Yıl 2016, Cilt 14 , Sayı 4, Sayfalar 191 - 230 2016-12-29

RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Gül Nur DEMİRAL [1] , Çağıl Hale ÖZEL [2]


Bu çalışmanın amacı, turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmelerinden biri olan restoranların yöneticilerinin, restoranı pazarlamada ve müşterilere hizmet sunmada fiziksel kanıtlara yönelik bakış açılarını belirlemektir. Alanyazın incelendiğinde fiziksel kanıtların müşteriler üzerindeki etkilerinin araştırıldığı, ancak restoran yöneticilerinin bu konu hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yeterli düzeyde çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Eskişehir ilinde faaliyet gösteren restoranların yöneticileri, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılarak görüşme tekniği ile toplanmıştır. 2015 yılının Temmuz ayında 18 restoranda toplam 19 yönetici ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler, içerik analizi ile incelenmiş ve beş tema elde edilmiştir. Sonuç olarak restoran yöneticilerinin büyük bir kısmının, fiziksel kanıtları planlarken ambiyans ve tasarım boyutlarına dikkat ettikleri, fiziksel kanıtlardan müşteri memnuniyeti oluşturmak amacıyla yararlandıkları, restoranlarında kullandıkları fiziksel kanıtları en çok zorunlu nedenlerle değiştirdikleri ve fiziksel kanıtlar içinde en fazla temizlik ve dekor unsurlarına önem verdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmanın, fiziksel kanıtların restoran yöneticilerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi konusunda, alanyazına katkı sağlaması beklenmekte, fiziksel kanıtların restoranların pazarlanmasındaki rolü konusunda restoran yöneticileri için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Fiziksel Kanıtlar, Restoranlardaki Fiziksel Kanıt Boyutları, Restoran Yöneticileri
  • AKOĞLAN KOZAK, M. (2015). Kafe ve restoranlarda müzik. Turizm Gazetesi. (http://www.turizmgazetesi.com/article.aspx?id=77320), (09.06.2015)
  • AL, U. (2002). Üniversite kütüphanelerinde bilgi hizmetlerinin pazarlanması: Beytepe merkez kütüphanesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
  • ALBAYRAK, A. (2013). Restoran işletmelerinde müşteri şikâyetleri ve şikâyete ilişkin davranışlar. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 9 (2), 27-51.
  • ARENI, C. S. ve KIM, D. (1994). The ınfluence of in-store lighting on consumers’ examination of merchandise in a wine store. International Journal of Research in Marketing, 11, 117- 125.
  • ARIFFIN, H. F.; BIBON, M. F. ve ABDULLAH, R. P. S. R. (2012). Restaurant's atmospheric elements: what the customer wants. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 38, 380-387.
  • ARNOLD, S. J.; HANDELMAN, J. ve TIGERT, D. J. (1996). Organisational legitimacy and retail store patronage. Journal of Business Research, 35 (3), 229-239.
  • ARSLAN, F. M. (2004). Mağazacılıkta atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları.
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Yazar: Gül Nur DEMİRAL

Yazar: Çağıl Hale ÖZEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2016

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos282793, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {191 - 230}, doi = {10.18026/cbayarsos.282793}, title = {RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {DEMİRAL, Gül Nur and ÖZEL, Çağıl Hale} }
APA DEMİRAL, G , ÖZEL, Ç . (2016). RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (4) , 191-230 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/26899/282793
MLA DEMİRAL, G , ÖZEL, Ç . "RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016 ): 191-230 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/26899/282793>
Chicago DEMİRAL, G , ÖZEL, Ç . "RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016 ): 191-230
RIS TY - JOUR T1 - RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ AU - Gül Nur DEMİRAL , Çağıl Hale ÖZEL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 191 EP - 230 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ %A Gül Nur DEMİRAL , Çağıl Hale ÖZEL %T RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ %D 2016 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD DEMİRAL, Gül Nur , ÖZEL, Çağıl Hale . "RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 4 (Aralık 2017): 191-230 .
AMA DEMİRAL G , ÖZEL Ç . RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(4): 191-230.
Vancouver DEMİRAL G , ÖZEL Ç . RESTORAN YÖNETİCİLERİNİN FİZİKSEL KANITLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(4): 230-191.