Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Lefebvre'nin Mekân Teorisi ile Allen Ginsberg'ün "Howl" Şiirini Okuma

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 81 - 93, 07.12.2023
https://doi.org/10.30804/cesmicihan.1377095

Öz

Allen Ginsberg, Amerikan edebiyatına önemli katkıları olan ve özgün bir tarz yaratmasıyla tanınan Amerikalı şair ve yazardır. Ayrıca Beat Kuşağı'nın önemli figürlerinden biri olarak da kabul edilir. Bu edebi hareket, 1950'lerde dönemin baskıcı ve muhafazakâr toplumsal normlarına bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu normlar arasında nükleer savaş korkusu, tüketim kültürünün yükselmesi ve Soğuk Savaş döneminin gerçekliği gibi unsurlar yer alıyordu. Ginsberg'in edebi sesi, bu hareketin özünü yakaladı ve sıklıkla doğrudan tanımları ile dili kullanarak karşı kültürel değerleri ifade etti. Bu çalışma, "Howl" şiirini Lefebvre'in Mekânsal Teorisi açısından incelemektedir. Bu teori, sosyal yaşamın mekânsal boyutlarını analiz etmek için eleştirel bir çerçeve sunar. Lefebvre'in teorisini uygulayarak, bu analiz, şiirin mekânsal boyutlarını, zaman ile mekân arasındaki ilişkiyi, mekân ile ideoloji arasındaki ilişkiyi ve şiir ile dil arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Edebi analizde mekânsal teorinin kullanılması, o dönemin sosyal ve kültürel bağlamına benzersiz bir perspektif sunar ve mekânsal ve ideolojik güç ilişkilerinin edebiyatta nasıl yansıtıldığına dair içgörüleri gösterir.
Bu çalışma, Amerikan edebiyatına sosyolojik bir yorum getirecek şekilde mekânın ve yerin edebi eserlerin üretimi ve alımında oynadığı rolü keşfederken aynı zamanda 1950'ler Amerika'sının sosyal yaşamında mekânsal boyutları anlama konusunda da analitik bir çerçeve sunacaktır.

Kaynakça

 • Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Allen Ginsberg." Encyclopedia Britannica. 10 October 2023. https://www.britannica.com/biography/Allen-Ginsberg
 • Ginsberg, Allen. "Howl." In Collected Poems, 1947-1980. HarperPerennial, 1984. Retrieved from https://www.poetryfoundation.org/poems/49303/howl
 • Dunar, A. J. America in the Fifties. Syracuse. NY: Syracuse University Press, 2006.
 • Hall, Stuart. "The American Gay Rights Movement and Patriotic Protest." Journal of the History of Sexuality. 19, no. 3 (2010): 536–562.
 • Hoby, Hermione. "Allen Ginsberg, Howl and the voice of the Beats." The Guardian. 2011. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2011/feb/23/allen-ginsberg-howl-poem-film
 • Lefebvre, Henri. The Production of Space. Blackwell Publishers, 1991.
 • Matterson, Susan. "The Harlem Renaissance." In American Literature: The Essential Glossary. London, 2003.
 • McClure, Michael. Scratching the Beat Surface. San Francisco: North Point, 1982.
 • The New York Preservation Archive Project. "Union Square History." 1998–2023. Retrieved from https://www.nypap.org/preservation-history/union-square/#:~:text=Originally%20commissioned%20by%20the%20City,Road%20(now%20Fourth%20Avenue).
 • Parini, Jay, and Miller, Brett C. The Columbia History of American Poetry. New York: Columbia University Press, 1993.
 • Petrus, Stephanie. "Rumblings of Discontent: American Popular Culture and its Response to the Beat Generation, 1957-1960." Studies in Popular Culture. 20, no. 1 (1997): 1–17. http://www.jstor.org/stable/23414596
 • Shrestha, Rupa. "Howl by Allen Ginsberg: Summary and Critical Analysis." BachelorandMaster. 31 October 2013. Retrieved from https://www.bachelorandmaster.com/britishandamericanpoetry/howl.html

Reading Allen Ginsberg's "Howl" through Lefebvre's Spatial Theory

Yıl 2023, Cilt: 10 Sayı: 2, 81 - 93, 07.12.2023
https://doi.org/10.30804/cesmicihan.1377095

Öz

Allen Ginsberg, a prominent American poet and writer, is widely recognized for his significant contribution to American literature by creating his authentic style and as a critical figure in the Beat Generation. This literary movement emerged in the 1950s as a response to the time's oppressive and conservative societal norms, including the fear of nuclear war, the rise of consumerism, and the stifling conformity of the Cold War era. Ginsberg's literary voice captured the essence of this movement, expressing its countercultural values through his descriptions and language, which were often explicit and straightforward. This study examines "Howl" through the lens of Lefebvre's Spatial Theory, which provides a critical framework for analyzing the spatial dimensions of social life. By applying Lefebvre's theory, this analysis reveals the spatial dimensions of the poem, including the relationship between space and time, space and ideology, and the relationship between poetry and language. The use of spatial theory in literary analysis offers a unique perspective on the social and cultural context of the time, providing insights into how spatial and ideological power relations are reflected in literature. This study will contribute to a sociological commentary on American literature as it explores the role of space and place in the production and reception of literary works. It also provides an analytical framework for understanding the spatial dimensions of social life in 1950s America.

Kaynakça

 • Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "Allen Ginsberg." Encyclopedia Britannica. 10 October 2023. https://www.britannica.com/biography/Allen-Ginsberg
 • Ginsberg, Allen. "Howl." In Collected Poems, 1947-1980. HarperPerennial, 1984. Retrieved from https://www.poetryfoundation.org/poems/49303/howl
 • Dunar, A. J. America in the Fifties. Syracuse. NY: Syracuse University Press, 2006.
 • Hall, Stuart. "The American Gay Rights Movement and Patriotic Protest." Journal of the History of Sexuality. 19, no. 3 (2010): 536–562.
 • Hoby, Hermione. "Allen Ginsberg, Howl and the voice of the Beats." The Guardian. 2011. Retrieved from https://www.theguardian.com/books/2011/feb/23/allen-ginsberg-howl-poem-film
 • Lefebvre, Henri. The Production of Space. Blackwell Publishers, 1991.
 • Matterson, Susan. "The Harlem Renaissance." In American Literature: The Essential Glossary. London, 2003.
 • McClure, Michael. Scratching the Beat Surface. San Francisco: North Point, 1982.
 • The New York Preservation Archive Project. "Union Square History." 1998–2023. Retrieved from https://www.nypap.org/preservation-history/union-square/#:~:text=Originally%20commissioned%20by%20the%20City,Road%20(now%20Fourth%20Avenue).
 • Parini, Jay, and Miller, Brett C. The Columbia History of American Poetry. New York: Columbia University Press, 1993.
 • Petrus, Stephanie. "Rumblings of Discontent: American Popular Culture and its Response to the Beat Generation, 1957-1960." Studies in Popular Culture. 20, no. 1 (1997): 1–17. http://www.jstor.org/stable/23414596
 • Shrestha, Rupa. "Howl by Allen Ginsberg: Summary and Critical Analysis." BachelorandMaster. 31 October 2013. Retrieved from https://www.bachelorandmaster.com/britishandamericanpoetry/howl.html
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Edebi Teori
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gamze Ar 0000-0002-8918-2124

Yayımlanma Tarihi 7 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 16 Ekim 2023
Kabul Tarihi 16 Kasım 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Ar, Gamze. “Reading Allen Ginsberg’s ‘Howl’ through Lefebvre’s Spatial Theory”. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi 10/2 (Aralık 2023), 81-93. https://doi.org/10.30804/cesmicihan.1377095.

Creative Commons Lisansı
Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

23357 23356 23355 23358 61804267d9f84.png