Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Afetlerde Lojistik Yönetimi: Çanakkale Depremi Örneği

Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37, 499 - 519, 28.07.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, 6 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen Çanakkale Ayvacık depremi sonrasında, afet bölgesinde afet lojistiği faaliyetleri esnasında yaşanan sorunları afetzedelerin bakış açısıyla tespit etmektir. Bu problem konusu çerçevesinde 3 gurup halinde 20 afetzede ile focus grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen teknik geziler esnasında toplanan video, fotoğraf, vb. veriler ve gözlemlerin eklenmesi ile çalışma gerçekleştirilmiştir.

Afetin can kaybına sebep olmadığı fakat geniş bir bölgede evlerin yıkılmasıyla birlikte önemli düzeyde maddi hasar oluştuğu anlaşılmıştır. Afetzedelerin lojistik çalışmaları kapsamında, içme suyu, enerji, sıcak yemek ve sağlık hizmetleri faaliyetlerden memnun kaldıkları, kıyafet ve diğer yardımların dağıtımında adaletsizlik algısının yaygın olduğu, geçici barınma konusunda sorunların yaşadığı ve kalıcı konutlar konusunda bir takım endişelerin olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, eski yapıların yenilenmesi, farkındalık eğitimlerinin yapılması, müdahale ekiplerinin güçlendirilmesi, geçici barınma araçlarının iklim ve asgari yaşam şartlarına uygun olması, kıyafet ve diğer yardımların dağıtımının şeklinin ve miktarının ihtiyaca göre tasarlanması, kalıcı konutlar konusunda vatandaşın resmi makamlarca daha fazla bilgilendirilmesi önerilir. 

Kaynakça

 • Ömay ÇOKLUK, Kürşad YILMAZ, Ebru OĞUZ, Nitel Bir Görüsme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Kuramsal Eğitim bilim, 4 (1), 95-107, 2011.
 • Ludger GAİLİNG ve Matthias NAUMANN, Using focus groups to study energy transitions: Researching or producing new social realities? Energy Research & Social Science 45, 2018.
 • Aylin OFLUOĞLU, Birdoğan BAKİ, İlker Murat AR, Multı-Crıterıa Decısıon Analysıs Model For Warehouse Locatıon In Dısaster Logıstıcs, Journal Of Management, Marketing And Logistics, Volume: 4, Issue: 2, 2017.
 • H. MARAL, Y. AKGÜN, A.K. ÇINAR, A.S. KARAVELİ, İzmir’deki Afet Sonrası Toplanma ve Acil Barınma Alanları Üzerine Bir Değerlendirme, 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015 – DEÜ – İzmir
 • B.A. CLARKE, A. STEELE, Water treatment systems for relief agencies: The on-going search for the ‘Silver Bullet’, Desalination 248, 64–71 2009.
 • Mike VANDERROOST, Peter RAGAERT, Jan VERWAEREN, Bruno De MEULENAER, Bernard De BAETS, Frank DEVLİEGHERE, The Digitization Of A Food Package’s Life Cycle: Existing And Emerging Computer Systems İn The Logistics And Post-Logistics Phase, Computers İn Industry 87 15–30, 2017.
 • S. MOHAN, M. GOPALAKRİSHNAN, P. J. MİZZİ, Improving The Efficiency Of Anon-Profit Supply Chain For The Food İnsecure, Int. J. Production Economics 143, 248–255, 2013.
 • Erin C. LENTZ, Christopher B. BARRETT, The Economics And Nutritional İmpacts Of Food Assistance Policies And Programs, Food Policy, Volume 42, 151-163, 2013.
 • Mahmut EREL, Afet Yönetiminde Kurumsal Yetenek, Afet Odaklılık ve Afet Yönetim Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması ve Bir Uygulama, Doktora Tezi, T.C. Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 2016.
 • Kyle H. Goldschmidt ve Sameer Kumar, Humanitarian operations and crisis/disaster management: A retrospective review of the literature and framework for development, International Journal of Disaster Risk Reduction 20, 1–13, 2016.
 • Marco CANİATO, Daphné CARLİEZ, Andreas THULSTRUP, Challenges And Opportunities Of New Energy Schemes For Food Security İn Humanitarian Contexts: A Selective Review, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 22, 208-219, 2017.
 • Selami IŞIK, Afetlerde İl Düzeyinde Yönetimler Arası İlişkiler Ve Karşılaşılan Sorunlar, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Uşak, 2013.
 • Walter J. GUTJAHR, Sophie FİSCHER, Equity and deprivation costs in humanitarian logistics, European Journal of Operational Research, 000, 1–13, 2018.
 • Juan RODON, Josep F. Maria SERRANO, Cristina GİME´NEZ, Managing cultural conflicts for effective humanitarian aid, Int. J. Production Economics, 139, 366–376, 2012.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sedat BOSTAN> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9439-8448
Türkiye


Merve YAMAN YÜCE Bu kişi benim

0000-0003-0067-2969
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 21 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 18, Sayı 37

Kaynak Göster

APA Bostan, S. & Yaman Yüce, M. (2020). Afetlerde Lojistik Yönetimi: Çanakkale Depremi Örneği . Yönetim Bilimleri Dergisi , 18 (37) , 499-519 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/56269/568269