Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 177 - 191 2018-10-30

Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Önder ŞANLI [1] , Mehmet ALTUN [2] , Çetin TAN [3]


Bu araştırmanın amacı; devlet okullarında çalışan öğretmenlerin personel güçlendirilme algılarının çeşitli değişkenler açısından belirlemektir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 870 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Spreitzer (1995), tarafından geliştirilen ve Gümüşlüoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün (2009) tarafından Türkçe’ ye uyarlanan  ‘personel güçlendirme ’ölçeği kullanılmıştır.

 Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, öğretmenlerin personel güçlendirme ölçeğinin boyutlarının tamamına dair görüşlerinin ortalamalarının ‘yüksek’ düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Personel güçlendirme ölçeği boyutlarından ‘seçim’ boyutunun puanlarının okul türü değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı ve ilkokul öğretmenlerinin ‘ seçim’ puanlarının ortaokul öğretmenlerinin puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca personel güçlendirme ölçeği boyutlarının mesleki kıdem değişkeninde ki gruplar arasında da anlamlı ilişki bulunmuştur. Personel güçlendirme boyutlarının birbiriyle ilişkileri incelendiğinde ise tüm boyutların anlamlı bir şekilde birbiri ile ilişkili olduğu da çıkan bir diğer önemli sonuçtur.

Personel güçlendirme, öğretmenler
 • Baltaş, A.(2001). Değişimin İçinden Geleceğe Doğru Ekip Çalışması Ve Liderlik, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Brown, A. (1995). Müşteri Hizmetleri Yönetimi, (Çev. Uzman Mustafa Kılıç), Ankara: M.E.B. Yayınları.
 • Butts, M. (2004), “CommandPerformance: Empowerment Is TheCatalystForPositiveCorporateChanges”, Prosales,December, http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0NTC/is_12_16/ai_n8586621 (Erişim Tarihi:20.12.2006).
 • Carroll, Anna(1994), “What’sBehind “E” Word: MythsAbout Empowerment andWhyYouNeedIt”, Interaction Design: 1-18.
 • Çavuş, M. F. (2008). Personel Güçlendirme: İmalat Sanayii İşletmelerinde Bir Araştırma, Journal of Yasar University. 3(10), 1287-1300.
 • Doğan, S. (2006). Personel Güçlendirme Rekabette Başarının Anahtarı, İstanbul: Kare Yayınları, 2. Baskı.
 • Erstad, M. (1997). Empowerment andorganizationalchange. International Journal of ContemporaryHospitality Management, Vol.9, no.7, pp. 325-333.
 • Ettore, B.(1997), “The Empowerment Gap: HypevsReality”, HR Focus, Vol:74(7).
 • Fox, J. (1998). “Employee Empowerment: An Apprenticeship Model”, http://members.tripod.com/j_fox/thesis.html (Erişim Tarihi: 09.01.2007).
 • George R. T. ve Hancer, M. (2003). “TheImpact of SelectedOrganizationalFactors on Psychological Empowerment of Non-SupervisoryEmployees in Full-Service Restaurants”, Journal of Foodservice BusinessResearch,Vol. 6, Issue 2: 35-37.
 • Gümüşlüoğlu L. ve Z. Karakitapoğlu-Aygün, (2009). Bilgi İşçilerinin Örgüte, Lidere Ve İşe Bağlılıklarını Etkileyen Faktörler, 17. Ulusal Yönetimve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 2). Asil Yayın Dağıtım.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Arıkan Yayıncılık, 10. Baskı.
 • OHIO CERTIFIED PUBLIC MANAGER PROGRAM(2006). “Employee Empowerment”, Management Survival Guide, http://www.geocities.com/scruffered/Empowerment.html (Erişim Tarihi: 15.12.2006).
 • Öğüt, A., Aygen, S. ve Demirsel, M.T. (2007). Personel Güçlendirme İnovasyonu Hızlandırır mı? Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Görgül Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi Yerel Ekonomiler, Özel Sayısı.
 • Randolph, W. Alan(2000). “Re-thinking Empowerment: Why Is ItSo Hard ToAchieve?”, Organizational Dynamics,Vol. 29 Issue 2.
 • Sigler, T.H., Pearson, C. M. (2000). Creating an empoweringculture: examiningtherelationshipbetweenorganizationalcultureandperceptions of empowerment. Journal of Quality Management, Vol.5, pp.27-52.
 • Spreitzer, G.M. (1995), Psychologyempowerment in theworkplace: dimensions, measurementandvalidation, Academy of Management Journal, 38 (5), 1442 1465.
 • Thomas, K.W., Velthouse, B.A. (1990). Cognitiveelements of empowerment: an “interpretive” model of intrinsictaskmotivation. Academy of Management Review, Vol.15, no.4, pp. 666-681.
 • Yıldırım, H. (2004). “Personel Güçlendirme-Empowerment: Çağdaş Bir Yönetim Yaklaşımı”, Çağdaş Yönetim Yaklaşımları, (Editör: İsmail BAKAN), İstanbul: Beta Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Önder ŞANLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ, BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Mehmet ALTUN
Kurum: Malatya MEM
Ülke: Turkey


Yazar: Çetin TAN
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 19 Ekim 2018
Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2018

Bibtex @araştırma makalesi { cybd424712, journal = {Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7490}, address = {cybd.jcas@gmail.com}, publisher = {Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {177 - 191}, doi = {}, title = {Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Şanlı, Önder and Altun, Mehmet and Tan, Çetin} }
APA Şanlı, Ö , Altun, M , Tan, Ç . (2018). Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 177-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/424712
MLA Şanlı, Ö , Altun, M , Tan, Ç . "Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" . Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 177-191 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cybd/issue/40030/424712>
Chicago Şanlı, Ö , Altun, M , Tan, Ç . "Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 (2018 ): 177-191
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Önder Şanlı , Mehmet Altun , Çetin Tan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 191 VL - 5 IS - 2 SN - -2564-7490 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Önder Şanlı , Mehmet Altun , Çetin Tan %T Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2564-7490 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Şanlı, Önder , Altun, Mehmet , Tan, Çetin . "Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Ekim 2018): 177-191 .
AMA Şanlı Ö , Altun M , Tan Ç . Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. CYBD. 2018; 5(2): 177-191.
Vancouver Şanlı Ö , Altun M , Tan Ç . Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi. 2018; 5(2): 177-191.
IEEE Ö. Şanlı , M. Altun ve Ç. Tan , "Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi", Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 177-191, Eki. 2018