Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2, 29.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Dumlupınar Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından yayımlanan uluslararası bir dergidir. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Eğitim Bilimleri alanındaki özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları araştırmacılara ulaştırarak, bilginin yayılmasına öncülük etmeyi amaçlamaktadır. 

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Eğitim Bilimleri alanının tüm dallarında kuram ve uygulamaya katkı sağlayan, Türk eğitim sisteminin sorunlarını bilimsel bir bakış açısıyla ele alan ve bu sorunlara çözüm önerileri getiren özgün makaleleri ve derleme çalışmalarını kapsamaktadır. 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü dergisine gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association'ın (APA) 7.sürümüne göre hazırlanmalıdır. 

Makale ilk gönderim şablonuna ulaşmak için: DEBDER Makale Şablonu


Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne çalışma gönderen araştırmacıların etik sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar aşağıdadır:


Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazarların alıntı ve referans kurallarına uygun eserler ortaya koymaları beklenmektedir.
Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editör kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, gerekli izinlere (araştırma, etik vs.) sahip olmalıdır.
Yazarlar çalışmalarını süreci tamamlanmadan birden fazla dergiye yükleyemez. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarında değişiklik (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla sorumludur. Editör kurulu; dergide yer alan yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumakla sorumludur.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Dergi politikamız gereği tüm çalışmaların "kör hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilediğine inanmaktayız. Bu süreç yayının dergimizin işlem süreçlerindeki güvenirliğini garanti edecektir. Dergimizde değerlendirme süreci çift-kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem değerlendirmeleri editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.


Yayın Etiği

Yazarlar makale gönderim aşamasında etik kurul bilgisi gereken çalışmalarda ek dosya olarak Etik Kurul Onay Belgesi sunmalıdır. Bu belgenin yanında yazarlar ilgili makaleye etik kurul adı, yayın tarihi ve sayı numarasını içeren bilgileri eklemelidir. 

Yazarlar makale gönderim aşamasında ek dosya olarak intihal raporu sunmalıdır. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi maksimum %20 benzerlik oranına (kaynakça listesi ve doğrudan alıntılar hariç) sahip makaleleri kabul etmekte ve yayımlamaktadır. Benzerlik raporu Turnitin ve IThenticate yazılımları kullanılarak alınabilir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin son haline  ait intihal raporu da sisteme yazarlar tarafından yüklenmelidir.  


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen e-posta yoluyla bildiriniz.

Dergiye makale gönderimi ücretsizdir.