Konular

• Sağlık Yönetimi


Dergiler

Okur
Yazar
Hakem

Makaleler


S. BOSTAN, A. TEHCİ
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (2020)
S. BOSTAN, G. AĞAÇ
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ YAPILANMASININ SAĞLIK HİZMETİ SUNUM SÜREÇLERİNE ETKİSİNİN YÖNETİCİ VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, İşletme Bilimi Dergisi, (2019)
S. BOSTAN, B. YETKİNER, T. ÇOLAK
INTERESTS AND OPİNİONS OF THE SOCİETY ON HEALTH NEWS AND PROGRAMS: A SAMPLE STUDY İN TRABZON, International Journal of Health Services Research and Policy, (2018)
S. BOSTAN, E. YİLDİZ
A Study on the Employees’ OSH Knowledge and Attitude Level, Journal of International Health Sciences and Management, (2018)
S. BOSTAN, Y. AYDOĞAN
COMPARISION BETWEEN THE QUEUING SYSTEM AND APPOINTMENT SYSTEM IN HOSPITALS, Journal of International Health Sciences and Management, (2017)
S. BOSTAN, İ. DURMUŞ
An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The Manager Decision Time Scale, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2017)
S. BOSTAN, T. KILIÇ
DO ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS INFLUENCE HEALTHCARE WORKERS' ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR?, International Journal of Health Services Research and Policy, (2017)
T. KILIÇ, S. BOSTAN, F. ŞENTÜRK
RISK MANAGEMENT IN HEALT INSTITUTION: RISK ANALYSIS OF A PUBLIC HOSPITAL, Journal of International Health Sciences and Management, (2017)
U. AKDU, S. BOSTAN, S. AKDU
HASTANELERDE OTEL KONFORUNDA ODA TASARIMI: BEŞ YILDIZLI OTEL ODASINI ÖRNEK EDİNME, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
F. ÇİFTÇİ, S. BOSTAN
Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulamalarının Hastane Hizmetleri Üzerindeki Değişim Etkisi: Sağlık Çalışanlarının Görüşleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2016)
T. KILIÇ, S. BOSTAN, G. ŞAHİN
Example of Lean Management in the Health Sector; E-Prescription Application, International Journal of Health Management and Tourism, (2016)
S. BOSTAN, T. KILIÇ, F. ÇİFTÇİ
SAĞLIK BAKANLIĞI 184 SABİM HATTINA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Global Journal of Economics and Business Studies, (2014)