with developing technology and a change and transformation is experienced. Managing this change and transformation well is not only a responsibility but a necessity. If we want to carry the past and the present into the world of the future, we have to structure our archives in accordance with today's conditions and move them to the future. We have to apply developments such as artificial intelligence, machine learning, robotic process automation, quantum technologies to records management and archive processes. Because humanity is now governed through information systems, the main element/phenomenon of these systems is data, information and records. Government agencies need to use innovative technologies and develop ‘Enterprise e-Archive Data Centers’ to manage their data and information in more secure environments. In this context, ‘National e-Archive Information System and National Archive Data Center’ should be configured. Records management and archiving is not a profession that will vanish naturally, but it can disappear in the form of outdated. Then we have to transform this field, the profession, and bring a new dimension.
Günümüzde kurumlarda iş ve işlem süreçleri elektronik ortamlarda yenilikçi bilgi teknolojilerinin kullanıldığı bilgi yönetim sistemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda bilgi yönetimi ve bilgi güvenliği, büyük veri, robotik süreç otomasyonu, makine öğrenmesi, yapay zekâ, kuantum teknolojileri gibi bilgi yönetim sistemlerini etkileyen uygulamalar kurumların ve devletin öncelikli gündemleri arasına girmiştir. Arşivler, devletlerin ve toplumların bağımsızlık simgesi olarak tarihin her döneminde öne çıkmıştır. Bilgi çağında arşivlerin varlığını güçlendirerek sürdürmesine milletlerin, devletlerin her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Arşivler gelişen teknoloji ile birlikte evirilmekte, bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim ve dönüşümü iyi yönetmek yalnızca bir sorumluluk değil zorunluluktur. Geçmişi ve bugünü geleceğin dünyasına taşımak istiyorsak arşivlerimizi bugünün şartlarına uygun yapılandırmak ve geleceğe taşımak zorundayız. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, robotik süreç otomasyonu, kuantum teknolojileri gibi gelişmeleri belge yönetimi ve arşiv süreçlerine uygulamak zorundayız. Çünkü artık insanlık bilgi sistemleri üzerinden yönetilmektedir, bu sistemlerin ana unsuru/olgusu da veri, bilgi ve belgedir. Devletin kurumları, yönettiği veri ve bilgilerini daha güveli ortamlarda yönetmek için yenilikçi teknolojileri kullanmaları ve ‘Kurumsal e-Arşiv Veri Merkezleri’ni geliştirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda ‘Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi ve Milli Arşiv Veri Merkezi’ yapılandırılmalıdır. Belge yönetimi ve arşivcilik doğal yolla yok olacak bir alan, bir meslek değildir, ancak güncelliğini yitirme şeklinde yok olabilir. O zaman bu alanı, mesleği dönüştürmeliyiz, yeni boyut kazandırmalıyız.
  • Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Sayısı: 11), T.C. Resmî Gazete, 30480, 16.07.2018.
  • e-BEYAS 2019 Sempozyumu: Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği: eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zekâ, 10-11 Ekim 2019, Gölbaşı-Ankara. http://2019.ebeyas.org/ Erişim: 30.10.2019.
  • e-BEYAS 2017 Sempozyumu: Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, 19-20 Ekim 2017, Gölbaşı-Ankara. http://2017.ebeyas.org/ Erişim: 30.10.2019.
  • e-BEYAS 2015 Sempozyumu: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme-Elektronik Arşiv-Elektronik Belge Yönetimi, 21-22 Ekim 2015, Gölbaşı-Ankara. http://2015.ebeyas.org/ Erişim: 30.10.2019.
  • e-BEYAS 2014 Sempozyumu: Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv Uygulamaları, 20-21 Mart 2014, Gölbaşı-Ankara. http://2014.ebeyas.org/ Erişim: 30.10.2019.
  • Özdemirci, F. (2019). “4. e-BEYAS Sempozyumu Açış Konuşması- Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci” http://2019.ebeyas.org/wp-content/uploads/2019/11/4_e_BEYAS-2019-Semp_Acis_konusmasi_FO_10_10_2019.pdf. Erişim: 30.10.2019.
  • Torunlar, M., Özdemirci, F. (2019). Bilginin Bilgiyle Savaşı: Belge ve Bilgi Yönetimi Vizyonuyla… Ankara: Ankara Üniversitesi, BİL-BEM.
  • Ünal, M. A. ve Özdemirci, F. (2017). “EBYS (e-BEYAS) ve e-Arşiv sistemlerinde/ uygulamalarında yapay zekâ yaklaşımı”. Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar (s.57-63) içinde. Ankara: BİL-BEM. e-Kitap erişim link: http://bilbem.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/629/2017/12/e_Kitap_BSBY_2017.pdf. Erişim 28.10.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm İnceleme Yazıları
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5861-9779
Yazar: Fahrettin ÖZDEMİRCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @İnceleme makalesi { by656653, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {169 - 176}, doi = {}, title = {Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ...}, key = {cite}, author = {Özdemi̇rci̇, Fahrettin} }
APA Özdemi̇rci̇, F . (2019). Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ... . Bilgi Yönetimi , 2 (2) , 169-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/50133/656653
MLA Özdemi̇rci̇, F . "Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ..." . Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 169-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/by/issue/50133/656653>
Chicago Özdemi̇rci̇, F . "Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ...". Bilgi Yönetimi 2 (2019 ): 169-176
RIS TY - JOUR T1 - Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ... AU - Fahrettin Özdemi̇rci̇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 176 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8544 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ... %A Fahrettin Özdemi̇rci̇ %T Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ... %D 2019 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemi̇rci̇, Fahrettin . "Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi ...". Bilgi Yönetimi 2 / 2 (Aralık 2020): 169-176 .
AMA Özdemi̇rci̇ F . Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi .... BY. 2019; 2(2): 169-176.
Vancouver Özdemi̇rci̇ F . Milli e-Arşiv Bilgi Sistemi Ağı ve Veri Merkezi Yapılanma Önerisi: Yenilikçi Teknolojiler-Yeni Nesil Arşivciler-Yapay Zekâ ve Ötesi .... Bilgi Yönetimi. 2019; 2(2): 169-176.