Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 153 - 178 2019-06-30

TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ

Bülent DARICI [1] , Mehmet Ali CANBOLAT [2]


Türkiye ekonomisinde planlama süreci ilk olarak Sanayi Planları ile başlamış ve İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemlerde ise Kalkınma Planları ile devam etmiştir. Bölgesel gelişmelerin ülke ekonomisi açısından taşıdığı önem, hazırlanan planların şekillendirilmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda geri kalmış yörelerin sosyo-ekonomik bakımdan gelişmiş bölgelerle benzer bir konuma getirilebilmesi için çok sayıda proje hazırlanmıştır. Bu araştırma, Konya Ovası Projesi (KOP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Doğu Karadeniz Projesi’nin (DOKAP) enerji ve çevre konularını içeren kısımları ile Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) arasındaki uyumun değerlendirilmesini konu edinmektedir.

Bölgesel Projeler, Eylem Planları, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri, UNEP
  • Akpınar, R., Taşçı, K., ve Özsan. M. E., (2011), Teoride ve Uygulamada Bölgesel Kalkınma Politikaları, Ekin Kitabevi, Bursa. Arslan, K., (2005). Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Etkin Bir Araç: Bölgesel Planlama ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 275-294. Berber, M., Çelepçi, E., (2005), Türk Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yeni Arayışlar: Kalkınma Ajansları ve Türkiye’ de Uygulanabilirliği, Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 13-14. D.P.T., (1977), Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1978- 1982). Şehirleşme, Bölgesel Gelişme, Kentleşme, Konut, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: 1536, ÖİK: 230, Ankara. D.P.T., (2000), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001- 2005). Bölgesel Gelişme, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Yayın No: 2502, ÖİK: 523, Ankara. D.P.T., (2006), Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007- 2013), Ankara. Dinler, Z., (2014), Bölgesel İktisat, 10. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa. Efe, M., Akgül, B., (2011), Türkiye'de Bölgelemenin Temel Veri Alanları ve Bölgesel Kalkınma Model Çalışmaları, Ekin Kitabevi, Bursa. Eraydın, A., (2004), Bölgesel Kalkınma Kavram, Kuram ve Politikalarında Yaşanan Değişimler, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt 1, s.136. Göymen, K., (2005), Türkiye’ de Bölge Politikalarının Evrimi ve Bölgesel Kalkınma Ajansları, 35-60. Gündüz, A. Y., (2006), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Kitabevi, Bursa. Halisçelik, E., (2015), Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Yoksul Odaklı Büyüme, Gazi Kitabevi, Ankara. Kalkınma Bakanlığı, (2014), GAP Eylem Planı 2014-2018, Ankara. Kalkınma Bakanlığı, (2014), KOP Eylem Planı 2014-2018, Ankara. Kalkınma Bakanlığı, (2014), DAP Eylem Planı 2014-2018, Ankara. Kalkınma Bakanlığı, (2014), DOKAP Eylem Planı 2014-2018, Ankara. Kara, M. A., (2013), Bölgesel Ekonomi Teori ve Politikalar, Orion Kitabevi, Ankara. Karakılçık,Y., (2014), Yeni Bölgeselleşme Politikaları ve Türkiye'de Bölge Yönetimi, Seçkin Kitabevi, Ankara. Sevinç, H., (2011), Bölgesel Kalkınma Sorunsalı: Türkiye’ de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 35-54. Tiftikçigil, B.Y., (2010), Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Kalkınma Ajansları, Derin Yayınları, İstanbul. http://www.kop.gov.tr/sayfalar/tarihi-surec/61,Tarihi Süreç, (Son Erişim Tarihi: 14.11.2017) http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/skh.pdf, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, (Son Erişim Tarihi: 30.11.2017) https://www.unenvironment.org/about-un-environment, Who We Are, (Son Erişim Tarihi: 30.11.2017)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9110-0020
Yazar: Bülent DARICI

Orcid: 0000-0003-1235-9013
Yazar: Mehmet Ali CANBOLAT

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos584386, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {153 - 178}, doi = {10.18026/cbayarsos.584386}, title = {TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {DARICI, Bülent and CANBOLAT, Mehmet Ali} }
APA DARICI, B , CANBOLAT, M . (2019). TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 153-178 . DOI: 10.18026/cbayarsos.584386
MLA DARICI, B , CANBOLAT, M . "TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 153-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/46659/584386>
Chicago DARICI, B , CANBOLAT, M . "TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 153-178
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ AU - Bülent DARICI , Mehmet Ali CANBOLAT Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.584386 DO - 10.18026/cbayarsos.584386 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 178 VL - 17 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.584386 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.584386 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ %A Bülent DARICI , Mehmet Ali CANBOLAT %T TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 2 %R doi: 10.18026/cbayarsos.584386 %U 10.18026/cbayarsos.584386
ISNAD DARICI, Bülent , CANBOLAT, Mehmet Ali . "TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 2 (Haziran 2019): 153-178 . https://doi.org/10.18026/cbayarsos.584386
AMA DARICI B , CANBOLAT M . TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 153-178.
Vancouver DARICI B , CANBOLAT M . TÜRKİYE' DE BÖLGE PLANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ İLE UYUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI: GAP, DAP, DOKAP VE KOP ÖRNEKLERİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 178-153.