Yıl 2018, Cilt 16 , Sayı 31, Sayfalar 263 - 285 2018-02-01

Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği

Ahmet Tayfur AKCAN [1]


Dünya genelinde ülkelerin ekonomik performansını değerlendirme konusundaki makroekonomik kriterlerin başlıcalarından olan işsizlik oranını kontrol altına almak için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Uygulanan bu politikaların sadece işsizliğe yönelik olmasından ziyade, işsizlik üzerinde etkili olan diğer makroekonomik değişkenler üzerinde de etkili olması, işsizliği azaltma konusunda daha kesin ve kalıcı sonuçların alınmasını da beraberinde getirecektir. Bu sebeple doğru ve zamanında uygulanan politikalar ile işsizlik oranı arzulanan seviyede tutulabilecektir. Bu çalışmada 2000Q1-2015Q3 verileri kullanılarak işsizlik oranlarında meydana gelen değişiklikleri ve etkileri açıklamak için varyans ayrıştırması ve etkitepki analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre işsizlik oranlarındaki değişimi en iyi açıklayan değişken reel kurdur. Ayrıca işsizlik oranının enflasyon, büyüme ve ihracata tepkisi her dönem için pozitif ölçülmüştür.  
: İşsizlik, Makroekonomik Değişkenler
  • Aghion Phillippe, Howitt Peter, “A Model Of Growth Throught Creative Destruction”, Econometrica, S:60, 1992, S:323-351 Akay Hülya, Aklan Nejla, Çınar Mehmet, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme ve İşsizlik”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, C:14, S:1, 2016, S:209-226. Altunöz Utku, “Reel Büyüme ve İşsizlik Bağlamında Türkiye İçin Okun Yasası Analizi”, Kamu İş Dergisi C:14, 2015, S:29-44. Barışık Salih, Kesikoğlu Fatih, “Türkiye’de Bütçe Açıklarının Temel Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi (1987-2003 Var, Etki-Tepki Analizi, Varyans Ayrıştırması)”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2006, C:6. S:4. Bilgin Mehmet, “Döviz Kuru İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, S:8, S:80-94. Can Yeşim, “Trakya Bölgesinin İşgücü Piyasası Analizi”, Electronic Journal Of Vocationes, 2013, S:200-209. Çondur Funda, Bölükbaş Mehmet, “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, C:47, 2014, S:77-93. Dickey David, Fuller Wayne “Distribution Of The Estimation For Autoregressive Time Series With A Unit Root”, Journal Of The American Statistical Association, 1979 Fouquau, Julien. “Threshold Effects İn Okun’s Law: A Panel Data Analysis”, Economic Bulletin, Vol:5 2008 Furuoka, Fumitaka. “Does The Phillips Curve Really Exist? New Emprical Evidence From Malaysia”, Economic Bulletin, 2007 Göktaş Atilla, İşçi Öznur. “Türkiye’de İşsizlik Oranının Temel Bileşenli Regresyon Analizi İle Belirlenmesi”, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, S2010, S:279-294. Günaydın Davuthan, Çetin Murat, “Genç İşsizliğin Temel Makroekonomik Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:22, 2015, S:17-34. Karaçor Zeynep, Saraç Taha Bahadır. “Dış Ticaret İle Sanayi Sektörü İstihdam Oranı Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkisi: Türkiye Örneği (1963-2009)”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 2011, S: 181-194 Karfakis Costas, Consyantinos Katrakilidis, Eftychia Tsanama, “Does Predict Unemployment? A Look At Okun’s Law In Greeece”, İnternational Labour Review, Vol:153, 2014, S:421-433. Kaynak Pınar, Yücel Eray, Sayan Serdar, “Türkiye’de Cari İşlemler Açığı ve İşsizlik Arasında Bir Ödünleşme Var Mı?”, TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2014 Kitov Ivan, Inflation, “Unemployment, Labor Force Change İn European Countries”, MPRA Paper No: 14557, 2007. Peker Osman, İsmet Göçer. “Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”, Ege Akademik Bakış Dergisi, C:10, 2010, S:1187-1194. Phillips Peter, Perron Pierre, “Testing For Unit Roots İn Time Series Regression,” Journal Of Biometrika, 1988. Turner Paul, Benavides Guillermo. “The Demand For Money And Inflation On Mexico 1980-1999: İmplications For Stability And Real Seigniorage Revenues”, Applied Economic Letters, 2001. Uysal Doğan, Erdoğan Savaş, Enflasyon ve İşsizlik Oranı Arasındaki İlişki ve Türkiye Örneği (1980-2002), Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2003 Uysal Doğan, Alptekin Volkan, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İşsizlik İlişkisinin Var Modeli Yardımıyla Sınanması (1980-2007)”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:25, 2009, S:69-78. Ümit Öznur, Bulut Elif, “Türkiye’de İşsizliği Etkileyen Faktörlerin Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi İle Analizi: 2005-2010 Dönemi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 37, 2013, S:131-142. Yılmaz Özlem, “Türkiye Ekonomisinde Büyüme İle İşsizlik Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 2, 2005, S:11-29. Zivot, E. And D. Andrews, Further Evidence of Great Crash, The Oil Price Shock and Unit Root Hypothesis, Journal Of Business And Economic Statistics, 10, 1992, 251-270
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Tayfur AKCAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Şubat 2018
Yayımlanma Tarihi : 1 Şubat 2018

Bibtex @araştırma makalesi { comuybd556042, journal = {Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {1304-5318}, eissn = {2147-9771}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {263 - 285}, doi = {}, title = {Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği}, key = {cite}, author = {AKCAN, Ahmet Tayfur} }
APA AKCAN, A . (2018). Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi , 16 (31) , 263-285 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/44733/556042
MLA AKCAN, A . "Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (2018 ): 263-285 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/44733/556042>
Chicago AKCAN, A . "Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 (2018 ): 263-285
RIS TY - JOUR T1 - Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği AU - Ahmet Tayfur AKCAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 285 VL - 16 IS - 31 SN - 1304-5318-2147-9771 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Yönetim Bilimleri Dergisi Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği %A Ahmet Tayfur AKCAN %T Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği %D 2018 %J Yönetim Bilimleri Dergisi %P 1304-5318-2147-9771 %V 16 %N 31 %R %U
ISNAD AKCAN, Ahmet Tayfur . "Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği". Yönetim Bilimleri Dergisi 16 / 31 (Şubat 2018): 263-285 .
AMA AKCAN A . Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(31): 263-285.
Vancouver AKCAN A . Makroekonomik Değişkenlerin İşsizlik İle İlişkisi: Türkiye Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 16(31): 285-263.