Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Views of Occupational Safety Specialist Candidates About the Attended Training Program

Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı: 1, 23 - 34, 15.06.2016

Öz

Training activities have come to fore among the efforts which are intended to prevent the work accidents cause loss of life and property in Turkey. However, recently inadequacy of the training activities launched within the scope of mentioned regulations and qualification of attendees have begun to be discussed.

In this study, it is aimed to determine the opinions of safety specialist candidates in training. For this purpose, a survey that consists of 19 questions was applied to totally 112 of attendees during course in 5 classes of two different constitutions having occupational safety training programs. As a result of the study, it is found that the safety specialist candidates in training and in practice phase have a suspicion about the proficiency of distant and theoretical training activities received by them. The attendees in the training activities verified that the training system has some dilemmas at certain points.

Kaynakça

 • 1. Ceylan, H., 2012. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Problemleri ve Çözüm Önerileri, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı: 2(2), Sayfa:94-104.
 • 2. Ertenü, L. H. , 2015. Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü http://www.yonetimakademi.com/makale-detay.php?id=129&mid=74 (26.11.2015)
 • 3. Yılmaz, F., 2009. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler Işığında İş sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği, Kamu-İş dergisi, Cilt:11, Sayı:1, Sayfa:107-138.
 • 4. Kızılyar, A., 2015. http://demirmedya.net/makale-4472-Turkıyede_Is_Guvenlıgı_Rezaletı.html (26.11.2015)
 • 5. Bodur, S., Filiz, E., Durduran, Y., Durduran, S.S., 2011. Mühendis ve Tekniker Adayları İş Sağlığı ve Güvenliğinden Ne Kadar Haberdar, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:3 No: 3, Sayfa:9-15.
 • 6. Yılmaz, F., 2009. Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı Güvenliği:Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi, T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi
 • 7. Anonim, 2013. Danıştay Onuncu Dairesi Kararı No: 2013/7980.
 • 8. Bursalıoğlu, Z., 1971. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranışlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No 15.
 • 9. Cramer, J. F., Browne, G. S., 1982. Çağdaş Eğitim (Milli Eğitim Sistemleri Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme), Çeviri: A. Ferhan Oğuzkan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • 10. US Bureau of Labor Statistics (BLS) http://study.com/articles/Become_a_Certified_Safety_Engineer_Certification_and_Career_Info.html (18.05.2015)
 • 11. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=15975 (27.11.2015)
 • 12. Güvercin, Ö., Aybek, A., 2003. Teknik Personelin İş Güvenliği Konusundaki Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, Yıl:6, Sayı:1-2, Sayfa: 69-77.

İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2016, Cilt: 31 Sayı: 1, 23 - 34, 15.06.2016

Öz

Ülkemizde mal ve can kaybına neden olan iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak yürütülen geniş kapsamlı çalışmalar içerisinde, eğitim faaliyetleri öncelikli hale gelmiştir. Bu nedenle, 2012 yılında uygulamaya konulan 6331 sayılı Yasa ile İş Güvenliği Uzmanlığı kavramı ve iş güvenliği uzmanlarının eğitimi konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Ancak son dönemde, söz konusu düzenlemeler doğrultusunda başlayan eğitim faaliyetlerinin yetersizliği ve eğitimlere katılanların nitelikleri konusu tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, eğitim almakta olan iş güvenliği uzmanı adaylarının görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla iş güvenliği uzmanlığı eğitimi veren iki ayrı kurumun 5 ayrı sınıfındaki toplam 112 adaya, derslik ortamında, 19 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Söz konusu anketin değerlendirilmesi sonucunda; İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine devam eden ve uygulamalı eğitim aşamasına gelmiş olan adayların, aldıkları uzaktan eğitimin ve teorik eğitimin yeterliliği konusunda kuşkularının olduğu sonucuna varılmış, eğitim sisteminin belli noktalarda açmazları olduğu, bu eğitim faaliyetlerine katılanlarca da doğrulanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Ceylan, H., 2012. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Problemleri ve Çözüm Önerileri, Electronic Journal of Vocational Colleges, Sayı: 2(2), Sayfa:94-104.
 • 2. Ertenü, L. H. , 2015. Türkiye’de İş Güvenliği Kültürü http://www.yonetimakademi.com/makale-detay.php?id=129&mid=74 (26.11.2015)
 • 3. Yılmaz, F., 2009. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Okul Eğitiminin Önemi: Modern Örnekler Işığında İş sağlığı ve Güvenliği Lisans Eğitiminin Ülkemizde Uygulanabilirliği, Kamu-İş dergisi, Cilt:11, Sayı:1, Sayfa:107-138.
 • 4. Kızılyar, A., 2015. http://demirmedya.net/makale-4472-Turkıyede_Is_Guvenlıgı_Rezaletı.html (26.11.2015)
 • 5. Bodur, S., Filiz, E., Durduran, Y., Durduran, S.S., 2011. Mühendis ve Tekniker Adayları İş Sağlığı ve Güvenliğinden Ne Kadar Haberdar, Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt:3 No: 3, Sayfa:9-15.
 • 6. Yılmaz, F., 2009. Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı Güvenliği:Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi, T. C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi
 • 7. Anonim, 2013. Danıştay Onuncu Dairesi Kararı No: 2013/7980.
 • 8. Bursalıoğlu, Z., 1971. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranışlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No 15.
 • 9. Cramer, J. F., Browne, G. S., 1982. Çağdaş Eğitim (Milli Eğitim Sistemleri Üzerinde Mukayeseli Bir İnceleme), Çeviri: A. Ferhan Oğuzkan, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • 10. US Bureau of Labor Statistics (BLS) http://study.com/articles/Become_a_Certified_Safety_Engineer_Certification_and_Career_Info.html (18.05.2015)
 • 11. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=15975 (27.11.2015)
 • 12. Güvercin, Ö., Aybek, A., 2003. Teknik Personelin İş Güvenliği Konusundaki Eğitim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, ZKÜ Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Teknoloji Dergisi, Yıl:6, Sayı:1-2, Sayfa: 69-77.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özkan GÜĞERCİN Bu kişi benim

Türkiye


Nafi BAYTORUN Bu kişi benim

Türkiye


Utku GÜĞERCİN Bu kişi benim

Türkiye


Metin Semih SEZEN Bu kişi benim

Türkiye


İlhami İLHAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 31 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cukurovaummfd317720, journal = {Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi}, issn = {1019-1011}, eissn = {2564-7520}, address = {Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı 01330 ADANA}, publisher = {Çukurova Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {31}, number = {1}, pages = {23 - 34}, title = {İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Güğercin, Özkan and Baytorun, Nafi and Güğercin, Utku and Sezen, Metin Semih and İlhan, İlhami} }
APA Güğercin, Ö. , Baytorun, N. , Güğercin, U. , Sezen, M. S. & İlhan, İ. (2016). İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri . Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi , 31 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cukurovaummfd/issue/28705/317720
MLA Güğercin, Ö. , Baytorun, N. , Güğercin, U. , Sezen, M. S. , İlhan, İ. "İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri" . Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (2016 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cukurovaummfd/issue/28705/317720>
Chicago Güğercin, Ö. , Baytorun, N. , Güğercin, U. , Sezen, M. S. , İlhan, İ. "İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri". Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 (2016 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri AU - ÖzkanGüğercin, NafiBaytorun, UtkuGüğercin, Metin SemihSezen, İlhamiİlhan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 31 IS - 1 SN - 1019-1011-2564-7520 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri %A Özkan Güğercin , Nafi Baytorun , Utku Güğercin , Metin Semih Sezen , İlhami İlhan %T İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri %D 2016 %J Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi %P 1019-1011-2564-7520 %V 31 %N 1 %R %U
ISNAD Güğercin, Özkan , Baytorun, Nafi , Güğercin, Utku , Sezen, Metin Semih , İlhan, İlhami . "İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri". Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 31 / 1 (Haziran 2016): 23-34 .
AMA Güğercin Ö. , Baytorun N. , Güğercin U. , Sezen M. S. , İlhan İ. İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri. cukurovaummfd. 2016; 31(1): 23-34.
Vancouver Güğercin Ö. , Baytorun N. , Güğercin U. , Sezen M. S. , İlhan İ. İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2016; 31(1): 23-34.
IEEE Ö. Güğercin , N. Baytorun , U. Güğercin , M. S. Sezen ve İ. İlhan , "İş Güvenliği Uzmanı Adaylarının Aldıkları Eğitim Hakkındaki Görüşleri", Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, c. 31, sayı. 1, ss. 23-34, Haz. 2016