Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 33, Sayfalar 165 - 186 2019-03-13

VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?

Can Aktan [1] , Ufuk Gencel [2] , Serdar Yay [3]


Cumhuriyetin ilanından günümüze değin Türk vergi sistemi sürekli olarak hükümetler tarafından değiştirilmekte ve bu değişiklikler her zaman topluma “vergi reformu”  adı altında sunulmaktadır. Bu çalışmada ülkemiz vergi sisteminde ve vergi mevzuatında yapılan muhtelif değişikliklerin bir envanteri (vergi yasalarında yapılan değişiklikler, vergi afları, geriye doğru vergilemeye yönelik yasal düzenlemeler vs. ) verilmektedir. Daha sonra da bu değişikliklerin ortaya çıkardığı sorunlar (vergi deformu) ele alınmakta ve anayasal iktisat perspektifinden bazı çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

Türk vergi sistemi, vergi reformu, mevzuat değişiklikleri, anayasal vergi reformu
  • Aktan, Coşkun Can, Anayasal İktisat, İstanbul: İZ yayınları, 1998.
  • Aktan, Coşkun Can, Kamusal Finansman: Vergileme, Ankara: Seçkin Yayınları, 2017(a)
  • Aktan, Coşkun Can, “Anayasal İktisat Ve Vergilemede Hukuki Güvenlik İlkesi”, Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2017(b)
  • Aktan, Coşkun Can, “Bitmeyen Senfoni ve Vokal Katkılar ( Bürokrasinin ve Mesleki Birliklerin Türk Vergi Sisteminde Bitmeyen Vergi Reform Talepleri ve Önerilerinin Değerlendirilmesi)”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2009, Cilt: 1, No: 1, ss.39-58.
  • Aktan, Coşkun Can & Ufuk Gencel, “Türkiye’de Geriye Doğru Vergileme ve Verginin Hukukiliği İlkesinin İhlali”, DEÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Ocak-Mart 2003. ss. 1-22.Alm James, “Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty”, Internatinal Studies Program, Working Paper 98-6, Georgia State University Andrew School of Policy Studies, 1998, SSRN: http://ssrn.com/abstract=471321 (E.T. 15.11.2017).Ankara Ticaret Odası, Aflar Tarihi Raporu, https://www.atonet.org.tr/index.php?p=198&l=1 (E.T. 25.09.2017).Ayyıldız, Yaşar ve Kadir Ayyıldırım, “Vergilendirmede Geçmişe Yürümezlik İlkesinin Türk Vergi Hukukundaki Yeri”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:1, ss. 57-74.Bulutoğlu, Kenan, Türk Vergi Sistemi, İstanbul, 1966.Demirli, Yunus, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme”, Maliye Bakanlığı S.G.B., Yayın No: 2011: 412.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı, http://www.gib.gov.tr (E.T. 10/11/2017). Hebert, Robert Francis, “Nicolas-François Canard”, New Palgrave Dictionary of Economics, Ed. S.N. Durlauf & L.E. Blume, New York. Macmillan Publishers, 2008.İba, Şeref, “Ülkemizde Torba Kanun ve Temel Kanun Uygulamaları”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/1.Kumkale, Rüknettin, “Cumhuriyet Tarihimizde Çıkartılan Vergi Afları”, http://www.alomaliye.com/ 2016/08/19/ cumhuriyet-tarihimizde-cikartilan-vergi-aflari/ (E.T. 15.11.2017).Küsmenoğlu, İlham, Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi I Osmanlı Devleti’nden 1980’e, Ankara: Oluş Yayıncılık, 2010.Maliye Bakanlığı, Vergi Reformu Genel Gerekçesi, Ankara, 1998.Maliye Bakanlığı, 2000 Yılı Bütçe Gerekçesi, Ankara, 1999.Nadaroğlu, Halil, Kamu Maliyesi, İstanbul: Beta Yayınları, 1992. Özyolcu, Yasin, “Vergi Hukukunda Geriye Yürümezlik İlkesi Çerçevesinde Bir Yargı Kararının Değerlendirilmesi”, LYY Mevzuat Dergisi, Haziran 2012.
  • Sakınç, Süreyya & Sibel Aybarç, “Türkiye İçin Vergi Reform Önerileri”, Liberal Perspektif Rapor, Sayı: 9, Ekim 2016.Savaşan, Fatih, “Vergi Afları: Teori ve Türkiye Uygulamaları (“Vergi Barışı” Uygulama Sonuçları)” Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (C.VIII, S.1, 2006), ss. 41-65.Seviğ, Veysi, “Mali Kriz Ortamında Uygulanan Ekonomi Politikaların Hukuksal Boyutları ve Yeterliliği”, içinde: Türkiye’de Kamu Ekonomisi ve Mali Kriz, XII. Türkiye Maliye Sempozyumu, 15-17 Mayıs 1997, Antalya, İstanbul: Maliye Araştırma Merkezi Yayını, 1998. Şenyüz, Doğan, “Vergilemede İstikrar İlkesi ve Türk Vergi Mevzuatı”, İ.Ü. İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof. Dr. Bedi N. Feyzioğlu’na Armağan, 1991/1992. http://www.bumko.gov.tr/TR,4534/merkezi-yonetim-butce-gelirleri-2006-2016.html (E.T. 10.11.2017)http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/vergi-turu-kodlari (E.T. 14.11.2017)http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.haber_detay_dokuman?p1=142939 (E.T. 15.11.2017)
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Can Aktan (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ufuk Gencel (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yazar: Serdar Yay (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2018
Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { comuybd419790, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {165 - 186}, doi = {10.35408/comuybd.419790}, title = {VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?}, key = {cite}, author = {Aktan, Can and Gencel, Ufuk and Yay, Serdar} }
APA Aktan, C , Gencel, U , Yay, S . (2019). VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?. Yönetim Bilimleri Dergisi , 17 (33) , 165-186 . DOI: 10.35408/comuybd.419790
MLA Aktan, C , Gencel, U , Yay, S . "VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 165-186 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/43852/419790>
Chicago Aktan, C , Gencel, U , Yay, S . "VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 (2019 ): 165-186
RIS TY - JOUR T1 - VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU? AU - Can Aktan , Ufuk Gencel , Serdar Yay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35408/comuybd.419790 DO - 10.35408/comuybd.419790 T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 186 VL - 17 IS - 33 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - doi: 10.35408/comuybd.419790 UR - https://doi.org/10.35408/comuybd.419790 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU? %A Can Aktan , Ufuk Gencel , Serdar Yay %T VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU? %D 2019 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 17 %N 33 %R doi: 10.35408/comuybd.419790 %U 10.35408/comuybd.419790
ISNAD Aktan, Can , Gencel, Ufuk , Yay, Serdar . "VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?". Yönetim Bilimleri Dergisi 17 / 33 (Mart 2019): 165-186 . https://doi.org/10.35408/comuybd.419790
AMA Aktan C , Gencel U , Yay S . VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(33): 165-186.
Vancouver Aktan C , Gencel U , Yay S . VERGİ REFORMU MU? YOKSA VERGİ DEFORMU MU?. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2019; 17(33): 186-165.