e-ISSN: 2792-0631
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (ÇAKÜTAD), Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’nün yayın organı olarak 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda 2 sayı olarak (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli, akademik, elektronik ve açık erişimli bir dergidir. ÇAKÜTAD’ın yayın dili Türkçe, Türk Lehçeleri, İngilizce ve Rusçadır.