Yıl 2017, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 175 - 187 2017-12-29

İşletmelerin rekabet üstünlüğü yaratarak karlılıklarını arttırabilmesinin unsurlarından birisi de hiç kuşkusuz maliyettir. Zira işletmelerin maliyet bilgilerini kullanarak alacakları birçok yönetsel karar, işletme karlılığını etkilemektedir. Bu durumda doğru ürün maliyeti belirlemenin önemi artmıştır. Ürün maliyetini doğru bir şekilde belirleyebilmede geleneksel yöntemler günümüz modern üretim ortamında yetersiz kaldığından, yeni yöntemlere olan ihtiyaç artmıştır. İleri üretim teknolojilerinin kullanıldığı, çok çeşitte ürünün üretilebildiği günümüz modern üretim ortamında, ürün maliyeti belirlemede geleneksel yöntemlerin yetersizliğini gidermek üzere geliştirilmiş yöntemlerden kaynak tüketim muhasebesi bu noktada oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla bu çalışmada kaynak tüketim muhasebesi teorik olarak incelenmiş, bu doğrultuda kaynak tüketim muhasebesinin anlamı, önemi, amacı, avantaj ve dezavantajları ortaya konulmuştur.
Kaynaklar, Kaynak Tüketimi, Ürün Maliyetleri
 • AKIN, Osman, 2013, “Geleneksel Maliyet Muhasebesi Sistemi ile Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Karşılaştırılması: Mermer İşletmesi ST (ESTE) Hattı Örneği” Akademik araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Sayı: 8, Mayıs 2013
 • AKSU, İbrahim, (2013) , ”Kaynak Tüketimine Dayalı Muhasebe: Bir Örnek Uygulama”
 • AKTAŞ, Rabia, (2013). “Yeni Bir Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Yöntemi Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi (58), 55-76.
 • AHMED, Syed, Ajaz ve Mehboob, MOOSA, (2011), “Application of Resource Consumption Accounting (RCA) In An Educational Institute”, Pakistan Business Review, Volume: 12, Issue: 4 (s.755-756)
 • BHATT, Paresh J. 2014, "Resource Consumption Accounting (RCA): An ABC of Overheads" Midas Touch International Journal of Commerce, Management and Technology, Volume 2, No. 10, ISSN: 2320 -7787
 • ÇELEBİ, Şebnem, (2010) “Yönetim ve Maliyet Muhasebesi”, BIC Behrendt International Consulting
 • ERKUŞ, Hakan, AKSU, İbrahim, TURAN, Ebru, 2014 "Kaynak Tüketim Muhasebesinin Diğer Maliyet Sistemleriyle Karşılaştırılması", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi (2014-2)
 • İRAZ, Rıfat, 2005, "İşletmelerde Bilgi Yönetiminin Yenilik ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri" İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:19, Sayı:1, Nisan
 • KAYIHAN, Burak, TEPELİ, Yusuf, 2016, “Yeni Bir Maliyetleme Tekniği Olarak Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Bir Örnek Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı.
 • KÖSE, Tunç, AĞDENİZ, Şafak, 2015, “Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi (Haziran 2015-45)
 • KURTLU, Ayşe Ergül, 2016, “Kaynak Tüketim Muhasebesi: Silah Fabrikası Örneği”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Temmuz 2016;9(3)
 • KURUÜZÜM, Ayşe, ATSAN, Nuray, 2001, "Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulaması", Akdeniz İİBF Dergisi (1) 2001, 83-105
 • KRUMWIEDE, Kip R., 2005, “Rewards And Realities Of German Cost Accounting” Strategic Finance Dergisi, Nisan 2005 sy.28.
 • MERWE, Anton Van Der, 2011, “Resource Consumption Accounting” Alta Via Consulting,LLC
 • ÖKTEM, Begüm, 2016, "Üretrim İşletmelerinde Kaynak Tüketim Muhasebesine Duyulan Gereksinim ve Uygulama Boyutu" Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt: 38, sayı: 1
 • ÖZYAPICI, Hasan, 2015, "Sağlık Kurumlarında Fiyatlandırma Kararları İçin Maliyet Analizi Sağlayan Yeni Bir Maliyetleme Yaklaşımı: Kaynak Tüketim Muhasebesi" Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2015;2(1):22-26
 • TUTKAVUL, Kadir, (2016), “İşletmelerin Sürdürülebilir Rekabet Gücü Ve Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Verecekleri Stratejik Kararların Kaynak Tüketim Muhasebesi Modeliyle Doğrulanmasına Yönelik Amprik Bir Çalışma”, Doktora Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Dumlupınar Üniversitesi , Kütahya
 • TAŞÇI, Hasan, 2004, "Aktiviteye Dayalı Maliyet Sistemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uygulama Örneği", Uzmanlık yeterlilik tezi
 • UNUTKAN, Özcan, (2010), “Faaliyet Tabanlı Maliyet Sistemi Ve Bir Uygulama” Mali Çözüm Dergisi sayı: 97 ss.90
 • YALÇIN, Selçuk, 2006, "Rekabet Avantajı Sağlamada Stratejik Maliyet Yönetiminin Muhasebe Uygulamalarıyla İlişkileri" Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Ağustos, sayı: 15
 • YÜZBAŞIOĞLU, Nedim, 2004, "İşletmelerde Stratejik Yönetim ve Planlama Açısından Stratejik Maliyet Yönetimi ve Enstrümanları" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:12 ISSN:1301-1796
 • WANG, Yanhui, vd., (2009), “Study on the Application of RCA in College Education Cost Accounting”, International Journal of Business and Management, Volume: 4, Issue: 5. (s.84)
 • WEBBER, Sally, CLINTON, B.Douglas, 2004, “Recource Consumption Accounting Applied: The Clopay Case”, Management Accounting Quarterly, Ekim 2004 vol.6 no.1
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: İ.faruk TANIŞ (Sorumlu Yazar)

Yazar: Elif Nursun DEMİRCİOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { cuiibfd387728, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {175 - 187}, doi = {}, title = {Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi}, key = {cite}, author = {TANIŞ, İ.faruk and DEMİRCİOĞLU, Elif Nursun} }
APA TANIŞ, İ , DEMİRCİOĞLU, E . (2017). Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 21 (2) , 175-187 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387728
MLA TANIŞ, İ , DEMİRCİOĞLU, E . "Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 175-187 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuiibfd/issue/34827/387728>
Chicago TANIŞ, İ , DEMİRCİOĞLU, E . "Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 (2017 ): 175-187
RIS TY - JOUR T1 - Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi AU - İ.faruk TANIŞ , Elif Nursun DEMİRCİOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 187 VL - 21 IS - 2 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi %A İ.faruk TANIŞ , Elif Nursun DEMİRCİOĞLU %T Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi %D 2017 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD TANIŞ, İ.faruk , DEMİRCİOĞLU, Elif Nursun . "Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 2 (Aralık 2017): 175-187 .
AMA TANIŞ İ , DEMİRCİOĞLU E . Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi. CÜİİBFD. 2017; 21(2): 175-187.
Vancouver TANIŞ İ , DEMİRCİOĞLU E . Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017; 21(2): 187-175.