Yıl 2020, Cilt , Sayı 26, Sayfalar 181 - 194 2020-01-13

HEALTH SERVICES MARKETING STRATEGIES: A QUALITATIVE RESEARCH
SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA

Sedat BOSTAN [1] , Ali TEHCİ [2]


Sağlık toplumların sürdürülebilir kalkınmalarına olanak sağlayan öncelikli bir alandır. Sağlık hizmetleri diğer sektörlerden farklı ve kritik derecede önemli bir hizmet sektörüdür. Toplumların refah seviyeleri ile doğru orantılı olan sağlık kuruluşlarındaki gelişmeler ve özel sağlık kuruluşlarının sayılarının artması, rekabetin oluşması, tüketicilerin bilinçlenmesi sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerinin önemini artırmaktadır. Sağlık hizmetlerinde pazarlama faaliyetlerinin, hizmet veren kuruluşların ve araştırmacıların dikkatini çeken bir konu olduğu da görülmektedir. Bu araştırma sağlık hizmetlerinin pazarlanması kapsamında özel sağlık kuruluşlarının pazarlama stratejilerini incelemeye yönelik nitel bir çalışmadır. Araştırma neticesinde özel sağlık kuruluşlarının pazarlama stratejilerinde kullandıkları argümanların hizmet kalitesi, güler yüz, hasta memnuniyeti ve ağızdan ağıza iletişim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Sağlık Hizmetleri, Hizmet Pazarlaması, Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması, Nitel Araştırma
 • Akkılıç, M. E. (2002). Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması ve Elazığ’daki Bazı Yataklı Tedavi Kuruluşla-rında Bir Uygulama. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 203-218.
 • Berry L. L. ve Bendapudi N. (2007). Health Care: A Fertile Field for Service Research, Journal of Service Research, 10(2), 111-122.
 • Berry L. L. ve Parasuraman A. (1993). Building a New Academic Field—The Case of Services Mar-keting. Journal of Retailing, 69(1), 13-60.
 • Buckley P. T. (2009). The Complete Guide to Hospital Marketing. HCPro, Inc. Second Edition.
 • Ekiyor A. ve Tengilimoğlu D. (2014). Sağlıkta Reklam Serbest Olmalı mı? Tüketici Görüşleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16/2, 45-71.
 • Erer S. (2010). Sağlık Hizmetlerinde Reklam. Genel Tıp Derg, 20(2), 73-78.
 • Gronroos C. (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, Management Decision, 32(2), 4-20.
 • Gürdin B. (2017). Sağlık Hizmetleri Sektöründe Reklam Yasağı: Uygulama Örnekleri. Sosyal ve Be-şeri Bilimleri Dergisi, 9(2), 17-30.
 • Hawes J. M. ve Rao C. P. (1985). Using Importance-Performance Analysis to Develop Health Care Marketing Strategies. Journal of Health Care Marketing, 5(4), 19-25.
 • Karaçor S. ve Arkan A. (2014). Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama: Sağlık Pazarlama Karması Unsurla-rının Hasta/Müşteri Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma, Selçuk İletişim, 8(2), 90-118.
 • Kılıç T. (2016). Digital Hospital; An Example of Best Practice. International Journal of Health Science Research and Policy, 2(1), 52-58.
 • Kotler P. (1999). Kotler ve Pazarlama, Pazar Yaratmak, Para Kazanmak ve Pazara Egemen Olmak, Kotler on Marketing, Çev: Ayşe Özyağcılar, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Lovelock C. H., Sandra V., Barbara L. ve Suzanne F. (2004). Services Marketing. https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Services-Marketing-Course-Taster.pdf Erişim: 24.05.2019
 • Lovelock C. H. (1991), Services Marketing, 2. ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Okwandu G. A. (2002). Marketing Strategies of Hospital Service Organizations in Nigeria: A Study of Selected Privately Owned Hospitals in Port Harcourt. Joumal of Hospital Marketing & Public Relations, 14(1), 45-57.
 • Perreault W. D. ve McCarthy E. J. (2002). Basic Marketing: A Global -Managerial Approach. 14. Edi-tion, The McGraw-Hill Companies Inc.
 • Pettigrew A. M. (1977). Strategy Formulation as a Political Process. International Studies of Mana-gement & Organization, 7(2), 78-87.
 • Radulescu V. (2012). Healthcare Marketing Contribution to the Sustainable Development of Soci-ety, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(2), 351-358.
 • Singh A. ve Prasher A. (2019). Measuring Healthcare Service Quality From Patients’ Perspective: Using Fuzzy AHP Application. Total Quality Management & Business Excellence, 30(3-4), 284-300.
 • Solomon M. R., Carol S., John A. C. ve Evelyn G. G. (1985). A Role Theory Perspective on Dynamic Interactions: The Service Encounter. Journal of Marketing, 49, 99–111.
 • Şimşek M. Ş. (2007). İşletme Bilimlerine Giriş, Yelken Basım Yayın Dağıtım, Konya
 • Taşlıyan M. ve Gök S. (2012). Kamu ve Özel Hastanelerde Hasta Memnuniyeti: Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-tesi Dergisi, 1, 69-94.
 • Tengilimoğlu D. (2000). Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Karması Elemanları ve Özellikleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 55(1), 187-202.
 • Türk Tabipler Birliği, https://ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=95b4cbc4-cb75-11e7-9277-41cb35a9b17b Erişim: 24.05.2019
 • Upadhyai R., Arvind K. J., Hiranmoy R. ve Vimal P. (2019). A Review of Healthcare Service Quality Dimensions and their Measurement. Journal of Health Management, 21(1), 102–127.
 • Vargo S. L. ve Lusch R. F. (2004). Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, Journal of Mar-keting, 68, 1-17.
 • Yıldırım A. (1999). Nitel Araştırma Yöntemlerinin Temel Özellikleri ve Eğitim Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi. Eğitim ve Bilim, 23, 7-12.
 • Zaltman G. ve Vertinsky I. (1971). Health Service Marketing: A Suggested Model. Journal of Marke-ting, 35, 19-27.
 • Zeithaml V. A., Mary J. B. ve Dwayne D. G. (2010). Services Marketing Strategy in Wiley Internatio-nal Encyclopedia of Marketing: Marketing Strategy, 1, 1-11.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781444316568.wiem01055 Erişim: 26.05.2019
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9439-8448
Yazar: Sedat BOSTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9949-2794
Yazar: Ali TEHCİ
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { ulikidince590734, journal = {Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi}, issn = {1307-9832}, eissn = {1307-9859}, address = {}, publisher = {Kenan ÇELİK}, year = {2020}, volume = {}, pages = {181 - 194}, doi = {10.18092/ulikidince.590734}, title = {SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {BOSTAN, Sedat and TEHCİ, Ali} }
APA BOSTAN, S , TEHCİ, A . (2020). SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (26) , 181-194 . DOI: 10.18092/ulikidince.590734
MLA BOSTAN, S , TEHCİ, A . "SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 181-194 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/50945/590734>
Chicago BOSTAN, S , TEHCİ, A . "SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2020 ): 181-194
RIS TY - JOUR T1 - SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA AU - Sedat BOSTAN , Ali TEHCİ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18092/ulikidince.590734 DO - 10.18092/ulikidince.590734 T2 - Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 194 VL - IS - 26 SN - 1307-9832-1307-9859 M3 - doi: 10.18092/ulikidince.590734 UR - https://doi.org/10.18092/ulikidince.590734 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA %A Sedat BOSTAN , Ali TEHCİ %T SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA %D 2020 %J Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi %P 1307-9832-1307-9859 %V %N 26 %R doi: 10.18092/ulikidince.590734 %U 10.18092/ulikidince.590734
ISNAD BOSTAN, Sedat , TEHCİ, Ali . "SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA". Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi / 26 (Ocak 2020): 181-194 . https://doi.org/10.18092/ulikidince.590734
AMA BOSTAN S , TEHCİ A . SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA. UİİİD. 2020; (26): 181-194.
Vancouver BOSTAN S , TEHCİ A . SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMA STRATEJİLERİ: BİR NİTEL ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 2020; (26): 194-181.