Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yeşil Yönetim Modeli Önerisi

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 60 - 65, 30.12.2022

Öz

Dünya kaynakları hızlı bir tükenişin içinde bulunmaktadır. Başta çevremiz olmak üzere bu kaynakları gelecek nesillere taşıyabilmek adına sürdürülebilirlik kavramı günümüzde büyük önem kazanmıştır. Sürdürülebilirliği temin etmek adına küresel ölçekli anlaşmalar ve mutabakatlar hem ülkeleri hem de işletmeleri yeşil yönetim uygulamalarına yöneltmektedir. Bununla bağlantılı olarak daha etkin yönetim modellerine ve değerlendirme sistemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada çevre özelinde bir yeşil yönetim modeline ve işletmelerin yeşil yönetim açısından performanslarının değerlendirileceği bir sistemin geliştirilmesine olan ihtiyaç ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • EFQM (2019). The EFQM Model. European Foundation for Quality Management.
 • ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (2015). Integrating the three dimensions of sustainable development: A framework and tools. United Nations publication.
 • European Commission (2019). The European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf.
 • European Commission (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0564.
 • Kalder (2022). https://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli, (Erişim tarihi: 01.11.2022).
 • Purvis B., Mao Y., Robinson D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability Science, 14, 681–695.
 • Roy M., Khastagir D., (2016). Exploring role of green management in enhancing organizational efficiency in petro-chemical industry in India. Journal of Cleaner Production, 121, 109-115.
 • Shan M., Hwang B. (2018). Green building rating systems: Global reviews of practices and research efforts. Sustainable Cities and Society, 39, 172-180.
 • Taylor SR. (1992). Green management: The next competitive weapon. Futures, 24 (7), 669-680.
 • UNFCCC (2016). The Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
 • USGBC (2022). Leed Rating System, https://www.usgbc.org/leed, (Erişim tarihi: 01.11.2022).
 • Wanga YF., Chenb SP., Leea YC., Tsai CT. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management, International Journal of Hospitality Management, 34, 263– 273.
 • World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford University Press.

A Proposal for Green Management Model

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 60 - 65, 30.12.2022

Öz

World resources are in rapid depletion. In order to carry these resources, especially our environment, to future generations, the concept of sustainability has recently gained great importance. For ensuring sustainability, global agreements and deals lead both countries and businesses to green management practices. In connection with this, there is a need for more effective management models and evaluation systems. In this study, the need for an environment specific green management model and the development of a system to evaluate the performance of enterprises in terms of green management has been revealed.

Kaynakça

 • EFQM (2019). The EFQM Model. European Foundation for Quality Management.
 • ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (2015). Integrating the three dimensions of sustainable development: A framework and tools. United Nations publication.
 • European Commission (2019). The European Green Deal. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf.
 • European Commission (2021). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52021PC0564.
 • Kalder (2022). https://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli, (Erişim tarihi: 01.11.2022).
 • Purvis B., Mao Y., Robinson D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability Science, 14, 681–695.
 • Roy M., Khastagir D., (2016). Exploring role of green management in enhancing organizational efficiency in petro-chemical industry in India. Journal of Cleaner Production, 121, 109-115.
 • Shan M., Hwang B. (2018). Green building rating systems: Global reviews of practices and research efforts. Sustainable Cities and Society, 39, 172-180.
 • Taylor SR. (1992). Green management: The next competitive weapon. Futures, 24 (7), 669-680.
 • UNFCCC (2016). The Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
 • USGBC (2022). Leed Rating System, https://www.usgbc.org/leed, (Erişim tarihi: 01.11.2022).
 • Wanga YF., Chenb SP., Leea YC., Tsai CT. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management, International Journal of Hospitality Management, 34, 263– 273.
 • World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford University Press.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre ve Kültür
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan Kaçamak 0000-0003-1511-1259

Özer Uygun 0000-0002-8437-7678

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaçamak, H., & Uygun, Ö. (2022). Yeşil Yönetim Modeli Önerisi. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, 2(2), 60-65.
AMA Kaçamak H, Uygun Ö. Yeşil Yönetim Modeli Önerisi. Çevre. Aralık 2022;2(2):60-65.
Chicago Kaçamak, Hasan, ve Özer Uygun. “Yeşil Yönetim Modeli Önerisi”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2, sy. 2 (Aralık 2022): 60-65.
EndNote Kaçamak H, Uygun Ö (01 Aralık 2022) Yeşil Yönetim Modeli Önerisi. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2 2 60–65.
IEEE H. Kaçamak ve Ö. Uygun, “Yeşil Yönetim Modeli Önerisi”, Çevre, c. 2, sy. 2, ss. 60–65, 2022.
ISNAD Kaçamak, Hasan - Uygun, Özer. “Yeşil Yönetim Modeli Önerisi”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi 2/2 (Aralık 2022), 60-65.
JAMA Kaçamak H, Uygun Ö. Yeşil Yönetim Modeli Önerisi. Çevre. 2022;2:60–65.
MLA Kaçamak, Hasan ve Özer Uygun. “Yeşil Yönetim Modeli Önerisi”. Sürdürülebilir Çevre Dergisi, c. 2, sy. 2, 2022, ss. 60-65.
Vancouver Kaçamak H, Uygun Ö. Yeşil Yönetim Modeli Önerisi. Çevre. 2022;2(2):60-5.