Yıl 2021, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 415 - 449 2021-03-31

Social Media Usage On Behalf Of Higher Religıous Education Institutions In Turkey And The Investigation Of Social Media Strategy Of Faculties
TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ

Yunus Emre SAYAN [1]


Social media, with its effects on daily life, has affected the communication of institutions as well as interpersonal communication, and in institutions that have to use social media tools in the context of multi-purpose communication strategies, it is observed that the issue is still not on the agenda in some of them, besides conducting their daily activities with social media, where adaptation follows at different speeds / understandings. Educational institutions have also taken their place in these channels in multi-faceted interaction with existing / potential human elements and other institutions. In study, in which channels and at what level Higher Religious Education Institutions are involved in social media was examined. The websites of the institutions were examined on July 10, 2020, and the total number of followers in the social media channels and the channels they exist was determined and the social media strategies of the existing 97 Higher Religious Education Institutions, which stand out with their active use on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube and with the highest number of followers, were presented as a case study, their experiences have been discussed in depth with the experts managing the accounts and they have been understood. Quantitative data were obtained by the descriptive screening method, and qualitative data were obtained by interview form. In the context of the findings obtained as a result of the research, strategies and developing suggestions for possible social media policies of the Faculty of Theology / Islamic Sciences are included.
Günlük hayata etkileriyle sosyal medya, kişiler arası iletişimin yanında kurumların da iletişimini etkilemiştir. Çok amaçlı iletişim stratejileri bağlamında, sosyal medya araçlarını da kullanmak zorunda kalan kurumlarda, adaptasyonun değişik hızda/anlayışlarda seyrettiği, günlük faaliyetlerini sosyal medyayla yürüten kurumların yanında bu durumun hâlâ gündeme gelmediği gözlenmiştir. Mevcut/potansiyel insan unsurlarıyla ve diğer kurumlarla çok yönlü etkileşimde, eğitim kurumları da bu mecralarda yerlerini almıştır. Çalışmada, Yüksek Din Öğretimi Kurumları’nın sosyal medyada hangi mecralarda, ne düzeyde yer aldıkları incelenmiştir. Kurumların web siteleri 10 Temmuz 2020’de incelenerek, sosyal medya mecraları ve varoldukları mecralardaki toplam takipçi sayısı tespit edilmiş ve mevcut 97 Yüksek Din Öğretimi Kurumu’ndan, Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube’da aktif kullanımıyla ve en çok takipçi sayısıyla öne çıkanların sosyal medya stratejileri örnek olay olarak sunulmuş, tecrübeleri, hesapları yöneten uzman kişilerle görüşülerek derinlemesine ele alınmış ve anlaşılmaya çalışılmıştır. Betimsel tarama yöntemiyle nicel veriler, görüşme formu ile nitel veriler elde edilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen bulgular bağlamında, İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin muhtemel sosyal medya politikalarına yönelik stratejilere, geliştirici önerilere yer verilmiştir.
 • Aydın, Hakan. “Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”. Humanities Sciences (NWSAHS), 11/3 (2016), 203-212. http://dx.doi.org/10.12739.
 • Aydın, Mehmet Şevki. “İlahiyat Lisans Programının Amaç Sorunu”, Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu. (Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2004), 19-25.
 • BS, Boomsocial, Erişim Tarihi: 08.10.2020. https://www.boomsocial.com/Social-Brands/2020/Eylul/Instagram/egitim.
 • Çakaröz, Kübra Müge. “Türkiye’deki Üniversitelerin Sosyal Medya Etkililik Düzeylerinin Belirlenmesi”. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 53/3 (2018), 816-831.
 • Deyirmenci, Bilent. Üniversite Seçiminde Sosyal Medyanın Etkisi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2016.
 • DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı, Erişim Tarihi: 12.07.2020. http://www.diyanet.gov.tr/.
 • Dough, Ridley. How Today’s Colleges and Universities are Using Social Media. Erişim Tarihi: 30.09.2020. http://www.Vtldesign.Com/İnbound-Marketing/Social-Media/How-Todays-Colleges-And-Universities-Are-Using-Social-Media/.
 • Gümüş, Niyazi vd. “Üniversite Tercihlerinde Öğrencilerin Yararlandıkları Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (İGÜSBD) 2/2 (2015), 43-67. https://doi.org/10.17336/igusbd.32069.
 • https://digitalmarketinginstitute.com/blog/what-why-and-how-of-social-media-for-higher-education. Erişim Tarihi: 30.09.2020.
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp. Erişim Tarihi: 15.08.2020.
 • https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2020-july-global-statshot-report-july-2020-v01
 • https://yokatlas.yok.gov.tr. Erişim Tarihi: 10.10.2020.
 • Köktürk, Ali. Sosyal Ağ Kullanım Performansına Göre Üniversite Değerlemesi: Twitter ve Türkiye Üniversiteleri Üzerine Bir Çalışma. Ankara: Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
 • OU, Oxford University. “Social-media-strategy” Erişim Tarihi: 20.09.2020. https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/social-media-strategy-template.docx.
 • Sayan, Yunus Emre. Yüksek Din Öğretiminde Öğrenme İklimi Algıları. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Doktora Tezi, 2020.
 • Seçkiner Bingöl, Ezgi ve Tahtalıoğlu, Hava. “Türkiye'de Üniversitelerin Sosyal Medya Kullanımı: Gazi Üniversitesi Örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22/Kayfor15 Özel Sayısı, (2017), 2405-2423.
 • Turan, İbrahim. “Türkiye’de İlahiyat Eğitimi: İstihdam Alanı‐Program İlişkisi Üzerine Bir İlişki”. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37/2 (2017), 59‐77. http://dx.doi.org/10.26650/ilahiyat.2017.19.2.0014.
 • Wearesocial, Erişim Tarihi: 24.09.2020. https://wearesocial.com/blog/2020/07/more-than-half-of-the-people-on-earth-now-use-social-media.
 • Yılmaz, Mustafa. Üniversitelerde Halkla İlişkiler: Kurumsal Web Sayfaları ve Sosyal Medya Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015.
 • YÖK, Yüksek Öğretim Kurulu, Erişim Tarihi: 01.07.2020. https://istatistik.yok.gov.tr/.
 • Yörükoğlu, Fatih. Üniversite Öğrencilerinin Bölüm ve Program Seçimlerini Etkileyen Faktörler ve Sosyal Medya Kullanım Davranışı İlişkisi: Karabük Üniversitesi Örneği. Karabük: Karabük Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020.
 • Yüksek din öğretimi kurumlarının Resmi Sosyal Medya Hesapları, Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2020.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1653-335X
Yazar: Yunus Emre SAYAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEB- Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ülke: Turkey


Teşekkür Sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorularımıza içtenlikle cevap veren; Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, Araştırma Görevlisi Zehra Özbek’e, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, Prof. Dr. İhsan Capcıoğlu’na, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden, Doç. Dr. İsmail Bulut’a teşekkür ederiz.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

Bibtex @araştırma makalesi { daad820746, journal = {Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi}, issn = {1303-9199}, eissn = {1303-9199}, address = {}, publisher = {Yavuz ÜNAL}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {415 - 449}, doi = {10.33415/daad.820746}, title = {TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sayan, Yunus Emre} }
APA Sayan, Y . (2021). TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ . Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi , 21 (1) , 415-449 . DOI: 10.33415/daad.820746
MLA Sayan, Y . "TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ" . Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21 (2021 ): 415-449 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/daad/issue/61111/820746>
Chicago Sayan, Y . "TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21 (2021 ): 415-449
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ AU - Yunus Emre Sayan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33415/daad.820746 DO - 10.33415/daad.820746 T2 - Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 415 EP - 449 VL - 21 IS - 1 SN - 1303-9199-1303-9199 M3 - doi: 10.33415/daad.820746 UR - https://doi.org/10.33415/daad.820746 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ %A Yunus Emre Sayan %T TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi %P 1303-9199-1303-9199 %V 21 %N 1 %R doi: 10.33415/daad.820746 %U 10.33415/daad.820746
ISNAD Sayan, Yunus Emre . "TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 21 / 1 (Mart 2021): 415-449 . https://doi.org/10.33415/daad.820746
AMA Sayan Y . TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2021; 21(1): 415-449.
Vancouver Sayan Y . TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi. 2021; 21(1): 415-449.
IEEE Y. Sayan , "TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. 21, sayı. 1, ss. 415-449, Mar. 2021, doi:10.33415/daad.820746