Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2645-9035 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |


Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıklarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olup, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (Ocak, Temmuz aylarında) yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2645-9035 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, eğitim bilimleri alanının bütün alt başlıklarıyla ilgili nicel ve nitel araştırmalar veya her iki yöntemin birlikte kullanıldığı araştırmalar başta olmak üzere derleme, çeviri ve özgün yazılara yer veren uluslararası hakemli bir dergi olup, 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa (Ocak, Temmuz aylarında) yayınlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir.