e-ISSN: 2792-0283
Başlangıç: 2021
Yayıncı: Anadolu Psikoterapi Derneği
Kapak Resmi

Psikoloji ve Psikiyatride Güncel Araştırma ve İncelemeler (Current Research and Reviews in Psychology and Psychiatry-CRRPP) aralık ve haziran ayları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan süreli, açık erişimli, bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. CRRPP başta psikoloji ve psikiyatri olmak üzere, hemşirelik, çocuk gelişimi, sosyal hizmet gibi farklı alanlardan orijinal araştırma makalelerini, derleme çalışmalarını ve olgu sunumlarını kabul etmektedir.

Derginin hedef kitlesi; başta ruh sağlığı alanında yer alan psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma ve rehberlik, hemşirelik ve sosyal hizmet uzmanı araştırmacılar ve akademisyenleri olmakla beraber, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, çocuk gelişimi gibi ilişkili alanlardaki araştırmacıları ve akademisyenleri de içermektedir. CRRPP’nin temel amacı ruh sağlığı alanına özgün, kaliteli, yenilikçi çalışmaların kazandırılması ve güncel bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması ile bu alanlardaki yayıncılık faaliyetlerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Okuyucular, alanda son güncel gelişmeleri içeren derlemelere, orijinal konuları içeren araştırmalara ve özellikli olgular içeren olgu sunumlarına haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez ulaşabilecektir.

Dergimize makale yüklediğinizde ilk olarak intihal yönünden incelenir (başlık sayfası ve referanslar dahil edilmez). İnceleme sonucunda benzerlik oranı % 20 üzerinde olan makaleler hakem sürecine dahil edilmeden yazara iade edilir. 

2023 - Cilt: 3 Sayı: 2

DOSYALAR


Araştırma Makalesi Taslak (Tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz.)

Derleme Makale Taslak (Tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz.)

Olgu Sunumu Taslak (Tıklayarak ilgili dosyayı indirebilirsiniz.)