Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 95 2020-06-30

Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi

Leyla YÜCEL [1]


Türkiye’nin refah düzeyini etkileyen faktörlerin araştırılmasına ve Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin refah düzeylerini etkileyen faktörler ile kıyaslanmasına yönelik yapılmış olan bu çalışmada, AB’ye kabul edilme şartlarının ekonomik ve parasal kriterlerini ortaya koyan Maastricht Antlaşması’nın maddeleri uyarınca, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkileyen faktörlerin başında, sahip olunan Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla olduğu düşüncesinden yola çıkarak, GSYH’ı etkilediği düşünülen harcanabilir gelir, ithalat, ihracat, insani gelişme endeksi, işsizlik oranı, doğrudan yabancı yatırım miktarı ve kamu borç stoku değişkenlerinin GSYH üzerindeki etkileri Patika analizi yaklaşımı ile ortaya konmaya çalışılmıştır.

Korelâsyon, Regresyon, Patika Analizi, Refah Devleti
 • Alwin, D. F., & Hauser, R. M. (2016). The Decomposition of Effects in Path Analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2(1), 37–47. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Bildirici, Z. (2011). Avrupa Birliği’nde Yoksullukla Mücadele ve Türkiye’nin Uyum Sürecindeki Yeni Uygulamalar.Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Briggs, A. (1945). The Welfare State in Historical Perspective. Tarihinde adresinden erişildi http://www.econ.boun.edu.tr/content/2015/summer/EC-48B01/Lecture Note-3_Briggs_2006-06-29-2015.pdf
 • Cansever, B. A. (2009). Avru pa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye nin Bu Politikalara Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi. Journal, International Online Educational Sciences, 1(1), 222–232.
 • Doğan, E. M., & Tatlı, H. (2014). İNSANİ GELİŞME VE YOKSULLUK BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN DÜNYADAKİ YERİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(1), 99–124. https://doi.org/10.16951/IIBD.12174
 • Erkekoğlu, H. (2007). AB ’ ye Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ’ nin Üye Ülkeler Karşısındaki Göreli Gelişme Düzeyi : Çok Değişkenli İstatistiksel Bir Analiz. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 28–50.
 • Erol, E. D. (2013). TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ. SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, 8012(1), 198–208.
 • Heise, D. R. (2017). Problems in Path Analysis and Causal Inference. Sociological Methodology, 1(1969), 38–73.
 • Jones, C. I., & Klenow, P. J. (2016). Beyond GDP? Welfare across countries and time. American Economic Review, 106(9), 2426–2457. https://doi.org/10.1257/aer.20110236
 • Kurşun, A., & Rakıcı, C. (2016). Sosyal Refah Devletinin Tarihi Süreci Ve Günümüz Bazı Refah Devletlerinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(2), 135–156. https://doi.org/10.20979/ueyd.47794
 • Land, K. C. (1969). Principles of Path Analysis Author ( s ): Kenneth C . Land Published by : Wiley Stable URL : http://www.jstor.org/stable/270879 PRINCIPLES OF PATH ANALYSIS. Sociological Methodology, 1(1969), 3–37.
 • Miller, M. K. (1977). Potentials and pitfalls of path analysis: A tutorial summary. Quality and Quantity, 11(4), 329–346. https://doi.org/10.1007/BF00143958
 • Özel, G., & Altun, İ. (2015). Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörler: Path Analizi Yaklaşımı. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 97. https://doi.org/10.17100/nevbiltek.99807
 • Toprak, D. (2015). Uygulamada Ortaya Çikan Farkli Refah Devleti Modelleri Üzerine Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:, (21), 151–175.
 • UNDP. (2015). Human Development Report 2015. Work for Human Development. United Nations Development Programme (UNDP). https://doi.org/ISBN: 978-92-1-126398-5
 • https://data.oecd.org/
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Yayınlanma Tarihi Haziran 2020
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Leyla YÜCEL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ckuiibfd535418, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Çankırı Karatekin Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {81 - 95}, doi = {10.18074/ckuiibfd.535418}, title = {Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi}, key = {cite}, author = {Yücel, Leyla} }
APA Yücel, L . (2020). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 81-95 . DOI: 10.18074/ckuiibfd.535418
MLA Yücel, L . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi" . Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 81-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/55608/535418>
Chicago Yücel, L . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 81-95
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi AU - Leyla Yücel Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.535418 DO - 10.18074/ckuiibfd.535418 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 95 VL - 10 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.535418 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.535418 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi %A Leyla Yücel %T Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi %D 2020 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 10 %N 1 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.535418 %U 10.18074/ckuiibfd.535418
ISNAD Yücel, Leyla . "Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2020): 81-95 . https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.535418
AMA Yücel L . Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 81-95.
Vancouver Yücel L . Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinin Refah Düzeyini Etkileyen Faktörlere Yönelik Karşılaştırmalı Bir Patika Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 81-95.