Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2149-3391 | e-ISSN 2651-432X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Giresun Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/guiibd


"KARABAĞ, AZERBAYCAN"
Bu Özel Sayı, 26 Şubat 1992 tarihindeki soykırımda can veren, HOCALI Kurbanlarının Aziz Hatırasına sonsuz saygıyla; KARABAĞ ZAFERİ’ni canlarıyla bahşeden Şehitler, Gaziler ve tüm Kahramanlar’a ithaf olunmuştur. 
 
Sayın Bilim İnsanları, Araştırmacılar,
Dergimiz; çift-kör akran hakemlik sürecinden geçen eserlerin yer aldığı, uluslararası indeksler ve DergiPark tarafından dizinlenen, TRDİZİN izleme sürecinde olan akademik bir e-dergidir. Yazarların, oluşturacakları kullanıcı kaydı ile eserlerini, DergiPark sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Makalelerin, sağ menüde bulunan yazım kurallarına göre düzenlenerek gönderilmesi ve yazım dilinin Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir. TR Dizin 2020 kriterleri uyarınca, Etik Kurul İzni gerekmektedir; açıklamalara sağ menüden ulaşabilirsiniz. Etik Kurul Onayı gerektirmeyen eserler içinse yine sağdaki menüye bakınız. Hakem inceleme aşamasını geçen eserlerin geri-çekilmesi mümkün değildir. Adresimiz:  http://dergipark.gov.tr/guiibd  ve   iibfd@giresun.edu.tr 
Yeni sayımız Cilt 7 Sayı 2 ye ait makale kabulleri devam etmektedir.


Saygılarımızla.

Prof.Dr. Betül  KARAGÖZ YERDELEN

Baş Editör

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 2149-3391 | e-ISSN 2651-432X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Giresun Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/guiibd
Kapak Resmi


"KARABAĞ, AZERBAYCAN"
Bu Özel Sayı, 26 Şubat 1992 tarihindeki soykırımda can veren, HOCALI Kurbanlarının Aziz Hatırasına sonsuz saygıyla; KARABAĞ ZAFERİ’ni canlarıyla bahşeden Şehitler, Gaziler ve tüm Kahramanlar’a ithaf olunmuştur. 
 
Sayın Bilim İnsanları, Araştırmacılar,
Dergimiz; çift-kör akran hakemlik sürecinden geçen eserlerin yer aldığı, uluslararası indeksler ve DergiPark tarafından dizinlenen, TRDİZİN izleme sürecinde olan akademik bir e-dergidir. Yazarların, oluşturacakları kullanıcı kaydı ile eserlerini, DergiPark sistemi üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Makalelerin, sağ menüde bulunan yazım kurallarına göre düzenlenerek gönderilmesi ve yazım dilinin Türkçe veya İngilizce olması gerekir. Yayımlanan makalelere DOI numarası verilmektedir. TR Dizin 2020 kriterleri uyarınca, Etik Kurul İzni gerekmektedir; açıklamalara sağ menüden ulaşabilirsiniz. Etik Kurul Onayı gerektirmeyen eserler içinse yine sağdaki menüye bakınız. Hakem inceleme aşamasını geçen eserlerin geri-çekilmesi mümkün değildir. Adresimiz:  http://dergipark.gov.tr/guiibd  ve   iibfd@giresun.edu.tr 
Yeni sayımız Cilt 7 Sayı 2 ye ait makale kabulleri devam etmektedir.


Saygılarımızla.

Prof.Dr. Betül  KARAGÖZ YERDELEN

Baş Editör

Karabağ Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - 26 Şub 2021
 1. 1918-1920 YILLARINDA KARABAĞ’DA ERMENİ İSYANLARI: AZERBAYCAN HÜKÜMETİ’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAĞLAMAK İÇİN İSYANCILARA KARŞI MÜCADELESİ
  Sayfalar 1 - 17
  Ramin SADIGOV
 2. MÜTAREKE İSTANBULUNDA BİR SİYASİ CİNAYET: KARABAĞLI BEHBUD HAN CEVANŞİR’İN ŞEHİT EDİLMESİ VE TORLAKYAN DAVASI
  Sayfalar 18 - 33
  Sezai BALCI, Selcan Alperay ERASLAN
 3. KÜREKÇAY ANLAŞMASININ TARİHİ ARKA PLANI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE SİYASİ SONUÇLARI
  Sayfalar 34 - 50
  Ali ASKER, Sedanur ŞEYBAN
 4. İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI’NDA ERMENİLERİN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARININ ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 51 - 83
  Esme ÖZDAŞLI
 5. İRAN’IN İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI TUTUMU: TAKKE DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ
  Sayfalar 84 - 103
  Yalçın SARIKAYA
 6. 44 GÜNÜN ARDINDAN: 2020 KARABAĞ SAVAŞI’NIN ASKERİ AÇIDAN ANALİZİ
  Sayfalar 104 - 123
  Cenk ÖZGEN
 7. ARAP DEVLETLERİNİN İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI'NA YÖNELİK TUTUMU
  Sayfalar 124 - 137
  Ayten MEHMED
 8. DONMUŞ ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN
  Sayfalar 138 - 161
  Selim KURT
 9. DAĞLIK KARABAĞ SORUNU'NDA ULUSLARARASI ARABULUCULUK
  Sayfalar 162 - 191
  Büşra ÖĞÜTÇÜ, Muzaffer Ercan YILMAZ
 10. KARABAĞ SORUNU: TARİHİ GERÇEKLER, JEOPOLİTİK ÇIKARLAR VE ÇÖZÜM SÜRECİ
  Sayfalar 192 - 215
  Elnur PAŞA
 11. AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİSTAN DEVLETLERİNİN DAĞLIK KARABAĞ KONUSUNDAKİ TUTUM VE TEPKİLERİ
  Sayfalar 216 - 232
  Mustafa Kemal ÖZTOPAL
DOI

22014

Dergimize Gelen Makaleler IThenticate Taramasından Geçirilir

22045