Yıl 2016, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 85 - 94 2016-06-01

OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ
THE BARTIN RIVER OF POSITION IN THE COMMERCIAL LIFE FROM OTTOMAN TO REPUBLIC

Berna KURT [1]


Bartın ve çevresi tarih boyunca bölgenin önemli ticari merkezlerinden biri olmuştur. Köylerin ırmak güzergâhından limana bağlı olması Bartın’ın ticari önemini artırmaktadır. Bartın yerel ölçekte bir limana sahip olsa da uluslararası ticarete açık bir konumdaydı. Bartın ilinin iktisadi canlanmasında en önemli olan, ırmağın elverişliliği sayesinde transit ticaret yapılabilmesiydi. Kerestecilik, maden direkçiliği, gemi inşası ve yumurtacılık Bartın ırmağının kazaya kazandırdığı önemli sektörlerdendir. Kerestecilik, maden ocakları için gerekli olan maden direkleri ve gemi yapımı için gerekli malzemeler Bartın ormanlarından temin edilirdi. Bartın’ın zengin orman kaynaklarına sahip olması bu iş kollarının gelişmesini ve tarih boyunca devamlılığını sağladı.
Through the course of history Bartin and its surroundings have been seen as a trade center. The connection of the river routes to the harbor has increased Bartin’s trade importance. Despite having a local harbor Bartin was still in a clear position for international trade. In Bartin when it comes to economic recovery the important thing is being able to carry out transit trade with the convenience of the river. The lumber industry, mining, shipbuilding and poultry are one of the important sectors that the river has enabled in Bartin. Lumber, which is necessary in the building of mining poles for mines and also required for building ships, is obtained from the forests. The abundance of forests in Bartin has enabled the development and progression of these lines of businesses.
  • AŞÇIOĞLU Erkan, (2001), Bartın, Bartın: Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yayını.
  • AŞÇIOĞLU Erkan, (2006), Bartın ve Kökleri, Bartın. BALLI Ergün, (2015), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bir Liman Kenti Bartın, İstanbul.
  • Evliya Çelebi Seyahatnamesi-I, 1-6. Kitaplar (2011), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. İki Yazarlı Kitap:
  • BATMAZ Şakir ve TOK Özen, (2015), Osmanlı Devletinde Nehirler ve Göller 2, (s.643-651), Kayseri: Not Yayınları. Tüzelkişi Yazarlı Kitap:
  • Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2007), Mitolojiden Gezginlere Bartın Kültür ve Turizm Envanteri, Ankara: Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını. Çeviri Kitap:
  • CLAVİJO Ruy Gonzales de, (1993), Anadolu Orta Asya ve Timur, (Çev.) Ömer Rıza Doğrul, (Sadeleştiren) Kamil Doruk, İstanbul: Ses Yayınları.
  • STRABON, (1993), Antik Anadolu Coğrafyası (Geographika: XII-XIII-XIV), (Çev.) Prof. Dr. Adnan Pekman, Ankara: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. Editörlü Kitapta Bölüm:
  • BAĞDATLI ÇAM Fatma, (2014), “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bartın”, (Editör) Mustafa Hizmetli, Antik Dönemde Bartın, (s.29-47), Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları.
  • ÇETİN Emrah, (2014), “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Belge ve Fotoğraflarla Bartın”, (Editör) Mustafa Hizmetli, Kastamonu Vilayet Salnamelerinde Bartın, (s.49-62), Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları.
  • TUNCEL Metin(1992), “Bartın”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 5, s.87-90
Diğer ID JA75SZ22UB
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Berna KURT
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016

Bibtex @ { cesmicihan250964, journal = {Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi}, issn = {2149-5866}, address = {T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {85 - 94}, doi = {}, title = {OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ}, key = {cite}, author = {Kurt, Berna} }
APA Kurt, B . (2016). OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi , 3 (1) , 85-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250964
MLA Kurt, B . "OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ" . Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 85-94 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cesmicihan/issue/23554/250964>
Chicago Kurt, B . "OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 (2016 ): 85-94
RIS TY - JOUR T1 - OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ AU - Berna Kurt Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 94 VL - 3 IS - 1 SN - 2149-5866- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ %A Berna Kurt %T OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ %D 2016 %J Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi %P 2149-5866- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Kurt, Berna . "OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ". Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 3 / 1 (Haziran 2016): 85-94 .
AMA Kurt B . OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ. ÇEŞM – İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E – DERGİSİ. 2016; 3(1): 85-94.
Vancouver Kurt B . OSMANLIDAN CUMHURIYETE BARTIN IRMAĞININ TİCARİ HAYATTAKI YERİ. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi. 2016; 3(1): 85-94.