Yıl 2017, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 41 2017-12-29

Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

Süreyya YILMAZ [1] , Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN [2]


Bu çalışmada, BİST’te hisse senedi işlem gören kimya sektöründe faliyette bulunan işletmelerin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2008-2016 yıllarını kapsamakta olup, bu döneme ait yıl sonu finansal tablolarından derlenen finansal oranlar kullanılmaktadır. Çalışmada üç farklı model panel veri analizi le sınanmıştır. Oluşturulan modellerdeki bağımlı ve bağımsız değişkenler ise; finansal kaldıraç oranları, büyüklük, borç dışı vergi kalkanı, karlılık ve likidite oranıdır. Analiz sonucunda toplam borçlar/ toplam varlıklar oranıyla hesaplanan kaldıraç oranı ile likidite oranı arasında pozitif ilişki tespit edilmiş, diğer tüm değişkenler arasında ise negatif ilişkiye rastlanılmıştır. Bu sonuçlar göstermektedir ki; kimya sektöründe hem dengeleme hem de finansman hiyerarşisi teorisinin geçerli olduğunu göstermektedir.
Sermaye yapısı, dengeleme teorisi, finansman teorisi, kimya sektörü
 • Abdioğlu, N.; Deniz, D. (2015). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Imalat Sanayi Şirketlerinin Sermaye Yapılarının Firmaya Özgü Belirleyicileri. Sosyoekonomi, 23 (26).
 • Akgüç, Ö. (2010). Finansal Yönetim, Avcıol Basım, 9. Baskı, İstanbul
 • Akinlo, O. (2011). Determinants of Capital Structure: Evidence From Nigerian Panel Data. African Economic and Business Review, 9 (1), 1-16.
 • Akkaya, G. C. (2008). Sermaye Yapısı, Varlık Verimliliği Ve Karlılık: İMKB'de Faaliyet Gösteren Deri-Tekstil Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (30), 1-13.
 • Ata, H. A.; Ağ, A. G. Y. (2010). Firma Karakteristiğinin Sermaye Yapısı Üzerindeki Etkisinin Analizi. Ekonometri Ve İstatistik E-Dergisi, (11), 45-60.
 • Awan, A.G.; Muhammad, S. A. (2014). Determinants of Capital Structure, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research, 2(9)
 • Aydın, N., Başar, M. ve Çoşkun, M. (2015). Finansal Yönetim, Detay Yayıncılık, 2. Basım, Ankara
 • Başaran, Ü. (2008). İMKB’de İşlem Gören Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi İşletmelerinin Sermaye Yapısı Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak.
 • Büyüktortop, M. (2007). Çokuluslu İşletmelerde Sermaye Yapısı ve İMKB’de Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Canbaş, S. ve Vural, G. (2016). Finansal Yönetim, Yenilenmiş Üçüncü Baskı, Karahan Kitabaevi, Adana
 • Correia, A. M. F. A.; Cerqueira, A. M., Brandao, E. (2015). Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from Non-financial Listed French, Universidade do Porto, Faculdade de Economia do Porto. Working Paper
 • Demirhan, D. (2009). Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Ege Academic Review, 9(2), 677- 697.
 • Ekonomi Bakanlığı, (2016). Kimya Sektörü Raporu (Erişim tarihi: 03.05.2017) www.ekonomi.gov.tr
 • Fama, E. ve French, K. (2002). Testing Trade-off and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt. Review of Financial Studies, 15(1): 1-33.
 • Gülşen, A. Z.; Ülkütaş, Ö. (2012). Sermaye Yapısının Belirlenmesinde Finansman Hiyerarşisi Teorisi Ve Ödünleşme Teorisi: İMKB Sanayi Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 8(15), 49-59.
 • Güner, A. (2016). The Determinants of Capital Structure Decisions: New Evidence From Turkish Companies. Procedia Economics And Finance, 38, 84-89. Kazmierska-Jozwiak.; B., Marszalek, J.; Sekula, P. (2015). Determinants Of DebtEquity Choice-Evidence From Poland. Emerging Markets Journal, 5(2), 1.
 • Memiş M. Ü.; Çetenak, E. H. (2012). Kurumsal Yönetimin Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerine Etkisi: İmkb’de İşlem Gören Şirketler Üzerine Uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3).
 • Özkan, A. 2001. Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target: Evidence from UK Company Panel Data, Journal of Business Finance and Accounting, Volume 28, Issue 1-2, s.175-198.
 • Poyraz, E. (2013). Finansal Yönetim, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Bursa Sarıoğlu, S. E.; Kurun, E.; Güzeldere, H. (2013). Sermaye Yapısının Belirleyicileri: İMKB'de İşlem Gören Çimento, Otomotiv Ve Bilişim Sektörlerinin Sermaye Yapısı Analizi. Ege Academic Review, 13(4).
 • Shah, A., & Khan, S. (2007). Determinants of capital structure: Evidence from Pakistani panel data. International Review of Business Research Paper, 3(4), 265–282.
 • Singh, D. (2016). A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants: An Empirical Study of Non-Financial Firms in Oman. International Journal of Economics and Financial Issues,6(4).
 • Şen, A.(2006). “Asimetrik Bilgi-Finansal Kriz İlişkisi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 14
 • Terim, B.; Kayalı, C. A. (2009). Sermaye Yapısını Belirleyici Etmenler: Türkiye’de Imalat Sanayi Örneği. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 125- 154.
 • Uysal, B. (2010). Sermaye Yapısını Belirleyen Faktörler: Sektörel Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Xu, Q., ve Li, C. (2014, November). An Empirical Study on Determinants of Capital Structure in Chinese Listed Companies. In Computational Intelligence and Security (CIS), 2014 Tenth International Conference, 724-728
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Süreyya YILMAZ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd387709, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {29 - 41}, doi = {}, title = {Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Süreyya and GEREKLİOĞLU DÜZAKIN, Hatice} }
APA YILMAZ, S , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN, H . (2017). Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 29-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387709
MLA YILMAZ, S , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN, H . "Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 29-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387709>
Chicago YILMAZ, S , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN, H . "Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 29-41
RIS TY - JOUR T1 - Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama AU - Süreyya YILMAZ , Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 41 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama %A Süreyya YILMAZ , Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN %T Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD YILMAZ, Süreyya , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN, Hatice . "Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Aralık 2017): 29-41 .
AMA YILMAZ S , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN H . Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. CÜİİBFD. 2017; 21(2): 29-41.
Vancouver YILMAZ S , GEREKLİOĞLU DÜZAKIN H . Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 21(2): 41-29.