Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of Energy Consumption on Environmental Pollution by Sector in Turkey

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2, 289 - 299, 28.06.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.888607

Öz

The study investigated whether Turkey's sectoral energy consumption had an impact on environmental pollution between 1998 and 2017. The sectors are industry, agriculture, transportation, household and information and communication sectors. The relationship between these sectors was examined by the panel cointegration and the panel causality test analysis and it has been revealed that there is no long-term relationship between energy consumption and environmental pollution on a sectoral basis. According to the panel causality results, it is observed that there is a one-way causality relationship.

Kaynakça

 • Breusch, T. S., & Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 239-253.
 • Çemrek, F., Bayraç, H. N., & Polat, H. (2017). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 41-54.
 • Çetin, M., & Yüksel, Ö. (2018). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketiminin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 169-186.
 • Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Ergün, S., & Polat, M. A. (2017). G7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 257-272.
 • Esso, L. J., & Keho, Y. (2016). Energy consumption, economic growth and carbon emissions: Cointegration and causality evidence from selected African countries. Energy Journal, 11(4), 492-497.
 • Kasman, A., & Duman, Y. S. (2015). CO2 Emission, Economic Growth, Energy Consumption, Trade and Urbanization in New EU member and Candidate Countries: A Panel Data Analysis. Economic Modelling, 97-103.
 • Muhammad, B. (2019). Energy consumption, CO2 emissions and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy Journal, 232-245.
 • Munir, Q., Lean, H. H., & Smyth, R. (2019). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in the ASEAN-5 countries: A cross-sectional dependence approach. Energy Economics, 1-32.
 • Öncel, A., Kırca, M., & İnal, V. (2017). Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi, 398-420.
 • Pao, H.-T., & Tsai, C.-M. (2010). CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in BRIC Countries. Energy Policy, 7850-7860.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, 265-312.
 • Saboori, B., Sapri, M., & Baba, M. b. (2014). Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in OECD's transport sector: A fully modified bi-directional relationship approach. Energy Journal, 150-161.
 • Sheinbaum-Pardo, C., Mora-Pérez, S., & Robles-Morales, G. (2012). Decomposition of energy consumption and CO2 emissions in Mexican manufacturing industries: Trends between 1990 and 2008. Energy for Sustainable Development, 57-67.
 • Swamy, P. A. (1970). Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model. Econometrica Journal, 38(2), 311-323.
 • Tatoğlu, F. Y. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Topallı, N. (2016). CO2 Emsyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 427-447.
 • Wang, J., & Dong, K. (2019). What drives environmental degradation? Evidence from14 Sub-Saharan African countries. Science of the Total Environment, 165-173.
 • Westerlund, J. (2005). New Simple Tests for Panel Cointegration. Econometric Reviews , 297-316.

Türkiye’de Sektör Bazında Enerji Tüketiminin Çevre Kirliliği Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2, 289 - 299, 28.06.2021
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.888607

Öz

Çalışmada 1998-2017 yılları arasında Türkiye’nin sektörel bazdaki enerji tüketiminin çevre kirliliği üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada sanayi, tarım, ulaşım, hane halkı ve bilgi-iletişim sektörleri arasındaki ilişki panel eşbütünleşme ve nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sektör bazında enerji tüketimi ile çevre kirliliği arasında uzun dönemli bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Panel nedensellik sonuçlarına göre ise enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasında tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Breusch, T. S., & Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. Review of Economic Studies, 239-253.
 • Çemrek, F., Bayraç, H. N., & Polat, H. (2017). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 41-54.
 • Çetin, M., & Yüksel, Ö. (2018). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketiminin Karbon Emisyonu Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 169-186.
 • Dumitrescu, E. I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450-1460.
 • Ergün, S., & Polat, M. A. (2017). G7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 257-272.
 • Esso, L. J., & Keho, Y. (2016). Energy consumption, economic growth and carbon emissions: Cointegration and causality evidence from selected African countries. Energy Journal, 11(4), 492-497.
 • Kasman, A., & Duman, Y. S. (2015). CO2 Emission, Economic Growth, Energy Consumption, Trade and Urbanization in New EU member and Candidate Countries: A Panel Data Analysis. Economic Modelling, 97-103.
 • Muhammad, B. (2019). Energy consumption, CO2 emissions and economic growth in developed, emerging and Middle East and North Africa countries. Energy Journal, 232-245.
 • Munir, Q., Lean, H. H., & Smyth, R. (2019). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in the ASEAN-5 countries: A cross-sectional dependence approach. Energy Economics, 1-32.
 • Öncel, A., Kırca, M., & İnal, V. (2017). Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine Yönelik Zamanla Değişen Panel Nedensellik Analizi. Maliye Dergisi, 398-420.
 • Pao, H.-T., & Tsai, C.-M. (2010). CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in BRIC Countries. Energy Policy, 7850-7860.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in the Presence of Cross-Section Dependence. JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS, 265-312.
 • Saboori, B., Sapri, M., & Baba, M. b. (2014). Economic growth, energy consumption and CO2 emissions in OECD's transport sector: A fully modified bi-directional relationship approach. Energy Journal, 150-161.
 • Sheinbaum-Pardo, C., Mora-Pérez, S., & Robles-Morales, G. (2012). Decomposition of energy consumption and CO2 emissions in Mexican manufacturing industries: Trends between 1990 and 2008. Energy for Sustainable Development, 57-67.
 • Swamy, P. A. (1970). Efficient Inference in a Random Coefficient Regression Model. Econometrica Journal, 38(2), 311-323.
 • Tatoğlu, F. Y. (2018). Panel Zaman Serileri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Topallı, N. (2016). CO2 Emsyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 427-447.
 • Wang, J., & Dong, K. (2019). What drives environmental degradation? Evidence from14 Sub-Saharan African countries. Science of the Total Environment, 165-173.
 • Westerlund, J. (2005). New Simple Tests for Panel Cointegration. Econometric Reviews , 297-316.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cüneyt KESBİÇ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8894-6439
Türkiye


Elif Tuğçe BOZDUMAN (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6145-8571
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 19, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kesbiç, C. & Bozduman, E. T. (2021). Türkiye’de Sektör Bazında Enerji Tüketiminin Çevre Kirliliği Üzerine Etkisi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 19 (2) , 289-299 . DOI: 10.18026/cbayarsos.888607