Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ

Yıl 2022, Cilt: 6 Sayı: 2, 26 - 47, 26.12.2022

Öz

1927-2007 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun felsefe ve felsefe eğitimine yönelik almış olduğu kararları felsefi yayınlar, felsefe ders kitapları ve felsefe öğretim programları çerçevesinde incelemeyi amaçlayan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma kapsamında verilerin toplanmasında yazılı belgelerden yararlanma, diğer bir deyişle doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmanın problemine çözüm bulmak amacıyla veriler 1927-2007 yıllarını kapsayan Talim ve Terbiye Kurulu karar defterlerinin tamamından elde edilmiş ve toplanan veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 1927-1982 yılları arasında felsefi yayınlara ilişkin toplam 25 karar alınmış bu kararlardan 22 tanesi kitap basımı, yayımı, satın alınması ya da kitaba ilişkin daha önce alınan bir kararın kaldırılmasıyla ilgili iken 3 tanesi “Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası” adı altında süreli yayın şeklindedir. 1927-2007 yılları arasında ortaöğretim felsefe derslerinde okutulması kabul edilen ya da süresi uzatılan kitaplara ilişkin toplam 81 karar alındığı, 26 farklı yazara ait felsefe ders kitabı hazırlandığı tespit edilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu karar defterlerinde 1927-2007 yılları arasında felsefe dersi öğretim programına ilişkin kararlar incelendiğinde ise 1935, 1938, 1976, 1985, 1992, 1993 olmak üzere toplam altı karar alındığı görülmüştür.

Kaynakça

 • Biçer, B. (2010). Türkiye’de cumhuriyet öncesi dönemde Türk okulları ile Amerikan kolejlerinde felsefe grubu derslerinin öğretimi (1839-1922). Zeitschrift für die Welt der Türken/ Journal of World of Turks, 2(3), 195-211.
 • Binbaşıoğlu, C. (2005). Türk eğitim düşüncesi tarihi “araştırmalar”/kuram ve uygulamaların tarihsel gelişimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bolay, S. H. (2005). Osmanlılarda düşünce hayatı ve felsefe. Ankara: Akçağ Basım.
 • Bursalıoğlu, Z. (1987). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: A.Ü. Eğitim Blimleri Fakültesi Yayınları No: 154.
 • Cicioğlu, H. (1985). Cumhuriyet döneminde ortaöğretim programlarında felsefe grubu derslerinin analizi. Eğitim ve Bilim, Sayı: 55, s.16-22
 • Ergün, M. (1996). İkinci meşrûtiyet devrinde eğitim hareketleri (1908-1914), Ankara: Ocak Yayınları.
 • Ergün, M. ve Yapıcı, M. (2007). Öğretmen adaylarının felsefe dersine ilişkin görüşleri. http://myapici.blogspot.com/2007/12/retmen-adaylarinin-felsefe-dersine.html. Erişim Tarihi: 05.06.2013
 • İrfan (1934). Osmanlı imparatorluğu devrinde felsefe tedrisatı. Fikirler. 5 (106). s. 6-9.
 • Kafadar, O. (1994). Felsefe öğretiminin Türk eğitim sistemine girişi ve tarihi gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 27 (1), 279-288.
 • Kafadar, O. (2000). Türkiye’de kültürel dönüşümler ve felsefe eğitimi. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kaya, Y. K. (1991). Eğitim yönetimi kuram ve Türkiye’deki uygulama. Ankara: Bilim Yayınları, 1991.
 • Kaynardağ, B. (2002). Türkiye’de cumhuriyet döneminde felsefe. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Kızıltan, Ö. (2012). “Felsefe öğretimi sorunları ve yeni yaklaşımlar.” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 334-342.
 • Kızıltan, Ö. (2014). Cumhuriyet dönemi ortaöğretim felsefe dersi programlarının amaçları çerçevesinde felsefe anlayışlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Koç Aydın, A. ve Çıtak, E. (2017). 2009 felsefe öğretim programının program geliştirmenin temel öğeleri kapsamında değerlendirilmesi. Dört Öge, 5(11), 67-90.
 • Konan, N. (1996). Talim ve terbiye kurulu kararları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2(1). 83-95. 18.03.2022 tarihinde file:///C:/Users/kullan%C4%B1c%C4%B1/ Desktop/kuram%20ve%20uygulamada%20e%C4%9Fitim%20y%C3%B6netimi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Karar Defterleri. 1927 (18,69, 77, 138).
 • 1928 (238). 1929 (52, 109). 1930 (76, 138). 1935 (153). 1938 (104). 1939 (87). 1940 (97). 1941 (128). 1942 (314). 1943 (2, 43, 264). 1946 (340). 1952 (146, 148, 151, 153). 1956 (166).
 • 1957 (243, 444, 245). 1958 (242). 1959 (106, 218, 286, 290, 291). 1960 (232, 233, 246). 1962 (245). 1963 (223, 246). 1965 (244). 1966 (70, 123). 1967 (93). 1968 (75). 1969 (315). 1970 (69, 73). 1971 (90, 195). 1972 (186, 204). 1973 (21, 32, 193, 310). 1974 (288, 294, 310, 311, 313).
 • 1975 (16, 18, 86, 87, 173). 1976 (341, 342). 1977 (2, 82, 101, 281). 1979 (58, 105, 130, 135). 1982 (161). 1985 (101, 115, 234). 1992 (62, 227). 1993 (160, 259, 378). 1994 (63, 203, 321, 396, 412, 540, 656). 1996 (144, 145). 1997 (109, 160). 1998 (169). 1999 (167, 183). 2000 (72, 73, 74, 132, 171, 172, 217). 2003 (97, 146). 2004 (57,89). 2005 (93). 2006 (173). 2007 (20, 196).
 • Öktem, Ülker (1999). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlılar’da felsefe. Milli Eğitim Dergisi. 143. s. 91-97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Baykal BİÇER
DUMLUPINAR UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 26 Nisan 2022
Kabul Tarihi 22 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { debder1109327, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2645-9035}, address = {Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10. km Merkez/KÜTAHYA}, publisher = {Kütahya Dumlupınar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {6}, number = {2}, pages = {26 - 47}, title = {TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ}, key = {cite}, author = {Biçer, Baykal} }
APA Biçer, B. (2022). TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ . Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 26-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/debder/issue/74208/1109327
MLA Biçer, B. "TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ" . Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 26-47 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/debder/issue/74208/1109327>
Chicago Biçer, B. "TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ". Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (2022 ): 26-47
RIS TY - JOUR T1 - TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ AU - BaykalBiçer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 47 VL - 6 IS - 2 SN - -2645-9035 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ %A Baykal Biçer %T TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ %D 2022 %J Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2645-9035 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Biçer, Baykal . "TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ". Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (Aralık 2022): 26-47 .
AMA Biçer B. TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ. debder. 2022; 6(2): 26-47.
Vancouver Biçer B. TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2022; 6(2): 26-47.
IEEE B. Biçer , "TALİM VE TERBİYE KURULU KARARLARININ 80 YILINDA FELSEFE VE FELSEFE EĞİTİMİ", Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 26-47, Ara. 2022