Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 246 - 265 2019-09-27

Saruhanlı İlçesinin Demografik Özellikleri

Ferdi AKBAŞ [1]


                Yerleşim birimlerinin nüfusu sürekli hareket halindedir. Süreç içerisinde bazı yerleşmelerin nüfusu artarken bazılarınınki azalmaktadır. Bu durumu o yerin sahip olduğu beşerî ve fiziki coğrafya özellikleri ortaya çıkarmaktadır. Nüfusu azalma eğilimi içerisinde olan ilçelerden birini de araştırma konusunu teşkil eden Saruhanlı ilçesi oluşturmaktadır. Saruhanlı, Ege Bölgesi’nin Asıl Ege Bölümü sınırları içerisinde yer alan ve idari bakımdan Manisa iline bağlı bir ilçedir.

                Çalışmanın amacını Saruhanlı’nın idari olarak ilçe statüsü edinmesinden sonraki nüfus değerlerini ortaya çıkarmak ve ilçedeki nüfus kayıplarının nedenlerini açıklamak oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ADNKS ile Genel Nüfus Sayımlarından elde edilen değerlerden faydalanılarak çalışma tamamlanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda ilçenin sürekli nüfus kaybına uğradığı ortaya çıkarılmıştır. Bu kayıpların büyük bir bölümünün ekonomik faktörlere bağlı olarak gerçekleştiği belirlenmiştir

Ege Bölgesi, Saruhanlı, Nüfus, Yerleşme, Nüfus Kaybı
  • ATALAY, İbrahim (2000),Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. BULUT, İhsan (2000), Yozgat’ın Nüfus Coğrafyası, Doğu Coğrafya Dergisi, S: 4, ss. 19-54.DOĞANAY, Hayati, DİNÇER, Bülent, ÖZASLAN, Metin, (2004). İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara. DOĞANAY, Hayati, (1997), Türkiye Beşeri Coğrafyası, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları: 2982, Bilim ve Kültür Eserleri Dizisi: 877, Eğitim Dizisi: 10, İstanbul. DPT, Nüfus, Demografi Yapısı, Göç Özel İhtisas Komisyonu Raporu (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı. Ankara. EMİROĞLU, Mecdi, (1988), “Türkiye’de Yaşlı Nüfusun Artışı ve Coğrafi Dağılım Özellikleri”, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:11, No: 11, ss. 25-49. GARİPAĞAOĞLU, Nuriye (2000-2001),, “Türkiye’de Göç Alan İllere Yönelen Nüfusun Eğitim Durumu”, Marmara Coğrafya Dergisi, 2 (3), ss. 71-85. Genel Nüfus Sayımı 2000 Göç İstatistikleri (2000), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. GÜRBÜZ, Mehmet ve KARABULUT, Murat (2008), “ Kırsal Göçler ile Sosyo-Ekonomik Özellikler Arasındaki İlişkilerin Analizi”, Türk Coğrafya Dergisi, S: 50, ss. 37- 60. KIZILÇAOĞLU, Alaattin (2005), “Demografik Bilgilerin Yorumlanması: Nüfus Piramidi Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Aktivite Örneği”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, ss. 65-76. MUTLUER, Mustafa, (1992), “Edremit Yöresi Kırsal Alanından Nüfus Hareketlerine Neden Olan Faktörler”, Ege Coğrafya Dergisi, S: 6, ss. 119-151. ÖZGÜR, Murat, Ertuğrul (2010),, Nüfusun Coğrafi Analizi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları, Ankara. TAŞLIGİL, Nuran, (1993), “Kastamonu İlinin Nüfus Gelişimi ve Türkiye Nüfus Hareketleri içerisindeki Yeri”, Türk Coğrafya Dergisi, S: 28, ss. 215-224. TOROĞLU, Emin, (2007), “Niğde İlinde Göç Faktörleri ve Göçler”, Coğrafi Bilimler Dergisi, 5 (1), ss. 75-96. TÜMERTEKİN, Erol (1994), Beşeri Coğrafya, İstanbul Üniversitesi, Yayın No: 3819, Fakülte Yayınları No: 2464, İstanbul. TÜMERTEKİN, Erol, ÖZGÜÇ, Nazmiye (1998), Beşeri Coğrafya, İnsan, Kültür, Mekan,Çantay Kitabevi, İstanbul. YAZICI, Hakkı, AKPINAR, Erdal, ŞAHİN, Fevzi (2005), “Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hızla Nüfus Kaybeden Tipik Bir İlçe Merkezi: Pülümür”, Doğu Coğrafya Dergisi, S. 13, ss. 7-30. YAZICI, Hakkı (1997), Orta Sakarya Vadisi’nin Coğrafi Etüdü Yenice-Alpagut Arası, Atatürk Üniversitesi, Yay. No: 839, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayın No: 78, Araştırma Seri No: 19, Erzurum. YÜRÜDÜR, Eren (2008), “Koyulhisar İlçesinde (Sivas) Göç Hareketleri”, Doğu Coğrafya Dergisi, S. 20, ss. 19-34. 1965 Genel Nüfus Sayımı (1965), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 1970 Genel Nüfus Sayımı (1970), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 1975 Genel Nüfus Sayımı (1975), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 1980 Genel Nüfus Sayımı (1980), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 1985 Genel Nüfus Sayımı (1985), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 1990 Genel Nüfus Sayımı, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara, 1990. 2000 Genel Nüfus Sayımı İl (2000): Manisa, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2000 Genel Nüfus Sayımı (2000), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2007 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2007), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2008 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2008), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2009 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2009), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2010 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2010), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2011 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2011), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2012 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2012), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2013), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2014), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2015 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2015), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2016 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2016), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2017), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara. 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2018), Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Eylül
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1899-1458
Yazar: Ferdi AKBAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Eylül 2019

APA Akbaş, F . (2019). Saruhanlı İlçesinin Demografik Özellikleri . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (3) , 246-265 . DOI: 10.18026/cbayarsos.548306