Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Transfer of Mind Style into the Turkish Translation of William Faulkner’s The Sound and The Fury

Yıl 2018, Sayı: 25, 51 - 70, 22.02.2019
https://doi.org/10.37599/ceviri.513996

Öz
This study seeks to analyse how Benjamin’s mind style was transferred into the Turkish translation
of
The Sound and The Fury, considering the fact that the translation came out in 1965, when the
stylistic features of the Western modernist novel were yet to be imported to the Turkish novel. The 
study focuses on Geoffrey Leech and Mick Short’s (1981) stylistic checklist in order to carry out the
analysis. The study also sheds light on the paratextual information on the Turkish translation, since it
provides insight into whether the translator’s stylistic choices were influenced by the context of the
Turkish literary field. Ultimately, the study shows that the source-text stylistic features (e.g. those
stemming from Benjamin’s synaesthesia) which deviate from the grammatical structure and punctuation rules of Turkish were ironed out in the translation, whereas the other stylistic features that do
not distort the readability of the translation were reproduced by the translator. 
Kaynakça

 • Baker, M. (2000). Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator. Target, 12(2), 241-266.
 • Belge, M. (1998). Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Boase-Beier, J. (2003). Mind Style Translated. Style, 37(3), 253-265.
 • Boase-Beier, J. (2006). Stylistic Approaches to Translation. Manchester: St. Jerome.
 • Bockting, I. (1994). Mind Style as an Interdisciplinary Approach to Characterisation in Faulkner.Language and Literature, 3(3), 157–174.
 • Bockting, I. (1995). Character and Personality in the Novels of William Faulkner: A study in psychostylistics. Amsterdam: University of Amsterdam Press.
 • Bowling, L. E. (1948). The Technique of The Sound and the Fury. Kenyon Review, 10(4), 552–566.
 • Childs, P. (2011). Modernist Literature: A Guide for the Perplexed, London: Continuum.
 • Cytowic, R. E. (2002). Synesthesia: A Union of the Senses. Cambridge: The MIT Press.
 • Daniel J. S. (1997). William Faulkner: The Making of a Modernist. Chapel Hill: U. of North Carolina Press. Eagleton, T. (1976). Marxism and Literary Criticism, London: Methuen.
 • Faulkner, W. (1987). The Sound and the Fury. New York: Vintage.
 • Faulkner, W. (1965). Ses ve Öfke. (çev. R. Güran). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Fowler, R. (1977). Linguistics and the Novel. London: Methuen.
 • Fowler, R. (1986). Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press.
 • Güran, R. (1965). Çevirmen Notu. Ses ve Öfke. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Gümüş, S. (2015). Modernizm ve Postmodernizm: Edebiyatın Dünü ve Yarını. İstanbul: Can Yayınları. Halman T. S. (1965). Ön söz. Ses ve Öfke. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Leech, G.N. and Short, M.H. (1981). Style in Fiction. London: Longman.
 • McLaughlin, S. (1987). Faulkner’s Faux: Referring to Benjamin Compson as an Idiot. Literature and Psychology, 33(2), 34–40.
 • McRae, J. & Clark, U. (2008). Stylistics The Handbook of Applied Linguistics doi:https://doi.org/10.1002/9780470757000.ch13
 • Pothier, J. (2015). Faulkner and the Modernist novel. J. Matthews (Ed). William Faulkner in Context (185-193). Cambridge: Cambridge University
 • Semino, E. & Culpeper, J. (2002). Foreword. Elena Semino ve Jonathan Culpeper (Ed). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam: John Benjamins.
 • Semino, E. (2002). A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction. Elena Semino ve Jonathan Culpeper (Ed). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis (95-122). Amsterdam: John Benjamins.
 • Smith, A. R. (2017). Tears of a Clown: Re-examination of Disabled Narrators in William Faulkner ‘s The Sound and The Fury and As Lay Dying. A Thesis Presented to the Faculty of Arts and Humanities University of Denver. Erişim Adresi: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=2342&context=etd
 • Sperber, D. & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Oxford: Blackwell.
 • Verdonk, P.(2002). Stylistics: Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University Press. Wales, K. (2001). A Dictionary of Stylistics. London: Longman.

William Faulkner’ın The Sound and The Fury Eserinde Düşünce Biçeminin Türkçeye Aktarılması

Yıl 2018, Sayı: 25, 51 - 70, 22.02.2019
https://doi.org/10.37599/ceviri.513996

Öz
Bu çalışmada, modernist romanın biçemsel özelliklerinin Batı tarzı modernist romanlarda görüldüğü
şekliyle Türkiye’de henüz ön plana çıkmamış olduğu 1965 yılında Türkçeye kazandırılan
The
Sound and The Fury
eserindeki Benjamin karakterinin anlatısında geçen ve karakterin bilişsel düzeyini
yansıtan düşünce biçeminin Türkçeye nasıl aktarıldığı incelenmektedir. İnceleme için Geoffrey Leech
ve Mick Short (1981) tarafından biçemsel özellikler için oluşturulan kontrol listesi kullanılmaktadır.
Çevirmenin biçemsel tercihlerine ışık tutması bakımından, çeviriye yanmetin ögeleri olarak eklenen
ön söz ve çevirmen notu da incelenerek, çevirinin yapıldığı dönemde çeviriye ve çevirmene ilişkin
toplumsal beklentilerin Benjamin’in düşünce biçeminin Türkçeye aktarılmasında bir etkisinin olup
olmadığına bakılmaktadır. Sonuç olarak, ölçünlü Türkçenin yapısına, noktalama işaretlerine uymayan
ve anlatım bozukluğuna yol açan dil kullanımlarının ve Benjamin’in sinestezik algı şeklinin düşünce
biçemine yansıması nedeniyle kaynak metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin çeviride Türkçe
anlatım kurallarına uygun olarak düzeltildiği durumların dışında, biçemsel özelliklerin çeviriye
aktarıldığı tespit edilmiştir. 
Kaynakça

 • Baker, M. (2000). Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator. Target, 12(2), 241-266.
 • Belge, M. (1998). Edebiyat Üstüne Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Boase-Beier, J. (2003). Mind Style Translated. Style, 37(3), 253-265.
 • Boase-Beier, J. (2006). Stylistic Approaches to Translation. Manchester: St. Jerome.
 • Bockting, I. (1994). Mind Style as an Interdisciplinary Approach to Characterisation in Faulkner.Language and Literature, 3(3), 157–174.
 • Bockting, I. (1995). Character and Personality in the Novels of William Faulkner: A study in psychostylistics. Amsterdam: University of Amsterdam Press.
 • Bowling, L. E. (1948). The Technique of The Sound and the Fury. Kenyon Review, 10(4), 552–566.
 • Childs, P. (2011). Modernist Literature: A Guide for the Perplexed, London: Continuum.
 • Cytowic, R. E. (2002). Synesthesia: A Union of the Senses. Cambridge: The MIT Press.
 • Daniel J. S. (1997). William Faulkner: The Making of a Modernist. Chapel Hill: U. of North Carolina Press. Eagleton, T. (1976). Marxism and Literary Criticism, London: Methuen.
 • Faulkner, W. (1987). The Sound and the Fury. New York: Vintage.
 • Faulkner, W. (1965). Ses ve Öfke. (çev. R. Güran). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Fowler, R. (1977). Linguistics and the Novel. London: Methuen.
 • Fowler, R. (1986). Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press.
 • Güran, R. (1965). Çevirmen Notu. Ses ve Öfke. İstanbul: Remzi Kitabevi
 • Gümüş, S. (2015). Modernizm ve Postmodernizm: Edebiyatın Dünü ve Yarını. İstanbul: Can Yayınları. Halman T. S. (1965). Ön söz. Ses ve Öfke. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Leech, G.N. and Short, M.H. (1981). Style in Fiction. London: Longman.
 • McLaughlin, S. (1987). Faulkner’s Faux: Referring to Benjamin Compson as an Idiot. Literature and Psychology, 33(2), 34–40.
 • McRae, J. & Clark, U. (2008). Stylistics The Handbook of Applied Linguistics doi:https://doi.org/10.1002/9780470757000.ch13
 • Pothier, J. (2015). Faulkner and the Modernist novel. J. Matthews (Ed). William Faulkner in Context (185-193). Cambridge: Cambridge University
 • Semino, E. & Culpeper, J. (2002). Foreword. Elena Semino ve Jonathan Culpeper (Ed). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis. Amsterdam: John Benjamins.
 • Semino, E. (2002). A Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction. Elena Semino ve Jonathan Culpeper (Ed). Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis (95-122). Amsterdam: John Benjamins.
 • Smith, A. R. (2017). Tears of a Clown: Re-examination of Disabled Narrators in William Faulkner ‘s The Sound and The Fury and As Lay Dying. A Thesis Presented to the Faculty of Arts and Humanities University of Denver. Erişim Adresi: https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent. cgi?article=2342&context=etd
 • Sperber, D. & Wilson, D. (1995). Relevance: Communication and cognition. Oxford: Blackwell.
 • Verdonk, P.(2002). Stylistics: Oxford Introductions to Language Study. Oxford: Oxford University Press. Wales, K. (2001). A Dictionary of Stylistics. London: Longman.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal Erkazancı Durmuş 0000-0003-2790-0415

Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Erkazancı Durmuş, H. (2019). William Faulkner’ın The Sound and The Fury Eserinde Düşünce Biçeminin Türkçeye Aktarılması. Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi(25), 51-70. https://doi.org/10.37599/ceviri.513996